Ludzie

Ludzie 2020-06-08

Andrzej Wróblewski 15 czerwca objął stanowisko dyrektora Polskiej Żeglugi Morskiej

Andrzej Wróblewski był członkiem zarządu ds. inwestycji tonażowych Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. 8 czerwca 2020. rada pracownicza Polskiej Żeglugi Morskiej zaakceptowała jego kandydaturę na nowe stanowisko.

Andrzej Wróblewski 15 czerwca obejmie stanowisko dyrektora Polskiej Żeglugi Morskiej  /fot.: mat. PŻM / Andrzej Wróblewski 15 czerwca obejmie stanowisko dyrektora Polskiej Żeglugi Morskiej /fot.: mat. PŻM /

Rekomendację tego kandydata złożyła komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Rady Pracowniczej PŻM.

Za najpilniejsze zadanie Andrzej Wróblewski uznał stabilizację trudnej sytuacji finansowej PŻM, związanej z kryzysem wywołanym koronawirusem i bardzo złym stanem rynku frachtowego. Po ustabilizowaniu finansów firmy, nowy dyrektor chce opracować plan rozwoju floty masowców i promów na kolejne lata.

Andrzej Wróblewski podkreślił, że jako osoba przez wiele lat związana z branżą okrętową i mająca duże doświadczenie w organizowaniu finansowania inwestycji tonażowych, będzie stawiał na powiększanie potencjału przewozowego masowców i promów. Z drugiej strony, nowy dyrektor zamierza zwiększyć efektywność działania obecnie posiadanego przez Grupę PŻM majątku, w tym również majątku lądowego. W rozwoju wewnętrznym firmy chce postawić na rozwój technologii IT oraz nowe rozwiązania podnoszące wydajność pracy, np. pracę zdalną. Andrzej Wróblewski uznał również, że bardzo ważnym dla niego zadaniem będzie zwiększenie atrakcyjności pracy dla marynarzy na statkach PŻM, natomiast na lądzie chce postawić na rozwój kariery dotychczasowych pracowników. W kwestiach rozwiązywania spraw socjalnych nowy dyrektor zamierza być szeroko otwarty na dialog ze związkami zawodowymi.

Andrzej Wróblewski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Studiował również na wydziale Ekonomii i Marketingu Otto-Friedrich Universitaet w Bambergu. Posiada także dyplom MBA Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu.
Swoją karierę zawodową rozpoczynał w sektorze bankowym. Pracował w Departamencie Inwestycji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie oraz Citybanku a także, jako główny specjalista w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A (Departament Bankowości Inwestycyjnej i Korporacyjnej oraz Departament Ryzyka Kredytowego) oraz jako relationship manager w NORD/LB Bank Polski. S.A.

W 2008 roku został dyrektorem finansowym, członkiem zarządu Stoczni Gdynia S.A., jednocześnie pełniąc stanowisko członka zarządu Korporacji Polskie  Stocznie S.A. W tym czasie rozpoczął również pracę na kierowniczych stanowiskach spółki Aranda Sp. z o.o. W 2014 roku przeszedł do Pol-Euro Linie Żeglugowe S.A., (Grupa PLO) gdzie pracował na stanowisku wiceprezesa zarządu ds. finansowych, jednocześnie pełniąc tę funkcję dla PLO S.A. W październiku 2016 roku został członkiem rady nadzorczej PŻB S.A., delegowanym do pełnienia funkcji członka zarządu spółki. Od lutego 2017 r. pełni funkcję członka zarządu ds. inwestycji tonażowych Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A.

Od grudnia 2019r., po odwołaniu zarzadcy komisarycznego Pawła Brzezickiego, tymczasowe kierownictwo nad firmą sprawowała Maria Skubniewska, dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w resorcie gospodarki morskiej.

mab

aktualizowano: 2020-09-14 14:44
Wszystkich rekordów:

Społeczność