Informacje

Informacje 2017-02-22

Chemika Expo 2017: w Szczecinie o przyszłości branży chemicznej

Forum dyskusyjne z udziałem 14 specjalistów oraz warsztaty – to tylko część tego, co wydarzy się 23 marca podczas 8. Forum Naukowo-Gospodarczego branży chemicznej.

Chemika Expo 2015 /fot.: mab / Chemika Expo 2015 /fot.: mab /
Jak zapowiada Jacek Drożdżal, prezes Klastra Chemicznego „Zielona Chemia”, organizator Chemiki Expo, jest to wydarzenie „szyte na miarę”, pod potrzeby przedsiębiorców. 23 marca w jednym miejscu będzie można spotkać zarówno ekspertów oraz praktyków branży chemicznej i branż pokrewnych, przedsiębiorców, którzy na co dzień wykorzystują osiągnięcia specjalistów w ulepszaniu swoich produktów i usług, jak również przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i instytucji okołobiznesowych.
 
Temat przewodni tegorocznej Chemiki to „Międzynarodowe działania motorem rozwoju firm. Nowoczesne materiały i recykling szansą rozwoju dla innowacyjnych firm i samorządów lokalnych”.
 
Podczas części merytorycznej połączonej z panelami dyskusyjnymi będzie mowa m.in. o współpracy biznesowej przy projektach i inwestycjach w oparciu o Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, założeniach inteligentnych specjalizacji jako wsparcia inwestycji i rozwoju w regionie, czy projekcie Polska 3.0 jako nowego kierunku współpracy i wymiany transgranicznej w perspektywie rozwoju innowacji dla firm. Swoimi doświadczeniami w przetwarzaniu odpadów na nowe produkty podzielą się lokalne firmy – Fosfan i Evergreen Solutions oraz Flukar z Katowic.
 
Głos w tych tematach zabiorą m.in.: Jacek Wójcikowski, dyrektor COIE Urząd Marszałkowski, Michał Przepiera, zastępca prezydenta Miasta Szczecin, Mirosław Warenik, dyrektor ds. rozwoju Fosfan S.A. Siarkopol S.A., Tomasz Chabelski, wiceprezes zarządu Evergreen Solutions, Grzegorz Nieradka, Flukar sp. z o.o.
 
Polscy przedsiębiorcy będą też mogli poznać doświadczenia swoich szwedzkich kolegów, w kwestiach takich, jak recykling i innowacje w samorządach lokalnych (prelegent: Bengt Malmberg, dyrektor Sustainable Business HUB Malmö) czy skuteczne sposoby pozyskiwania surowców z materiałów odpadowych na przykładzie gospodarki cyrkularnej. O rynkach wschodnich, innowacjach i perspektywach dobrych kooperacji i biznesu opowie Viktar Barsukou, dyrektor Grodzieńskiego Domu Nauki i Techniki w Grodnie (Białoruś).
 
Część merytoryczną uzupełnią wystąpienia dotyczące wsparcia w internacjonalizacji firm, o czym powie Paweł Żebrowski, kierownik działu Ochrony Środowiska w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Dobre praktyki międzynarodowej współpracy nauki i biznesu na przykładzie projektów CORNET i Horyzont 2020 omówi Jacek Drożdżal, prezes Klastra Chemicznego „Zielona Chemia”.
 
W programie Chemiki są również warsztaty z tematyki nowych trendów i technologii w dziedzinie innowacyjnego recyklingu oraz nowej przyszłości materiałów opakowaniowych. Do tych zagadnień wprowadzą uczestników warsztatów naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – prof. dr hab. inż. Zenon Tartakowski i prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak. W tym samym czasie będzie się odbywać międzynarodowa giełda kooperacyjna.
 
Przy organizacji Chemiki Expo ze Stowarzyszeniem Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” współpracują Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Urząd Miejski w Szczecinie, a także wymienione wyżej instytucje zagraniczne.
 
Więcej informacji o wydarzeniu dostępne jest na stronie zielonachemia.eu/chemika-expo/. Zgłoszenia uczestnictwa w forum dyskusyjnym należy dokonać przez stronę chemika-expo-2017.evenea.pl/.
 
ak
aktualizowano: 2017-03-02 23:11
Wszystkich rekordów:

Społeczność