Prezentacje

Prezentacje 2017-10-10

Stargard: Nowe inwestycje wspierają rozwój gospodarczy

Centrum przesiadkowe, lepsza infrastruktura drogowa i atrakcyjne działki inwestycyjne dla małych i średnich fi rm powstają z myślą o przyciągnięciu do miasta kolejnych inwestorów.

Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii /fot.: mat. UM Stargard / Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii /fot.: mat. UM Stargard /

W Stargardzie rozpoczęły się prace przy budowie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego. To największa inwestycja w Stargardzie w bieżącym roku. Wartość inwestycji wynosi ponad 25 milionów złotych. Inwestycja realizowana jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, instrumentu rozdziału środków unijnych wydatkowanych w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Zakres inwestycji obejmuje między innymi budowę obiektu Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego, w tym budowę dworca autobusowego z ośmioma peronami oraz zatoką postojową dla autobusów oczekujących, przebudowę ulicy Towarowej, budowę parkingów Park&Ride i Kiss&Ride oraz budowę parkingu Bike&Ride, przebudowę skrzyżowania ulic Szczecińska – Wyszyńskiego – Towarowa – Bema – 11 Listopada, budowę ścieżek rowerowych na ulicy Towarowej i na przebudowywanym skrzyżowaniu, przebudowę oświetlenia ulicznego.


Zintegrowane Centrum Przesiadkowe to największa inwestycja w Stargardzie w bieżącym roku.
Jej zakres obejmuje m. in. przebudowę skrzyżowania ulic Szczecińska – Wyszyńskiego – Towarowa – Bema – 11 Listopada.


Podstawowe cele inwestycji to:

  • Integracja wszystkich środków transportu w obszarze dworca kolejowego
  • Poprawa funkcjonowania transportu publicznego
  • Poprawa dostępności do transportu publicznego dla użytkowników pojazdów indywidualnych
  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obszarze funkcjonalnym dworca
  • Zapewnienie dostępności do transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych.


Idea budowy centrum przesiadkowego w Stargardzie wpisuje się w podstawowe cele Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie transportu, jakimi są integracja transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Zintegrowane Centrum Przesiadkowe wpłynie również na rozwój gospodarczy miasta. Pozwoli na łatwiejszą komunikację z terenami obu stargardzkich parków przemysłowych i będzie atrakcyjnym rozwiązaniem dla pracowników dojeżdżających do pracy w Stargardzie. Łatwiejszy dostęp do komunikacji pracowników dojeżdżających do Stargardu, i możliwość przesiadki na autobusy linii obsługujących kierunki: PPNT i Stargardzki Park Przemysłowy, wpłynie również na ocenę Stargardu przez potencjalnych inwestorów.

Inwestycje w Parku Przemysłowym Nowoczesnych technologii

Jedną z najważniejszych ulic w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii jest ulica Metalowa. Swój adres przy niej znalazł między innymi koncern Cargotec, Klippan czy SP Group. W chwili obecnej realizowana jest inwestycja polegająca na przedłużeniu ulicy Metalowej, co pozwoli na podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii i otworzy ponad 50 hektarów terenów przeznaczonych pod nowe inwestycje przemysłowe. Równocześnie realizowana jest budowa systemu odprowadzania wód deszczowych. Obie inwestycje zakończą się przed końcem bieżącego roku.

Nowa oferta dla mikro, małych i średnich firm w PPNT

17 hektarów atrakcyjnych działek pod inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców powstaje na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie. Teren zlokalizowany w centralnej części PPNT zostanie podzielony na mniejsze działki o powierzchni od 0,5 ha do 2 ha. To najatrakcyjniejsze i najbardziej poszukiwane przez sektor MŚP wielkości gruntów przygotowanych pod inwestycje. Uzbrojenie terenu będzie dofi nansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ideą tego projektu jest stworzenie warunków do prowadzenia i rozwijania działalności MŚP na terenie PPNT w Stargardzie. W ramach działań zaplanowano między innymi rozbudowę systemu sieci dróg wewnętrznych, budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia, budowę ścieżek rowerowych i chodników. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych to ok. 17 ha nieobjętych Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego, co daje możliwość dostosowania powierzchni i kształtu działek do zapotrzebowania potencjalnych inwestorów. Negocjacje z potencjalnymi inwestorami - firmami chcącymi ulokować swoje projekty na tym terenie już trwają.

stargard.pl

 

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2017-10-10 09:10
Wszystkich rekordów:

Społeczność