Know-how

Know-how 2018-08-10

Oszczędność czasu i pieniędzy w procesach rekrutacyjnych

Rynek pracy nieustannie transformuje. Jeszcze do niedawna największe szanse na skuteczne znalezienie zatrudnienia upatrywaliśmy w drukowanych CV, które następnie były przez nas roznoszone do interesujących nas miejsc pracy. Internet nie miał jeszcze takiej mocy, a liczba kandydatów na jedno stanowisko była o wiele bardziej przytłaczająca. Dziś na te wspomnienia pozostaje nam się tylko uśmiechnąć.

 /fot.: mat. LSJ HR Group / /fot.: mat. LSJ HR Group /

Obecnie proces rekrutacji to bardzo rozbudowane narzędzie z wieloma możliwościami na osiągnięcie zamierzonego celu. Kandydaci do pracy m.in. korzystają z dedykowanych hasztagów, biorą udział w assessment center, a także otrzymują audiowizualne, spersonalizowane propozycje. Niskie bezrobocie i niewielka liczba kompetentnych, zdecydowanych na zmiany lub bezrobotnych kandydatów, powodują, iż rekruterzy muszą włożyć wiele wysiłku w to, aby skutecznie wywiązać się ze swojej zawodowej roli. Bezpośrednio łączy się to również z coraz to wymyślniejszymi sposobami na zachęcenie danego pracobiorcy do skorzystania z konkretnej oferty. Dlaczego więc warto zaufać pracownikowi firmy rekrutacyjnej i w jaki sposób ułatwia to nasze poruszanie się po rynku pracy?

Partnerzy cyklu Know-how:

 

- Przede wszystkim to duża oszczędność czasu. Firmy specjalizujące się w poszukiwaniu pracowników posiadają duże bazy kandydatów na różne stanowiska, co często skutkuje tym, że od razu możemy zaproponować kilka osób na poszukiwane stanowisko. Czasem proces rekrutacji dzięki temu trwa kilka dni, bo pracodawca spotyka się z zaproponowanymi kandydatami, wybiera najlepszego wśród nich, składa ofertę i na tym kończy się cała kwestia. Nasz rekord to 2 dni od momentu złożenia zapytania do podpisania umowy. W kontrze możemy sobie wyobrazić, że zanim pracodawca doda ogłoszenie, poczeka na reakcje rynku, przejrzy cv, a także znajdzie czas i spotka się z wszystkimi interesującymi ludźmi, to miną tygodnie – informuje Marta Cichecka, project manager LSJ HR Group.

Zlecenie dobrej firmie zewnętrznej całego procesu rekrutacyjnego nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, ale skutkuje tym, iż wnioskodawcy otrzymują propozycje kandydatów do pracy po profesjonalnie przeprowadzonej analizie potrzeb. Nierozerwalnie łączy się to ze szczegółowo zarządzonym procesem rekrutacyjnym, w którym z założenia winno się spełnić wiele wskazanych wcześniej wytycznych. To znacznie neutralizuje ryzyko, że kandydat, z którym będziemy przeprowadzać rozmowę i tym samym angażować czas i energię, będzie kompletnie odbiegał od naszej wizji osoby, która jest wymagana na dane stanowisko.

Wysoki koszt

- Warto zaznaczyć, iż zapewniamy opiekę naszym kandydatom podczas całego procesu rekrutacyjnego. Przedstawiamy szczegóły konkretnych ofert, podpowiadamy, jak się przygotować do rozmowy z potencjalnym pracodawcą oraz weryfikujemy znajomość języka obcego. Wszystko po to, aby dana osoba, jak najlepiej mogła wypaść podczas rozmowy kwalifikacyjnej u naszego klienta i ostatecznie podjąć nowe zatrudnienie. Jako agencja, współpracujemy z większością firm z regionu, dlatego kandydat zgłaszający się do nas ma możliwość zapoznać się z wieloma ofertami pracy, które wpisują się w jego oczekiwania – dodaje Magdalena Radczyc, rekruter LSJ HR Group.

