Prezentacje

Prezentacje 2021-03-26

Stargard pomaga w pandemii

Miliony złotych na pożyczki dla lokalnych przedsiębiorców, autorska platforma pozwalająca prezentować swój biznes w internecie tym, którzy do tej pory nie gościli w sieci, ponad 87 000 zł na vouchery wspierające obrót, odroczenia podatku od nieruchomości, a także zwolnienia z koncesji na sprzedaż alkoholu dla gastronomików – to pakiet pomocowy przygotowany przez władze Stargardu dla przedsiębiorców. Objął tych, którzy ucierpieli przez trwającą pandemię koronawirusa. O wszystkich pomysłach opowiada Rafał Zając, prezydent Stargardu.

Rafał Zając, prezydent Stargardu Rafał Zając, prezydent Stargardu

Skąd wziął się pomysł na uruchomienie strony www.kupujlokalnie.stargard.pl?

Rok temu, zaraz po wprowadzeniu przez rząd ograniczeń w działalności sprzedawców i usługodawców, zrobiliśmy z moimi współpra¬cownikami burzę mózgów. Wiedzieliśmy, że trzeba zareagować jak najszybciej, żeby mimo tego zamknięcia nasi przedsiębiorcy mogli – w innej formie – dalej oferować stargardzianom to, co jest ich sposobem na życie. Właśnie tak zrodził się pomysł na uruchomienie tej strony. Serwis skupiał i nadal zawiera oferty lokalnych przedsiębiorców – zarówno ich produkty, jak i usługi. Dla firm, które nie działały dotąd on-line, był to impuls do bezkosztowego wdrożenia takiej możliwości. Chodziło nam o to, aby dzięki wspól¬nej mobilizacji i wsparciu po zakończeniu tego trudnego czasu przedsiębiorcy mogli wrócić do swojej normalnej działalności. My z kolei nie stra¬cimy ulubionego sklepu czy punktu usługowego.

Podjął pan decyzję o odłożeniu w czasie realizacji inwestycji w ramach Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego po to, aby zachowa¬ne z tego źródła środki skierować do przedsię¬biorców. Jak udało się to połączyć?

Od prawie roku podejmujemy wiele inicja¬tyw, których celem jest wspieranie stargardz¬kiego biznesu w trudnym czasie pandemii. Już na początku uznaliśmy, że musimy bezpośred¬nio pomóc tym firmom, które nie mogą uzy¬skać wsparcia z innych źródeł. Nie czekając na wejście w życie rozwiązań rządowych tarcz, podnieśliśmy kapitał Stargardzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego o 1 000 000 zł. Dzięki temu SARL z wkładem z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zrealizował fundusz pożyczkowy o wartości 5 000 000 zł. Niskooprocentowane pożyczki były dedykowa¬ne przede wszystkim właścicielom mikro-, ma¬łych lub średnich przedsiębiorstw. Maksymalny okres ich spłaty to 60 miesięcy. Pieniądze można było przeznaczyć na bieżącą działalność, a także spłatę zobowiązań, które powstały w związku z pandemią. Środki trafiły głównie do tych branż, które najbardziej ucierpiały w związku z rzą¬dowymi ograniczeniami. Teraz SARL wchodzi w etap pożyczek inwestycyjnych – to kolejnych 5 000 000 zł na rozwój lokalnego biznesu.

Zrobiliście również kolejny krok, w który zaangażowaliście samych mieszkańców.

Zorganizowaliśmy konkurs „Stargard kupu¬je lokalnie”. W jego ramach do mieszkańców trafiło 2 800 voucherów o łącznej wartości 87 500 zł. Bony mogą przeznaczyć na produk¬ty i usługi w firmach z platformy www.kupuj¬lokalnie.stargard.pl. Dodatkowo, żeby wziąć udział w akcji, najpierw musieli zrobić w Star¬gardzie zakupy i zachować paragony. Dzięki temu wsparli obrót naszych przedsiębiorców, co było widać po naprawdę dużej liczbie zgło¬szeń. Zdecydowana większość bonów trafiła do gastronomii, która wymaga szczególne¬go wsparcia. Uważam, że impuls obrotowy jest bardziej efektywny niż zwolnienia z da¬nin publicznych. Dzięki niemu pieniądz krąży w lokalnej gospodarce. Wciąż uświadamiamy stargardzian, że stawką w tych wszystkich dzia¬łaniach jest utrzymanie miejsc pracy i źródeł do¬chodów mieszkańców.
 
Jak Stargard podszedł do kwestii związanej z podatkiem od nieruchomości?

Jednym z narzędzi pomocowych jest od¬roczenie płatności podatku od nieruchomości i ewentualnych zaległości bez ponoszenia do¬datkowych kosztów, w tym odsetek i tzw. opłaty prolongacyjnej. W indywidualnych przypadkach jest też możliwość umorzenia tego podatku. Jak jednak już wspomniałem – w mojej ocenie – wszystkie nasze działania proobrotowe są więk¬szym wsparciem, niż tylko zwolnienia z opłat bę¬dących zaledwie promilem wszystkich kosztów.

Jedną z najbardziej dotkniętych kryzysem branż jest obecnie gastronomia. Stargardzcy radni zdecydowali w lutym, że właściciele ta¬kich lokali w 2021 r. zostaną zwolnieni z opłaty za sprzedaż alkoholu.

Zaproponowałem to Radzie Miejskiej, po¬nieważ ograniczenia w działalności gastronomii wciąż są przedłużane. W czasie kiedy oferują tyl¬ko posiłki na wynos, właściciele firm tej branży cały czas nie mogą czerpać zysków z napojów z procentami. W jeszcze trudniejszej sytuacji są puby i dyskoteki. Uchwała zwalniająca jest więc po prostu uczciwym rozwiązaniem. Mimo że te należności nie są ogromne, mam nadzieję, że ga¬stronomicy i właściciele zamkniętych lokali roz¬rywkowych odczują ulgę w swoich budżetach.

Dziękujemy za rozmowę.Stargard.pl

 

artykuł promocyjny
 

aktualizowano: 2021-03-26 11:22
Wszystkich rekordów:

Społeczność