Know-how

Know-how 2020-03-25

Pomóż swoim innowacyjnym pomysłom

- Grant z Szybkiej Ścieżki pozwala nawet w 80 proc. sfinansować projekty nowatorskie w skali kraju, Europy i świata. Wśród jego beneficjentów są już firmy ze Szczecina i Koszalina. Spodziewamy się kolejnych – mówi Monika Ciślak z NCBR.

Monika Ciślak (NCBR) /fot.: mat. NCBR / Monika Ciślak (NCBR) /fot.: mat. NCBR /

Z myślą o przedsiębiorcach z Pomorza Zachodniego  eksperci z NCBR zaplanowali na 19 marca spotkanie informacyjne w Szczecinie. Wydarzenie zaplanowane na 19 marca nie mogło się odbyć w tradycyjnej formie z powodu epidemii koronawirusa, więc organizatorzy zaprosili uczestników do spotkania online.

Jaki był cel warsztatów, na które zaprosiliście państwo przedsiębiorców ze Szczecina i Pomorza Zachodniego?

Monika Ciślak, główny specjalista w Dziale Wsparcia Komunikacji i Promocji NCBR: Warsztaty z cyklu NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Inteligentny Rozwój) odbyły się mimo dotkliwej dla wszystkich sytuacji epidemiologicznej związanej z szerzeniem się choroby COVID-19.  Wprawdzie nie w Szczecinie, jak pierwotnie planowano, ale w formie interaktywnej transmisji prowadzonej przez przedstawicieli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki temu w spotkaniu uczestniczyć mogła jeszcze większa liczba przedsiębiorców i naukowców z Pomorza Zachodniego oraz innych regionów.

Rozmowy indywidualne z ekspertami, nieodłączna i ceniona część warsztatów, prowadzone były za pośrednictwem telefonów i komunikatorów w oddzielnym pomieszczeniu, przy zachowaniu poufności.

Spotkania tego typu organizowane są z myślą o osobach, które mają pomysł na swój pierwszy projekt badawczo-rozwojowy lub zdobyły już na tym polu pewne doświadczenie i szukają dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Naszym celem jest edukacja przedsiębiorców służąca temu, aby mogli skutecznie pozyskiwać środki na rozwój. Cykl spotkań „NCBR dla firm” trwa już od 2018 roku. Rozmawiamy m.in. o flagowych produktach w naszej ofercie, w tym o Szybkiej Ścieżce. Na warsztatach doradzamy jak przygotować projekt, mówimy o dokumentacji, regulaminie konkursu, podpowiadamy na co zwraca uwagę panel ekspertów podczas oceny wniosków. Prezentujemy pozytywne case study, ale też przykłady z wniosków, które zawierały błędy uniemożliwiające ich akceptację. Chcemy, aby przedsiębiorcy mogli tych błędów uniknąć.Na czym polega Szybka Ścieżka dla firm?

„Szybka Ścieżka”, flagowy konkurs grantowy NCBR, składa się obecnie z czterech rund. Rundy I-II oraz III-IV mają innych adresatów. W dwóch pierwszych rundach na dofinansowanie mają szansę projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja złożone z dużych przedsiębiorstw (także z udziałem MŚP lub jednostek naukowych). Nabór wniosków na takie projekty właśnie trwa. Z kolei w rundach III i IV, trwających łącznie od 4 kwietnia do 1 czerwca, pieniądze mogą uzyskać projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych). Oznacza to, że firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie w każdej z rund: w dwóch pierwszych jako konsorcjanci dużych przedsiębiorstw, a w dwóch ostatnich w konsorcjum z inną małą firmą, z jednostką naukową lub samodzielnie.

Z myślą o wnioskodawcach „Szybka Ścieżka” przeszła w tym roku duże zmiany. Po raz pierwszy ustalono pulę środków dla poszczególnych rund: I runda – 300 mln zł, II runda – 100 mln zł, III runda – 500 mln zł, IV runda – 300 mln zł.

W przypadku przedsiębiorców dofinansowanie w „Szybkiej Ścieżce” sięga nawet do 80 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Co ważne, nie skupiamy się na konkretnych branżach. Wystarczy, że projekt mieści się w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach, których jest dosyć sporo. Warto dodać, że w tym roku realizujemy też konkursy tematyczne – np. temat pomp ciepła, kotłów, fotowoltaiki itp. ma dedykowany dla siebie konkurs. Działa też „Szybka Ścieżka dla Mazowsza” – to pula środków zarezerwowana dla projektów realizowanych na Mazowszu. Tu uwaga – gdy ktoś ma firmę w Szczecinie, ale np. jego zespół projektowy działa w Warszawie, może skorzystać. Liczy się miejsce faktycznej realizacji projektu.

Program realizujemy od kilku lat i staramy się żeby był coraz lepiej dostosowany do oczekiwań wnioskodawców i potrzeb rynku. Staramy się ułatwić formalności i przyspieszyć procedurę przyznawania grantów. Chcemy pisać do przedsiębiorców prostym językiem, tak żeby nawet osoba która nie miała kontaktu z funduszami unijnymi miała szansę złożyć dobry wniosek.

Czy może pani wymienić przykłady konkretnych projektów zrealizowanych ze wsparciem grantów w ramach Szybkiej Ścieżki?

- Tak, niektóre z nich realizują firmy z województwa zachodniopomorskiego. Dobrym przykładem jest Copernicus ze Szczecina, jedyny w Polsce producent innowacyjnych wstrzykiwaczy do insuliny. Firma będzie rozwijać projekt tak, aby jej produkty były „inteligentne” i np. mogły nie tylko precyzyjnie dozować lek, ale aby mogły być obsługiwane aplikacją w telefonie. Kolejnym przykładem jest koszalińska firma Eko Wodrol, która dzięki grantom z „Szybkiej Ścieżki” opracowała innowacyjne urządzenie do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego sprężonym powietrzem, ograniczające procesy zagniwania ścieków. Mowa o BTS, czyli Bezemisyjnym Transporcie Ścieków. W ogóle temat ekoinnowacji jest teraz na czasie.

Wśród beneficjentów z innych regionów warto wspomnieć o firmie, która stworzyła innowacyjny stetoskop do domowego użytku, dostawcę podstawowych badań genetycznych, które można wykonać samemu czy firmę SensDX oferującą test do wykrywania grypy w warunkach domowych. Obecnie firma testuje możliwość wykorzystania urządzenia przy badaniu w organizmie obecności koronawirusa Covid-19.

A’propos, jak epidemia koronawirusa wpływa na Państwa działania?

NCBR włącza się w działania zmierzające do ograniczenia skutków gospodarczych epidemii na poziomie rządowym. Na bieżąco staramy się dostosować do tego, co się dzieje. Zdecydowaliśmy się już na przedłużenie aplikacji w trzech naszych konkursach i rozważamy taki krok w kolejnych. Wnioskodawcy będą uczestniczyć w panelach ekspertów w formie online, żeby nie wstrzymywać oceny projektów. Obecna sytuacja pozwala nam na większą elastyczność w podejściu do kwalifikowalności części kosztów i realizacji harmonogramów prac badawczo-rozwojowych.

Naszych działań doświadczyli też przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego - nie chcieliśmy zostawić bez niczego osób, które zapisały się na spotkanie w Szczecinie, dlatego zdecydowaliśmy się na formę online. Jej plusem jest możliwość dotarcia do większej liczby osób. Natomiast w miejsce spotkań indywidualnych z ekspertami zaproponowaliśmy konsultacje telefoniczne.

mab
 

aktualizowano: 2020-03-25 09:27
Wszystkich rekordów:

Społeczność