Inną kwestią jest to, że zazwyczaj agencja pracy ma o wiele więcej możliwości działania od firm. Między innymi może zająć się bezpośrednią rekrutacją kandydatów z konkurencji danego przedsiębiorstwa. W warunkach rywalizacji pomiędzy firmami headhunting ich pracowników może zostać wyjątkowo źle odebrany. W przypadku agencji zewnętrznej takie ryzyko jest śladowe.

- Niejednokrotnie nie mamy czasu na długą rekrutację, ale zdajemy sobie sprawę, że ogłoszenia kosztują, a czas pracy osób, które poświęcą go na całe działanie, jest równie cenny. Tworzenie ogłoszeń, dobór mediów, selekcje cv, rozmowy z kandydatami, a także wiele innych niuansów może być nie tylko czasochłonne, ale i drogie. Zły wybór kandydata, który szybko odejdzie albo zupełnie się nie sprawdzi, to jeszcze większy koszt. Tracimy to, co w niego zainwestowaliśmy i musimy powtarzać procedurę od nowa. Jeśli agencja się pomyli, szuka ponownie bez dodatkowych opłat. Nieobsadzone stanowisko równa się z brakiem wykonywanej pracy na rzecz firmy, a i to, muszę powtórzyć, wiąże się z dużymi kosztami - szczególnie na stanowiskach handlowych – opowiedziała Marta Cichecka.

Wartością dodaną jest z całą pewnością fakt, iż podczas rozmowy w agencji pracy kandydat sprawdzany jest pod względem osobowościowym, językowym, a także kompetencyjnym. Dobre agencje śmiało korzystają z narzędzi HR, wśród których można wymienić wideorekrutację, testy rekrutacyjne, a także analizy psychometryczne. Dzięki odpowiedniemu feedbackowi możemy więc dowiedzieć się, w którym zakresie potrzebujemy się dokształcić lub w jaki sposób następnym razem przedstawić swoje atuty. Cenne informacje są naturalnie za darmo, ponieważ udział w procesie rekrutacyjnym zawsze jest bezpłatny.

Większość agencji zatrudnienia nie jest ukierunkowana tylko na jedną, konkretną branżę. Zazwyczaj poszukują kandydatów do realizacji różnych projektów. Tym samym, korzystając z dedykowanych usług, można starać się o zarówno stanowiska stałe, jak i tymczasowe. Wszystko leży w kwestii skorzystania z agencji, które spełniają określone kryteria klienta. Jeśli dochodzi do podpisania umowy z kandydatem, a oferowane stanowisko pracy dotyczy pełnienia obowiązków w naszym kraju, sporządzona jest ona zgodnie z polskim prawem, w zależności od rodzaju umowy. Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku umów kierujących pracownika do pracy za granicą. Tutaj trzeba zdawać sobie sprawę, że dokument, który podpisujemy z danym pośrednictwem jest de facto umową  kierującą pracobiorcę do pracodawców zagranicznych. To oznacza, że współpraca oparta jest na prawie kraju, w którym mielibyśmy pełnić stosunek pracy. Jeśli więc zaczynamy pracę w Niemczech, to umowa będzie sporządzona w języku niemieckim, ale agencja pracy ma obowiązek przedstawić ją także w języku zrozumiałym dla potencjalnego pracownika.

Pośrednictwo pracy działające legalnie na terenie naszego kraju musi posiadać wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. To też powoduje, że w żadnym wypadku nie powinniśmy obawiać się korzystania z usług agencyjnych. Wpis jest potwierdzony certyfikatem wydawanym przedsiębiorstwu. Fakt posiadania można sprawdzić telefonicznie lub za pomocą strony internetowej Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Przy każdej złożonej aplikacji nasze dane są odpowiednio zabezpieczone, co jest uwarunkowane prawnie.

Paweł Drąg
LSJ HR Group

Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zawodowe autora, który nie jest członkiem zespołu redakcyjnego Szczecinbiznes.pl. Artykuł  zawiera ogólne informacje o poruszanym temacie i nie stanowi porady, która może być wykorzystana przy podejmowaniu decyzji w konkretnych przypadkach. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje podjęte w oparciu o informacje zawarte w niniejszym artykule ponoszą osoby korzystające z tych informacji.

aktualizowano: 2018-08-10 16:22
Wszystkich rekordów:

Społeczność