Informacje

Informacje 2017-06-08

Rozpoczął się Kongres Morski

Rozwój gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej jest jednym z priorytetów polskiego rządu – mówiła premier Beata Szydło w Szczecinie otwierając 5. Międzynarodowy Kongres Morski.
Premier Beata Szydło przyjechała do Szczecina, by oficjalnie otworzyć kongres /fot.: mab / Premier Beata Szydło przyjechała do Szczecina, by oficjalnie otworzyć kongres /fot.: mab /
Główne debaty i spotkania podczas 5. Międzynarodowego Kongresu Morskiego odbywają się w filharmonii   /fot.: mab /
Główne debaty i spotkania podczas 5. Międzynarodowego Kongresu Morskiego odbywają się w filharmonii
/fot.: mab /
Na zdjęciu od prawej: Alexander van den Bosch, dyrektor Europejskiej Federacji Portów Śródlądowych, Vojtěch Dabrowski z ministerstwa transportu Czech i Alaksander Shyshko z ministerstwa transportu Białorusi z tłumaczką podczas debaty na temat żeglugi śródlądowej
  /fot.: mab /
Na zdjęciu od prawej: Alexander van den Bosch, dyrektor Europejskiej Federacji Portów Śródlądowych, Vojtěch Dabrowski z ministerstwa transportu Czech i Alaksander Shyshko z ministerstwa transportu Białorusi z tłumaczką podczas debaty na temat żeglugi śródlądowej
/fot.: mab /
Debata poświęcona „Żegludze śródlądowej w polityce rozwoju korytarzy transportowych”  /fot.: mab /
Debata poświęcona „Żegludze śródlądowej w polityce rozwoju korytarzy transportowych”
/fot.: mab /
W kongresie uczestniczy m. in. Paweł Brzezicki, zarządca komisaryczny PŻM  /fot.: mab /
W kongresie uczestniczy m. in. Paweł Brzezicki, zarządca komisaryczny PŻM
/fot.: mab /
W dwudniowej imprezie udział weźmie około tysiąca osób  /fot.: mab /
W dwudniowej imprezie udział weźmie około tysiąca osób
/fot.: mab /
Premier Beata Szydło i minister Marek Gróbarczyk podczas otwarcia kongresu  /fot.: mab /
Premier Beata Szydło i minister Marek Gróbarczyk podczas otwarcia kongresu
/fot.: mab /
Premier mówiła m. in. o tym, że rząd chce odbudować przemysł stoczniowy oraz żeglugę śródlądową, która powinna być ważną częścią transportu krajowego. 
 
Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk zapowiedział, że będzie to na stałe wpisane w polską strategię rozwoju transportu. Mówił, że powstała strategia rozwoju żeglugi śródlądowej, która wskazuje kierunki inwestycji. I, że dla rządu ważne jest podpisanie międzynarodowej konwencji AGN: - To zobowiązanie polskiego rządu do realizacji polskich dróg śródlądowych. Już żaden rząd nie będzie mógł zahamować tych inwestycji – stwierdził Marek Gróbarczyk.
 
Kongres Morski to spotkanie ekspertów, naukowców i przedsiębiorców związanych z branżą morską. Rozpoczął się 8 czerwca w Filharmonii w Szczecinie i potrwa do 9 czerwca. W dwudniowej imprezie swój udział zapowiedziało około tysiąca osób.
 
Głównymi tematami tegorocznej edycji są: właśnie rozwój żeglugi śródlądowej i portów oraz edukacja morska.  Po południu 8 i 9 czerwca na kongresie odbywają się dyskusje w czterech blokach tematycznych: żegluga, porty i stocznie, edukacja i innowacje, prawo, finanse i bezpieczeństwo oraz rybołówstwo i ekologia. 
 
Każdego dnia głównym punktem jest debata plenarna. W czwartek poświęcona była „Żegludze śródlądowej w polityce rozwoju korytarzy transportowych”. Dyskusję moderował Alexander van den Bosch, dyrektor Europejskiej Federacji Portów Śródlądowych. Udział w niej wzięli Alaksander Shyshko z Ministerstwa Transportu i Komunikacji Białorusi, Nadezhda Kaznacheyeva z Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy, Vojtěch Dabrowski z Ministerstwa Transportu Czech, Thomas Webel, minister ds. rozwoju regionalnego i transportu Saksonii-Anhalt, a z Polski Jerzy Materna,  wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
 
Uczestnicy debaty uznali, że konieczne jest współdziałanie krajów przy tworzeniu sieci śródlądowych dróg wodnych.
 
- Trzeba działać bardziej efektywnie i wspólnie. Należy zunifikować wszystkie standardy – mówiła Nadezhda Kaznacheyeva.
 
Alexander van den Bosch pytał, jaką konkretnie wizję żeglugi śródlądowej ma polski rząd, gdzie chce być za 10 lat. 
Jerzy Materna odpowiedział, że w tej perspektywie unijnej chcą zlikwidować „wąskie gardła” na Odrze swobodnie płynącej, od Odry granicznej do Dolnego Śląska (na ponad 300 km).  - Jeśli to się nam uda, to w 2023 r. będzie przywrócona żeglowność od Szczecina do Gliwic – mówił wiceminister Jerzy Materna. - Jeśli chcemy zainwestować 70 mld zł to to wymaga przynajmniej 15 lat.  
 
W piątek odbędzie się debata na temat „Kierunków rozwoju portów morskich” z udziałem m. in. przedstawicieli ministerstw morskich z Chorwacji i Azerbejdżanu, a także Federacji Europejskich Prywatnych Operatorów Portowych i Terminali (FEPORT) i stowarzyszenia SEA Europe. Poprowadzi ją Bogdan Ołdakowski, sekretarz generalny Organizacji Portów Bałtyckich.
 
Organizatorem 5. Międzynarodowego Kongresu Morskiego jest Fundacja Kongres Morski oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 
ata
 
aktualizowano: 2017-06-14 12:01
Wszystkich rekordów:

Społeczność