Prezentacje

Prezentacje 2017-04-25

Innowacyjna technologia PhotoBioCure

Problematyka poprawy jakości i długości życia stawia coraz większe wyzwania w obszarze poszukiwania nowych technologii i rozwiązań medycznych. Prace badawcze podjęte na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (ZUT) zaowocowały powstaniem technologii PhotoBioCure, która jest obecnie wdrażana przez Poltiss Sp z o.o.

Firma ta jest spinoutem założonym przez głównego współtwórcę technologii, prof. Mirosławę El Fray, prezesa Zarządu i jednocześnie dyrektora Instytutu Polimerów oraz kierownika Zakładu Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT. Prof. Mirosława El Fray jest również dyrektorem interdyscyplinarnego Centrum Dydaktyczno- Badawczego Nanotechnologii.

Technologia dotyczy nowej generacji polimerowych biomateriałów, które mogą być wstrzykiwane do ciała pacjenta w formie płynnej, a następnie metodą fotosieciowania z wykorzystaniem łagodnej dla żywych tkanek wiązki promieniowania UV, zamieniają się w elastyczną łatkę, która może zostać wykorzystana w rekonstrukcji przepuklin.

Wysoka innowacyjność technologii pozwoliła na jej opatentowanie w USA oraz w Polsce. Bazując na umowach licencyjnych, firma posiada wyłączność na korzystanie z opatentowanych wynalazków. Dzięki udziałowi firmy w programie akceleracyjnym MIT Enteprise Forum Poland (w ramach którego PolTiss znalazł się w prestiżowym gronie 5 finalistów) oraz realizacji projektu GO_GLOBAL dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), zainteresowano technologią producentów wyrobów medycznych działających na rynku amerykańskim, w tym globalnego lidera w obszarze wyrobów medycznych oraz firmy MassMedic, MassBio i Katan Associates. Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą doradczą z USA określono strategię działania na tamtejszym rynku wyrobów medycznych, w tym na identyfikację potencjalnych licencjobiorców i inwestorów. Należy dodać, że dopuszczenie do obrotu każdego nowego biomateriału jest bardzo czasochłonne ze względu na wielorakość procedur i restrykcyjne wymagania agencji wydających zgodę na dopuszczenie wyrobu do użytku (w USA jest to Food and Drug Administration). Dokonano zatem identyfikacji możliwych ścieżek weryfikacji (spośród 20 możliwych w USA) technologii PhotoBioCure (głównie wg PMA, PMN i De Novo), jako wyrobu o zdefiniowanej klasie medycznej dla określonego zastosowania (głównie jako materiał do rekonstrukcji przepuklin). Opracowanie i weryfikacja strategii komercjalizacji technologii Photo- BioCure na rynkach zagranicznych niewątpliwie powinna przyczynić się do wprowadzenia tej innowacyjnej technologii nie tylko na rodzimym, ale też i na zagranicznych rynkach.

Projekt pt. „Opracowanie i weryfikacja strategii komercjalizacji technologii PhotoBioCure na rynkach zagranicznych” uzyskał dofinansowanie w ramach programu GO_GLOBAL Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

POLTISS sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin
poltiss.com

 

 

 

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2017-04-28 16:26
Wszystkich rekordów:

Społeczność