Prezentacje

Prezentacje 2020-12-10

WE ZUT: Symbioza wiedzy z przemysłem

Rozwój nowoczesnych technologii w dobie Przemysłu 4.0, takich jak internet rzeczy, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, nowoczesne technologie teleinformatyczne nie byłby możliwy bez współpracy przemysłu z uczelniami. Dodajmy jeszcze do tego dynamiczny wzrost pracy zdalnej i coraz większe zastosowanie w transporcie pojazdów elektrycznych oraz autonomicznych. Rozwiązania wdrażane w przemyśle powstają często w laboratoriach uczelnianych i to właśnie uczelnie są swoistą kuźnią kadr na potrzeby przemysłu.

Zdalnie sterowany dron doskonale nadaje się do badań
nieniszczących elektrowni wiatrowych Zdalnie sterowany dron doskonale nadaje się do badań nieniszczących elektrowni wiatrowych

Jednostką skupiającą większość zagadnień związanych z rozwojem tych nowoczesnych technologii w regionie jest Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Obecnie prowadzi 3 kierunki studiów: automatykę i robotykę, elektrotechnikę oraz teleinformatykę. Zatrudnia specjalistów prowadzących badania naukowe, często na światowym poziomie, którzy uzyskiwali doświadczenie w wiodących koncernach przemysłowych. Warto podać dwa przykłady: prof. Konrada Woronowicza (wieloletniego pracownika kanadyjskiego Bombardiera, koncernu specjalizującego się w budowie samolotów) czy prof. Patryka Urbana, do niedawna pracującego w Szwecji w firmie telekomunikacyjnej Ericsson. Pierwszy z nich prowadzi badania związane z nowoczesnymi napędami elektrycznymi pojazdów, drugi zaś zajmuje się badaniami nad najnowszymi technologiami światłowodowymi oraz rozwiązaniami dla sieci 5G.

Inwestycje w nowoczesność

Znaczącym ułatwieniem badań naukowców na wydziale, ściśle skorelowanych z potrzebami przemysłu, są najnowsze inwestycje sprzętowe. Przykładowo laboratoria w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych wzbogaciły się o jeden z niewielu w kraju dynamometr proszkowy firmy Magtrol z czujnikiem prędkości, służący do badania nowoczesnych silników elektrycznych z magnesami trwałymi. Kolejne zakupy sprzętu do Laboratorium Technik Teleinformatycznych i Fotoniki, m.in. unikalnego w skali kraju reflektometru 18-falowego, pozwalają na prowadzenie badań nad nowymi typami światłowodów do szybkiej transmisji danych, jak również na prowadzenie działalności usługowej dotyczącej badań kabli i włókien światłowodowych m.in. na rzecz operatora telekomunikacyjnego Orange. Znakomite wyposażenie tego laboratorium przyczyniło się także do nawiązania ścisłej współpracy z renomowaną firmą fotoniczną InPhoTech z Ołtarzewa m.in. w zakresie wspólnej realizacji międzynarodowych projektów naukowych. Przykładami udanej współpracy naukowej z partnerami przemysłowymi są także badania prowadzone ze spółką Energo-Complex z Piekar Śląskich i Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Energetyki (OBRE), owocujące licznymi patentami oraz wdrożeniami technologii służących do diagnostyki transformatorów i urządzeń wysokonapięciowych.

Zielona energia i wszędobylski dron

Kolejnym przykładem współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym jest złożony niedawno wspólnie ze spółką Enea Operator oraz Uniwersytetem Szczecińskim projekt aplikacyjny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dotyczący systemu stabilizacji pracy sieci elektroenergetycznych bazującego na instalacjach opartych na tzw. zielonym wodorze, który jest jednym z odnawialnych źródeł energii (OZE). Wiele realizowanych i wnioskowanych projektów stanowi rozszerzenie dotychczasowych badań, prowadzonych w ramach projektów Unii Europejskiej, m.in. z zakresu badań nieniszczących czy technologii energoelektronicznych i technologii zimnej plazmy. Jednym z nich jest projekt STEP dotyczący plazmowej technologii oczyszczania ścieków, w którym Wydział Elektryczny jest liderem międzynarodowego konsorcjum naukowego.

W ramach rozwoju zaplecza związanego z automatyką, robotyką i teleinformatyką budowane jest także wydziałowe laboratorium robotyki mobilnej, wyposażone m.in. w zestaw robotów samojezdnych czy też w nowoczesny dron do badań nieniszczących z kamerą termowizyjną. Dron taki jest swoistą zdalnie sterowaną powietrzną stacją pomiarową dla wysokich urządzeń, jak np. badań rentgenowskich elektrowni wiatrowych.

Jedną z najistotniejszych inwestycji z punktu widzenia współpracy z otoczeniem przemysłowym jest niewątpliwie budowana w ramach Zachodniopomorskiej Listy Infrastruktury Badawczej (ZLIB), Pracownia Badań i Certyfikacji EMC do badania tzw. kompatybilności elektromagnetycznej o wartości ponad 3 mln zł. W ten sposób po raz pierwszy w regionie możliwe będzie badanie prototypów oraz urządzeń pod względem zdolności danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku.

Konsolidacja potencjału badawczego

Prof. Krzysztof Okarma, dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT wyjaśnia: – Nowe inwestycje aparaturowe, rozwój kadry naukowej, a także nowe obszary badawcze powodują zmiany organizacyjne związane z konsolidacją potencjału badawczego oraz integracją zespołów naukowych. Od stycznia 2021 r. struktura wydziału obejmować będzie 7 katedr powstałych z dotychczasowych mniejszych 9 jednostek. Powołane zostało także Centrum Inżynierii Pól Elektromagnetycznych i Technik Wysokich Częstotliwości, którego zadaniem jest m.in. koordynacja współpracy z partnerami przemysłowymi w zakresie wspomnianych już badań EMC.

Prof. Paweł Dworak, przewodniczący rady dyscypliny naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika, uzupełnia: – Działania na rzecz otoczenia przemysłowego, poza kształceniem absolwentów, są i będą szczególnie istotne dla uczelni technicznych. Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest na to również położony duży nacisk przy ewaluacji dyscyplin naukowych. Współpraca z przemysłem i prowadzone na wysokim poziomie badania naukowe przekładają się także na jakość kształcenia studentów, czego efekty można zauważyć także wśród coraz liczniejszych studentek na wydziale. To one uzyskały niedawno prestiżowe stypendia Fundacji Perspektywy i firmy Intel, a także zdobywają wyróżnienia w konkursach firmy Siemens z cyklu „Inżynierki 4.0”.Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin
Tel. +48 91 449 41 13
www.we.zut.edu.pl

 

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2020-12-10 11:19
Wszystkich rekordów:

Społeczność