Informacje

Informacje 2020-11-10

Wszystko o nowej perspektywie unijnych pieniędzy [Transmisja na żywo]

Trwa VI Kongres Klastrów Polskich. Szefowie najważniejszych polskich klastrów skupiających firmy działające w różnych gałęziach przemysłu, prezesi spółek i agencji wspierających innowacje oraz samorządowcy z całej Polski dyskutują o możliwych formach unijnego wsparcia dla innowacyjnych firm.

Organizatorami spotkania, które pierwotnie miało odbyć sie w Szczecinie, ale ze względu na pandemię ma formę online [LINK DO TRANSMISJI NA ŻYWO: https://youtu.be/6k91fQ7Utno], są Związek Pracodawców Klastry Polskie oraz Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”. Skąd pomysł na to wydarzenie? Koniec 2020 roku, to nie tylko ostatni rok siedmioletniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, ale również rok poprzedzający nową perspektywę. Przygotowują się do niej równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie w tym Polska oraz regiony. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia.Jest to więc doskonały moment do wymiany, wypracowanych już często, pomysłów oraz ostatnich możliwych korekt. Jest to dla przedsiębiorców zrzeszonych w klastrach (a jest ich w Unii Europejskiej ponad 123 tys., zatrudniają one 19 proc. pracowników UE) okazja do zapoznania się z planami decydentów i możliwość ich komentowania, a także przygotowania klastrów i ich firm na nowe formy wspierania rozwoju regionalnego.

Rok 2020 zapisze się także jako czas bezprecedensowego światowego kryzysu wywołanego epidemią COVID19. Komisja Europejska podjęła decyzję o zaangażowaniu 750 mld euro w pomoc w odbudowie gospodarek krajów Unii Europejskiej. Ustanowiony program Next Generation EU zakłada nie tylko ogromne fundusze wspierające rozwój,ale także nowe podejście oparte o „ekosystemy gospodarcze” łączące sektory przemysłu i usług w oparciu o wspólne łańcuchy wartości. Nowe podejście ma uczynić europejskie firmy nie tylko bardziej konkurencyjnymi, ale także bardziej niezależnymi od światowych dostawców. Dla krajów wschodu Unii Europejskiej, a szczególnie dla tak dużej gospodarki jak Polska, stanowi to dodatkową szansę rozwoju.

Na początku 2020 roku powstał Europejski Związek Klastrów (European Clusters Alliance), w którym Polska ma swój poważny udział (deklaracja powstania została podpisana we wrześniu 2019 roku w Warszawie podczas V Kongresu Klastrów i konferencji REDS organizowanej przez ówczesne Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a Polak jest jednym z dwóch Wiceprezesów tej europejskiej organizacji). European Clusters Alliance koordynował działania pomocowe dla jednocześnie kilkunastu krajów EU, a następnie włączył się w dialog o naprawie gospodarki unijnej.

"Podczas VI Kongresu Klastrów Polskich chcemy rozmawiać nie tyle o klastrach, choć one są głównym organizatorem przedsięwzięcia, ile o europejskiej, krajowej i regionalnej polityce rozwoju gospodarczego oraz o możliwościach wsparcia konkurencyjności firm, a przez to regionów w których działają, przy pomocy dostępnych, ogromnych nowych środków unijnych" - deklarują organizatorzy.

Transmisja wydarzenia: https://youtu.be/6k91fQ7Utno

SG

aktualizowano: 2020-11-25 14:21
Wszystkich rekordów:

Społeczność