Know-how

Know-how 2018-11-08

Firmy z zachodniopomorskiego mogą starać się nawet o 4 mln zł dofinansowania

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego po raz kolejny ogłosił konkurs dla przedsiębiorców działających w obszarze regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji. Nabór wniosków staruje 3 grudnia. Jak zdobyć te pieniądze? Podpowiada Andrzej Najda z Najda Consulting.

Wprowadzenie innowacji, tworzenie nowych miejsc pracy, współpraca ze szkołami... m.in. te aspekty będa premiowane przy decyzji o przyznaniu dofinansowania /fot.: pixabay.com / Wprowadzenie innowacji, tworzenie nowych miejsc pracy, współpraca ze szkołami... m.in. te aspekty będa premiowane przy decyzji o przyznaniu dofinansowania /fot.: pixabay.com /

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego rozpocznie się 3 grudnia 2018 roku i będzie trwał do 1 marca 2019 roku. Termin rozstrzygnięcia konkursu określono na lipiec 2019r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się wyłącznie firmy o statusie mikro, małego oraz średniego przedsiębiorstwa, które funkcjonują w obszarze następujących inteligentnych specjalizacji:

 • Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe
 • Zaawansowanie wyroby metalowe
 • Produkty drzewno – meblarskie
 • Opakowania przyjazne środowisku
 • Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej
 • Nowoczesne przetwórstwo rolno – spożywcze
 • Multimodalny transport i logistyka
 • Produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Tylko te firmy, które działają lub planują się rozwijać we wskazanych powyżej branżach będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. W celu możliwości weryfikacji czy nasza inwestycja wpisuje się w te branże, należy sprawdzić kod PKD produkcji lub usługi, którą zamierzamy dzięki realizacji projektu wdrożyć na rynek.

Partnerzy cyklu Know-how:

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie projekty mogą obejmować inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych prowadzących

 • Budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa
 • Wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu
 • Zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa
 • Zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Wszystkie projekty muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej, co oznacza że projekt nie może się rozpocząć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach konkursu obejmuje między innymi:

 • Nabycie nieruchomości (limit 10 proc. całkowitych wydatków kwalifikowalnych)
 • Nabycie środków trwałych
 • Zakup robót i materiałów budowlanych
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
 • Nabycie urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (limit określany na podstawie osobnych wyliczeń)

Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie firmy oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym.

Ile możemy otrzymać dofinansowania?

W ramach naboru można otrzymać dofinansowanie na poziomie do 55 proc. całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, lub 45 proc. całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw, przy czym minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 500 tys. zł, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4 mln zł.

Jakie warunki należy spełnić żeby otrzymać dofinansowanie?

Kryteria oceny wniosków premiują tych wnioskodawców, którzy spełnią następujące warunki określone w karcie oceny wniosków:

 • inwestycja będzie prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej na rynku regionalnym, krajowym lub światowym – wdrożenie innowacji produktowej na rynek międzynarodowy jest najwyżej oceniane
 • inwestycja będzie prowadzić do wdrożenia innowacji procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego lub polskiego
 • inwestycje będą wpływać na podniesienie stopnia innowacyjności gospodarki regionu
 • inwestycja będzie prowadzić do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na poziomie krajowym lub światowym
 • inwestycja będzie zakładać wykorzystanie elementów wyników prac B+R prowadzonych samodzielnie lub na zlecenie, bądź wyników zaplanowanych do zakupu w ramach projektu
 • inwestycja będzie przyczyniać się utworzenia nowych miejsc pracy
 • inwestycja będzie charakteryzować się gotowością do realizacji – posiadanie wszystkich pozwoleń gwarantuje najwyższą punktację
 • inwestycja będzie przyczyniać się do rozwoju współpracy z podmiotami edukacyjnymi (uczelnie, szkoły zawodowe)
 • premiowani będą również przedsiębiorcy, którzy obniżą dla swojej inwestycji procentowy poziom dofinansowania
 • inwestycja będzie realizowana przez podmioty odprowadzające podatki na terenie województwa zachodniopomorskiego – odprowadzanie trzech rodzajów podatków gwarantuje najwyższą punktację w ocenie

W konkursie przewidziano do rozdysponowania kwotę 38,5 mln zł. Biorąc pod uwagę fakt, że środki dla przedsiębiorców w obecnej perspektywie unijnej 2014-2020 są już praktycznie rozdysponowane i jest to jeden z ostatnich konkursów warto przemyśleć dobrze zakres projektu i podjąć decyzję o aplikowaniu o te środki.

Andrzej Najda
Najda Consulting

Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zawodowe autora, który nie jest członkiem zespołu redakcyjnego Szczecinbiznes.pl. Artykuł  zawiera ogólne informacje o poruszanym temacie i nie stanowi porady, która może być wykorzystana przy podejmowaniu decyzji w konkretnych przypadkach. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje podjęte w oparciu o informacje zawarte w niniejszym artykule ponoszą osoby korzystające z tych informacji.

aktualizowano: 2018-12-13 21:44
Wszystkich rekordów:

Społeczność