Prezentacje

Prezentacje 2020-12-20

Rozpoczął się konkurs na ostatnie dotacje unijne dla inteligentnych specjalizacji

Pozyskaj je z firmą Najda Consulting, która w ramach aktualnej perspektywy unijnej w tym obszarze pozyskała już ponad 36,6 mln zł dla projektów o łącznej wartości 102,5 mln zł.

20 listopada 2020 zostało opublikowane ogłoszenie o konkursie dla Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 dla  działania 1.5 – Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój inteligentnych specjalizacji.

W ramach tego konkursu możliwe jest dofinansowanie typu projektów: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych, realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19.
Dofinansowaniu w konkursie będą podlegały projekty polegające na realizacji inwestycji przyczyniającej się do utrzymania miejsc pracy w okresie kryzysu gospodarczego wywołanego skutkami epidemii COVID-19.

Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:

a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
b) zaawansowane wyroby metalowe,
c) produkty drzewno-meblarskie,
d) opakowania przyjazne środowisku,
e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
g) multimodalny transport i logistyka,
h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

a) budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
b) wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
c) zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
d) zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Poziomy dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

    55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
    45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy stanowiący udział w wydatkach kwalifikowalnych wynosi:

    45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
    55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 4 000 000,00 zł.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 000,00 zł.

>>Szczegółowe informacje na temat konkursu<<

Według aktualnego harmonogramu jest to już ostatni nabór na ten typ działań i  jednocześnie ostatnia szansa dla firm z województwa zachodniopomorskiego, by zdobyć środki unijne na rozwój inteligentnych specjalizacji. Czasu jest niedużo - wnioski można składać do 22 lutego.

Aby dobrze przygotować wniosek warto skorzystać ze wsparcia doświadczonych ekspertów, takich jak firma Najda Consulting - najskuteczniejszej firmy doradczej w regionie wg ogólnopolskiego magazynu "Fundusze Europejskie".

Oto niektóre z projektów z obszaru inteligentnych specjalizacji, dla których opracowaliśmy w sukcesem dokumentację unijną

Gotech Sp. z o.o.
Wartość projektu: 12 414 070,20 zł
Dofinansowanie: 3 532 459,00 zł

POLBIT
Wartość projektu  5 231 511,54 zł
Dofinansowanie 1.913.967,63 zł

SCANWIR Łukasz Wojtkun, Rafał Pankowski Sp. J.
Wartość projektu: 3 794 000,00 zł
Dofinansowanie: 1 707 417,27 zł

 

Najda Consulting
Cukrowa Office
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1/23
71- 004 Szczecin
tel.: 91 432 01 60
office@najdaconsulting.pl

www.najdaconsulting.pl
#NajdaConsulting #PotęgujemyRozwój


artykuł promocyjny

aktualizowano: 2020-12-21 15:42
Wszystkich rekordów:

Społeczność