Know-how

Know-how 2020-03-20

Jak zapewnić przetrwanie firmy w nowej rzeczywistości?

Najważniejsze to odpowiednie zaplanowanie działań związanych z przestawieniem firmy na nową rzeczywistość. Listę najważniejszych z nich przedstawia Sebastian Goschorski, ekspert w dziedzinie finansów, certyfikowany księgowy oraz Parter w RSM Poland odpowiedzialny za rozwój biznesu, zwłaszcza w relacjach polsko-chińskich. Autor bloga goschorski.pl

Sebastian Goschorski, ekspert w dziedzinie finansów, certyfikowany księgowy oraz Parter w RSM Poland odpowiedzialny za rozwój biznesu, zwłaszcza w relacjach polsko-chińskich. Autor bloga goschorski.pl /fot.: goschorski.pl / Sebastian Goschorski, ekspert w dziedzinie finansów, certyfikowany księgowy oraz Parter w RSM Poland odpowiedzialny za rozwój biznesu, zwłaszcza w relacjach polsko-chińskich. Autor bloga goschorski.pl /fot.: goschorski.pl /

Zmiany, których obecnie doświadczamy, kreują zupełnie nową rzeczywistość i będą wymagały od firm zmiany podejścia do sposobu zarządzania organizacją. Powodzenie tych zmian w dużej mierze zależy od tego jak zaczniemy i jak poukładamy procesy. Chociażby obecna sytuacja, związana z masowym przejściem na prace zdalną, powoduje konieczność nowego podejścia do zarządzania procesami w firmie i wdrożenia zupełnie nowych wskaźników oceny efektywności. Jeśli sytuacja przedłuży się a ludzie nie odnajdą w nowej sytuacji poprzez jej akceptację, organizacja może bardzo szybko zakończyć swoje istnienie. W tym artykule postaram się pokazać parę kluczowych obszarów, które wymagają przemyślenia.

Najważniejsze to odpowiednie zaplanowanie działań związanych z przestawieniem firmy na nową rzeczywistość. Wszelkie decyzje powinny być poprzedzone sensowną analizą a komunikacja powinna być jak najbardziej jasna dla wszystkich zainteresowanych.

Najważniejsze pytania na które trzeba sobie odpowiedzieć to przed przygotowaniem planu działania to:

  1. Ogólna sytuacja firmy. Jak wygląda sytuacja w mojej branży? Jak na tym tle wygląda moja firma?
  2. Kluczowi kontrahenci. Zarówno odbiorcy jak i dostawcy. Czy jestem gotowy do podjęcia rozmów odnośnie płatności, terminów wykonania usług?
  3. HR. Jak wygląda sytuacja z ludźmi, czy potrzebne są dodatkowe działania? Czy ktoś w organizacji potrzebuje wsparcia? Bardzo ważne jest umiejętne poukładanie pracy zdalnej, bo obecnie większość pracowników po prostu została zmuszona zostać w domu i ich efektywność jest bardzo jak nie zerowa.
  4. IT. Czy nasze systemy są przygotowane do zmiany, które zaszły?
  5. Finanse. Czy koszty zostały przejrzane? Czy księgowość jest odpowiednio zorganizowana? Czy cash flow jest regularnie przeglądany?
  6. Komunikacja z klientami. Czy oczekują od nas dodatkowych informacji? Czy potrzebujemy powołać zespół wsparcia?


Oczywiście lista ta w żaden sposób nie wyczerpuje wszystkich pytań a jest jedynie wstępem do bardziej kompleksowej analizy.

Osoby zarządzające przedsiębiorstwem powinny się skupić na analizie i  na odpowiednim zaplanowaniu działań tak, żeby obecna sytuacja w jak najmniejszym stopniu wpłynęła na firmę. Powinny znaleźć się tam plany dotyczące bieżącej działalności.

Komunikacja zmian, które są następstwem dokładnej analizy przedsiębiorstwa również jest kluczowa.  W przypadku przedłużającego się spowolnienia konieczna mogą być redukcja pensji lub zwolnienia. W komunikacji wewnątrz firmowej istotne będzie odpowiednie zakomunikowanie sytuacji przedsiębiorstwa oraz kroków, które zostały podjęte w celu przetrwania przedsiębiorstwa.

Reasumując. Przed firmami, nawet tymi, które są odporne na różnego typu kryzysy jest aktualnie wiele wyzwań. Trzeba dokładnie przeanalizować obecną sytuację firmy i odpowiedzieć sobie gdzie są największe zagrożenia. Bez różnicy w jakim momencie cyklu biznesu się znajdujecie.

Zapraszam do kontaktu. Z miłą chęcią pomogę i wyjaśnię w jaki sposób najlepiej przejść przez okres zmian, mając pod szczególnym nadzorem te procesy, które można kontrolować.

Sebastian Goschorski

Autor jest ekspertem w dziedzinie finansów, certyfikowanym księgowym oraz Parterem w RSM Poland odpowiedzialnym za rozwój biznesu, zwłaszcza w relacjach polsko-chińskich oraz autorem bloga goschorski.pl

aktualizowano: 2020-05-14 09:51
Wszystkich rekordów:

Społeczność