Informacje

Informacje 2015-06-17

Finexa: obligacje i ceny transferowe

Specjaliści odpowiedzialni za finanse zachodniopomorskich firm wzięli udział w spotkaniu Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA.

Piotr Diakowski, Deloitte - podczas spotkania Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie /fot.: AK / Piotr Diakowski, Deloitte - podczas spotkania Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie /fot.: AK /
Piotr Diakowski, Deloitte i Sebastian Goschorski, Finexa (w środku zdjęcia), spotkanie Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie  /fot.: AK /
Piotr Diakowski, Deloitte i Sebastian Goschorski, Finexa (w środku zdjęcia), spotkanie Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie
/fot.: AK /
Spotkanie Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie  /fot.: AK /
Spotkanie Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie
/fot.: AK /
Spotkanie Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie  /fot.: AK /
Spotkanie Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie
/fot.: AK /
Konrad Sobczyk, Raiffeisen Polbank i Maciej Ptak, prezes zarządu Raiffeisen Investment podczas spotkania Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie  /fot.: AK /
Konrad Sobczyk, Raiffeisen Polbank i Maciej Ptak, prezes zarządu Raiffeisen Investment podczas spotkania Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie
/fot.: AK /
Grzegorz Sorn, dyrektor ds. ekonomicznych OT Logistics i Dominik Bielawski, Domay Consulting - podczas spotkania Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie  /fot.: AK /
Grzegorz Sorn, dyrektor ds. ekonomicznych OT Logistics i Dominik Bielawski, Domay Consulting - podczas spotkania Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie
/fot.: AK /
Piotr Diakowski, spotkanie Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie  /fot.: AK /
Piotr Diakowski, spotkanie Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie
/fot.: AK /
Piotr Diakowski, Deloitte - podczas spotkania Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie  /fot.: AK /
Piotr Diakowski, Deloitte - podczas spotkania Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie
/fot.: AK /
Spotkanie Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie  /fot.: AK /
Spotkanie Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie
/fot.: AK /
Spotkanie Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie  /fot.: AK /
Spotkanie Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie
/fot.: AK /
Spotkanie Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie  /fot.: AK /
Spotkanie Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w Szczecinie
/fot.: AK /
Pierwsza część spotkania zorganizowanego 16 czerwca w Hotelu Park w Szczecinie poświęcona była tematowi obligacji koroporacyjnych. O tym, jak korzystać z tego instrumentu finansowania i dlaczego jest teraz odpowiedni czas na emisję takich obligacji mówił Konrad Sobczyk, główny specjalista ds. emisji papierów wartościowych w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej Raiffeisen Polbank. – Finansowanie poprzez emisje obligacji korporacyjnych w Polsce nabiera tempa. Istotnym czynnikiem, który obecnie wpływa na zwiększone zainteresowanie tą formą finansowania są niewątpliwie poziomy stóp procentowych, które bezpośrednio wpływają na koszt finansowania – zauważył Konrad Sobczyk i dodał:  – Ale to nie jedyna zachęta dla potencjalnych emitentów. Emisja obligacji to także dywersyfikacja źródeł finansowania, dzięki której, możliwe jest uzupełnienie tradycyjnego finansowania kredytowego, a w szczególnych sytuacjach nawet jego zastąpienie. Ponadto, środkami pozyskanymi z emisji obligacji można finansować różnego rodzaju przedsięwzięcia, które w przypadku finansowania kredytowego czasami nie są możliwe. Do zalet obligacji korporacyjnych należy również z reguły spłata na koniec życia tych instrumentów i zwykle mniejszy poziom restrykcji umownych w warunkach emisji niż w przypadku umów kredytowych.
 
Przykładem zakończonych sukcesem emisji obligacji było OT Logistics. Każda z czterech dotychczasowych emisji spółki miała inny cel, co – jak wymienił Grzegorz Sorn, dyrektor ds. ekonomicznych OT Logistics – pozwoliło na zoptymalizowanie struktury bilansu i kosztów finansowych, wydłużenie terminów zobowiązań w sytuacji przejęcia, sfinansowanie rozwoju grupy kapitałowej i w przypadku ostatniej, przeprowadzonej przez Raiffeisen – zrefinansowanie obligacji pierwszej serii oraz pozyskanie środków na akwizycję i rozwój grupy OT Logistics. – Naszą intencją, wraz z emisją pierwszej serii obligacji w 2011 roku i zaistnieniu na rynku obligacji GPW Catalyst, było też wejście na giełdę – powiedział Grzegorz Sorn (OT Logistics weszło na GPW dwa lata później).
 
W drugiej części spotkania Piotr Diakowski, menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte omawiał zmiany dotyczące cen transferowych, które są obecnie opracowywane przez Ministerstwo Finansów i zaplanowane na rok 2016. Obecny etap legislacyjny jest zbyt wczesny, by stwierdzić, czy przyniosą one korzyści dla podmiotów. – Projektowane zmiany ustawy są obszerne i na razie mówi się o ich niedoskonałościach. Kiedy już Ministerstwo Finansów dopracuje te zmiany, to, zgodnie z założeniem, podobne regulacje w zakresie cen transferowych będą obowiązywały we wszystkich krajach OECD - to należałoby postrzegać jako zaletę. Przede wszystkim jednak są to zmiany, które mają ułatwić badanie cen transferowych organom. Jednocześnie, jeżeli te same reguły będą obowiązywały w całej grupie międzynarodowej, to przygotowanie dokumentacji będzie łatwiejsze z perspektywy grupy. Z punktu widzenia podmiotu działającego lokalnie obciążenia dokumentacyjne mogą jednak być większe – stwierdził Piotr Diakowski.
 
Partnerami spotkania były firmy Deloitte, Raiffeisen Polbank, KS Service oraz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. 
 
Kolejne spotkanie FINEXY odbędzie się wczesną jesienią. – Chcemy by pojawiła się wówczas tematyka centrum usług wspólnych. Ważna jest dla nas integracja środowiska, dlatego na jesień, wspólnie z innymi organizacjami finansowymi próbujemy też zorganizować duże spotkanie networkingowe – zapowiada Sebastian Goschorski, przedstawiciel FINEXY na województwo zachodniopomorskie i organizator wydarzenia.
 
AK
Tematy: OT Logistics (28) | Sebastian Goschorski (11) | Finexa (10) | spotkanie finansistów (6) | Konrad Sobczyk (2) | Piotr Diakowski (2) | Raiffeisen Polbank (2) |
aktualizowano: 2015-06-22 16:18
Wszystkich rekordów:

Społeczność