Prezentacje

Prezentacje 2014-04-25

Finansiści świętują jubileusz

Aktualne tematy, znani ekonomiści i prestiżowa nagroda - za nami 15. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami - jedno z najważniejszych wydarzeń w tej dziedzinie w Polsce.

Nominowani i członkowie kapituły nagrody Beta 2014: dr Tomasz Berent, prof. Mirosław Hamrol, prof. Jerzy Gajdka, dr Agata Adamska, laureatka Nagrody Beta, dr Dariusz Siudak, prof. Dariusz Zarzecki, prof. Stanisław Kasiewicz. Nominowani i członkowie kapituły nagrody Beta 2014: dr Tomasz Berent, prof. Mirosław Hamrol, prof. Jerzy Gajdka, dr Agata Adamska, laureatka Nagrody Beta, dr Dariusz Siudak, prof. Dariusz Zarzecki, prof. Stanisław Kasiewicz.
Konferencja Zarządzanie Finansami 2014
Konferencja Zarządzanie Finansami 2014
Konferencja Zarządzanie Finansami 2014
Konferencja Zarządzanie Finansami 2014
Konferencja Zarządzanie Finansami 2014
Konferencja Zarządzanie Finansami 2014
Konferencja Zarządzanie Finansami 2014
Konferencja Zarządzanie Finansami 2014
Prof. Dariusz Zarzecki i dr Magdalena Kisielewska, współtwórczyni i sekretarz pierwszych edycji konferencji, kroją tort z okazji 15., jubileuszowej konferencji.
Prof. Dariusz Zarzecki i dr Magdalena Kisielewska, współtwórczyni i sekretarz pierwszych edycji konferencji, kroją tort z okazji 15., jubileuszowej konferencji.

W trzydniowym spotkaniu na początku kwietnia, w kołobrzeskim Aquarius Spa, uczestniczyło 270 osób - pracowników naukowych z kraju i zagranicy, studentów oraz praktyków. To rekord frekwencyjny wydarzenia organizowanego przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - Mimo trudnych czasów dla konferencji naukowych my cały czas rośniemy. To sukces tematyki i dobrej organizacji. Ale pamiętajmy też, że wartość „Zarządzania Finansami” budują osoby, które zapraszamy - mówi prof. Dariusz Zarzecki, przewodniczący rady programowej. Wśród 99 referatów tegorocznego spotkania finansistów mocno reprezentowana była tematyka wyceny przedsiębiorstw oraz rynku kapitałowego. Dużo uwagi poświęcono kwestiom inwestycji i finansów publicznych. Były referaty ogólne, stawiające pytania fundamentalne, takie jak „Cztery powody, dla których powinna powstać nowa ogólna teoria dźwigni finansowej” Tomasza Berenta z SGH oraz szczegółowo przedstawiające konkretne instrumenty i praktyki życia gospodarczego - np. dot. stosowania Fairness Opinion, wygłoszony przez prof. Mieczysława Puławskiego z tej samej uczelni.

Gorącą dyskusję wzbudziło wystąpienie prof. Grażyny Ancyparowicz z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach nt. przyczyn narastania deficytu funduszu ubezpieczeń społecznych. - Reforma emerytalna wygenerowała dług publiczny na poziomie 600 mld zł. Pora na zastanowienie się nad doktryną polityki gospodarczej jaką realizujemy przez ostatnie 25 lat - mówiła prof. Ancyparowicz i zwracała uwagę na to, że źle rozwiązane sprawy pracownicze, takie jak nadużywane umowy cywilnoprawne powodują dziurę w systemie ubezpieczeń społecznych. Wśród prelegentów znaleźli się jak co roku cenieni naukowcy z Polski i zagranicy, ale nie zabrakło też postaci znanych z życia publicznego. Prof. Aldona Kamela-Sowińska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, była minister skarbu, przekonywała do sekurytyzacji jako sposobu na oddłużenie szpitali. Lesław Podkański, były minister współpracy gospodarczej z zagranicą, a obecnie doradca zarządu mBanku, prezentował postępy prac nad ustawą o odnawialnych źródłach energii i przedstawiał jasne strony inwestycji w OZE.

Tradycją jest już, że w konferencji uczestniczą praktycy życia gospodarczego. W tym roku byli to m.in. Maciej Leśny, przewodniczący i Waldemar Stawski - członek rady nadzorczej mBanku, a także prezes szczecińskiego portu Zbigniew Miklewicz oraz skarbnik Szczecina Stanisław Lipiński. Referat wygłaszał dr hab. Marek Dylewski, od niedawna skarbnik województwa. Podczas konferencji po raz 12. wręczono Nagrodę Beta za wybitne osiągnięcia w zarządzaniu finansami. W tym roku statuetkę odebrała dr Agata Adamska z SGH za pracę „Własność i kontrola - perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych”. Autorka próbuje w niej odpowiedzieć na pytanie jakie czynniki determinują ukształtowanie się określonej struktury własnościowej, analizuje mechanizmy wzmacniania kontroli oraz empirycznie weryfikuje funkcjonowanie zasady proporcjonalności w polskich spółkach. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych. Galę Nagrody Beta zwieńczył występ Eweliny Flinty. Z okazji 15-lecia konferencji nie zabrakło też okolicznościowego tortu. Jak zapowiadają przedstawiciele pracującego przez cały rok Biura Konferencji, kolejna edycja Konferencji Zarządzania Finansami odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia 2015 r.

Biuro Konferencji Zarządzanie Finansami
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
ul Mickiewicza 69, pokój 5
71-307 Szczecin, Polska
Tel.: +48 91 444 21 66
Fax: +48 91 444 19 21
www.fmc.home.pl
e-mail: fmc@home.pl

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2014-04-25 18:00
Wszystkich rekordów: