Prezentacje

Prezentacje 2018-07-19

Rusza wsparcie dla branży stoczniowej

Po ponad trzech latach starań władz regionu Komisja Europejska zgodziła się, by do zachodniopomorskiej branży okrętowej trafiło ok. 60 mln zł. Pieniądze będą pochodziły z programu regionalnego (RPO WZ) 2014-2020. Nabór rusza 1 sierpnia.

 /fot.: Konrad Królikowski / /fot.: Konrad Królikowski /

W połowie stycznia 2018 r. Komisja Europejska zgodziła się na program pomocy inwestycyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze stoczniowym w województwach zachodniopomorskim oraz pomorskim. Tym samym branża ta po raz pierwszy zyskała możliwość korzystania z Funduszy Europejskich przeznaczonych na inwestycje rozwojowe.

Regionalne specjalizacje

Potencjał firm okrętowych jest wciąż tak duży, że wśród regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego wskazano m.in. działalność morską, logistykę oraz przemysł metalowo-maszynowy powiązany kooperacyjnie z sektorem stoczniowym (produkcja statków i konstrukcji pływających, produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych). – Znaczenie tego sektora dla gospodarki Pomorza Zachodniego stanowiło argument na rzecz podjęcia wysiłku uzyskania zgody Komisji Europejskiej na objęcie budownictwa okrętowego odrębnym programem regionalnej pomocy inwestycyjnej – mówi Marcin Szmyt, dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego UMWZ.

Silne budownictwo okrętowe

– Branża okrętowa na Pomorzu Zachodnim to wiele małych i średnich przedsiębiorstw specjalizujących się nie tylko w produkcji statków, ale i specjalistycznych urządzeń czy konstrukcji. W końcu mają szansę sięgnąć po wsparcie z programu regionalnego. Chcemy zwiększyć ich potencjał, wzmocnić regionalną gospodarkę. To by się nie udało bez determinacji i szerokiej współpracy – mówi marszałek Olgierd Geblewicz, którego determinacja przysłużyła się uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na program pomocowy. Województwo zachodniopomorskie ze swojego programu regionalnego przeznaczyło na wzrost innowacyjności przemysłu okrętowego ok. 60 mln zł. – Ponieważ takie wsparcie trafi do branży po raz pierwszy od 12 lat, musieliśmy przeprowadzić szczegółowe konsultacje w otwartej formule. Uczestniczyli w nich zarówno przedsiębiorcy, jak i samorząd gospodarczy reprezentowany przez Zachodniopomorski Klaster Morski. Chcieliśmy w ten sposób wysondować rzeczywiste potrzeby szeroko pojętego przemysłu okrętowego – wyjaśnia Rafał Zahorski, pełnomocnik marszałka ds. gospodarki morskiej. Już w tym roku 40 mln zł z programu regionalnego zasili przedsięwzięcia dotyczące budownictwa okrętowego. O przeznaczeniu pozostałych 20 mln zł z RP O WZ Urząd Marszałkowski będzie jeszcze dyskutował z branżą. Niewykluczone jest uruchomienie obok dotacji również instrumentów zwrotnych.

Konkurs dla MŚP z regionu

Wsparcie dla sektora stoczniowego zostanie udostępnione w RP OWZ w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Dofinansowaniem mają być objęte „Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw – sektor budownictwa okrętowego”. Nabór wniosków rozpocznie się 1 sierpnia i zakończy 27 września 2018 r. Budżet konkursu wynosi 40 mln zł. Projekty muszą dotyczyć inwestycji początkowej, czyli nie mogą się ograniczać jedynie do odtworzenia potencjału produkcyjnego. Poziom dofinansowania może sięgnąć 55 proc. wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw i 45 proc. w przypadku firm średnich. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, wynosi 4 mln zł. Wartość projektu nie została ograniczona. Realizacja projektu musi się łączyć z wprowadzeniem innowacji produktowej lub procesowej. Wzmocnienie branży okrętowej pozytywnie wpłynie także na firmy z nią kooperujące. Regionalne i inteligentne specjalizacje to motory rozwoju dla całego regionu. Więcej informacji o konkursie na stronie www.rpo.wzp.pl.

Jerzy Gontarz/Smartlink

 

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

 

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2018-07-19 19:12
Wszystkich rekordów: