Start!

Start! 2017-08-21

12 mln zł na pożyczki na pierwszy biznes

Nawet ponad 80 tys. zł nisko oprocentowanej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskać można z projektu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”. Polska Fundacja Przedsiębiorczości w sierpniu rozpoczęła nabór wniosków.
Fragment plakatu projektu Fragment plakatu projektu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" /fot.: Mat. PFP /
O pożyczkę na start w biznesie ubiegać się mogą bezrobotni (zarejestrowani w PUP), studenci ostatniego roku studiów wyższych oraz absolwenci szkół i uczelni (do 4 lat po ukończeniu szkoły). Warunek: nie prowadzili działalności gospodarczej co najmniej przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 
Nisko oprocentowana pożyczka (0,44 proc. w skali roku) to maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia - ponad 80 tys. zł. Można ją spłacać maksymalnie do 7 lat. Przez pierwszy rok jest karencja w spłacie kapitału.
 
Jacek Madej z PFP tłumaczy, że pożyczkę wykorzystać można na wydatki niezbędne do uruchomienia firmy, np. na sprzęt czy samochód, ale nie na wydatki bieżące (np. nie można z niej finansować benzyny do auta czy składek ZUS).  
 
„Wnioskodawca musi przedstawić swój pomysł na biznes, który jest możliwy do zrealizowania i zapewni wygenerowanie środków dających możliwość jego prowadzenia oraz spłaty pożyczki” - wyjaśnia PFP.
 
Z tego projektu przedsiębiorcy (np. ci, którzy wcześniej korzystali z „Wsparcia w starcie”) uzyskać mogą także pożyczkę (do ok. 26 tys. zł) na utworzenie nowego stanowiska pracy. 
 
W poprzednich edycjach projektu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie” PFP udzieliła pożyczek ponad 300 osobom na łączną kwotę blisko 20 mln zł.
 
Teraz PFP wygrała przetarg na realizację projektu w całym makroregionie północno-zachodnim obejmującym sześć województw: zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie i pomorskie.
 
Tym razem łączna kwota kapitału pożyczkowego to 12,2 mln zł.
 
W ramach projektu w fundacji skorzystać można także z bezpłatnych szkoleń oraz doradztwa. 
 
Projekt realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zarządza nim Bank Gospodarstwa Krajowego. Polska Fundacja Przedsiębiorczości pełni rolę pośrednika finansowego.
 
Wnioski należy składać do PFP w poszczególnych regionach (istotne jest miejsce planowanej działalności). 
 
W zachodniopomorskim fundacja ma swoją siedzibę w Szczecinie (przy ul. Monte Cassino 32) oraz oddziały w Koszalinie (ul. Partyzantów 17) i Wałczu (ul. Południowa 10B).
 
 
 
ata
aktualizowano: 2017-09-01 06:35
Wszystkich rekordów:

Społeczność