Informacje

Informacje 2017-06-23

Gryfia zaczyna budowę promu dla PŻB

Stępkę pod jego budowę położyli na pochylni Wulkan Nowy w Szczecińskim Parku Przemysłowym m. in. ministrowie rozwoju i finansów oraz gospodarki morskiej, a także prezes PŻB Piotr Redmerski i szef MSR Gryfia Marek Różalski.


Od lewej w pierwszym rzędzie: Krzysztof Kozłowski, wojewoda zachodniopomorski, minister Marek Gróbarczyk, Piotr Redmerski (PŻB), Joachim Brudziński, wicemarszałek Sejmu, minister Mateusz Morawiecki, Paweł Borys (Polski Fundusz Rozwoju), Marek Różalski (Stocznia Gryfia) /fot.: mab / Od lewej w pierwszym rzędzie: Krzysztof Kozłowski, wojewoda zachodniopomorski, minister Marek Gróbarczyk, Piotr Redmerski (PŻB), Joachim Brudziński, wicemarszałek Sejmu, minister Mateusz Morawiecki, Paweł Borys (Polski Fundusz Rozwoju), Marek Różalski (Stocznia Gryfia) /fot.: mab /

Samochodowo-pasażerski ro-pax dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej o numerze B 145-I/01 będzie miał długość 202,4 m i szerokość 30,8 m. Przy zanurzeniu projektowym (6,3 m) będzie osiągał prędkość 18 węzłów. Nowa jednostka pomieści na swoim pokładzie siedemdziesięcioosobową załogę oraz 400 pasażerów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom będzie jednostką nowoczesną, spełniającą wysokie normy ekologiczne. Ro-Pax zostanie wyposażony w napęd spalinowo-elektryczny, a głównym paliwem wykorzystywanym przez prom będzie ciekły gaz naturalny (LNG).  Prom będzie przystosowany do bunkrowania go z wykorzystaniem infrastruktury terminalu LNG w Świnoujściu oraz portu Ystad.  Głównymi projektantami jednostki są Piotr Żelazek i Marek Nowak z biura Westcon Design. W późniejszych etapach realizacji projektu przewidziany jest udział kilku renomowanych, polskich biur projektowych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem pierwsze prace związane z budową sekcji Stocznia rozpocznie na przełomie 2017 i 2018 r. Następnie w czerwcu 2018 r. ruszą prace na pochylni. Wodowanie jednostki planowane jest na rok 2019, a przekazanie armatorowi – na rok 2020.


tak ma wygladać prom, który powstanie w Szczecinie | mat. PŻB

- Tak jak polscy armatorzy potrzebują, według różnych szacunków, od 6 do 10 nowych promów, aby skutecznie konkurować z zagranicznymi firmami, tak polska gospodarka potrzebuje inteligentnej reindustrializacji. Widzimy w tym procesie miejsce dla polskiego przemysłu okrętowego. Zapowiedziana w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju produkcja wyspecjalizowanych jednostek o wysokiej wartości dodanej staje się faktem. Batory znów wypływa na szerokie wody – powiedział Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister Rozwoju i Finansów .

Obecny na ceremonii ministergoaspodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk podkreślił znaczenie projektu  w procesie odbudowy pozycji polskich stoczni na świecie oraz wzmocnienia armatorów na bałtyckim rynku promowym: - To historyczny moment, stępką pod pierwszy prom dla PŻB rozpoczynamy bowiem odbudowę całej polskiej floty promowej. Tym samym konsekwentnie realizujemy rządowy plan odbudowy przemysłu stoczniowego, który stanowić ma koło zamachowe dla całej polskiej gospodarki.

Morska Stocznia Remontowa Gryfia wchodzi w skład kontrolowanej przez Skarb Państwa Grupy MARS Shipyards & Offshore, którą tworzą cztery spółki z sektora stoczniowego oraz produkcji offshore: Morska Stocznia Remontowa Gryfia (Szczecin) i Stocznia Remontowa Nauta (Trójmiasto) oraz Energomontaż-Północ Gdynia (EPG) i Energop (Sochaczew), a także biuro konstrukcyjno-projektowe MARS Design & Solutions. Ponadto Fundusz Inwestycyjny MARS posiada udziały w spółkach CRIST (35 proc.) oraz ST3 Offshore (37,5 proc.).

Działalność grupy MARS Shipyards & Offshore opiera się na czterech obszarach przemysłu stoczniowego: remontach i konwersjach statków, budowie nowych jednostek pływających, produkcji konstrukcji stalowych offshore oraz produkcji specjalnej. Dzięki połączeniu kompetencji spółek we wszystkich tych segmentach, grupa może oferować zróżnicowane produkty i usługi na najwyższym poziomie.

mab

aktualizowano: 2017-07-04 07:14
Wszystkich rekordów:

Społeczność