Ludzie

Ludzie 2022-09-02

Grzegorz Flanz, prezes GBSBanku

14 lipca Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na objęcie przez Grzegorza Flanza stanowiska prezesa banku. Od stycznia 2022 roku pełnił on funkcję wiceprezesa kierującego pracami zarządu.

Grzegorz Flanz, prezes GBSBanku /fot.: mat. GBSBanku / Grzegorz Flanz, prezes GBSBanku /fot.: mat. GBSBanku /

Grzegorz Flanz jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach: zarządzanie i marketing oraz socjologia. Ukończył studia podyplomowe z zakresu doradztwa finansowego i bankowości. Odbył także liczne szkolenia w dziedzinie finansów, audytu, ryzyk bankowych, zarządzania, rozwoju kadr oraz sprzedaży i marketingu.

Grzegorz Flanz jest od lat związany z bankowością spółdzielczą. Przed objęciem stanowiska w GBSBanku przez dekadę pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w toruńskim Nicolaus Banku, odpowiadając w nim za obszar biznesu i transformację strategiczną.

Prezes GBSBanku reprezentuje bankowość spółdzielczą w Koalicji na rzecz obrotu bezgotówkowego przy Związku Banków Polskich. Jako wykładowca akademicki kształci studentów Wyższej Szkoły Bankowej w zakresie kierowania instytucjami kredytowymi, prowadzenia biznesu oraz planowania strategicznego.

SG


 

aktualizowano: 2022-12-24 08:18
Wszystkich rekordów:

Społeczność