Prezentacje

Prezentacje 2017-09-08

Nawet 400 tysięcy na szkolenia i doradztwo

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania szkoleń dla nich i ich pracowników. Warunek: muszą wybrać firmę szkoleniową z odpowiednimi certyfikatami.

Możliwość ubiegania się o dofinansowanie usługi szkoleniowej i doradczej  w wysokości nawet 80 proc. kosztów daje nam skorzystanie z firm szkoleniowych, posiadających certyfikat potwierdzający spełnienie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0.

Z dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę w województwie zachodniopomorskim oraz ich pracownicy zatrudnieni na terenie województwa.

Co ważne, z usług rozwojowych/szkoleniowych mogą skorzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowy cywilno-prawne (zlecenia, agencyjne o dzieło) oraz osoby, które wykonują pracę na rzecz przedsiębiorstwa.

Dodatkowym atutem jest wysokość dofinansowania: mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w wysokości 15 000 zł, małe przedsiębiorstwa – 75 000 zł, a średnie firmy nawet 400 000 zł.
 
Zależnie od spełnianych kryteriów firmy mogą liczyć na 50, 70 i 80 proc. refundacji kosztów poniesionych na szkolenia lub doradztwo. Do rozdysponowania jest aż 26 mln zł, ale decyduje kolejność składanych wniosków. Zatem, kto pierwszy ten lepszy!

LSJ HR Group podjęło szereg działań, które mają ułatwić zainteresowanym przedsiębiorcom uzyskanie dofinansowania na szkolenia i doradztwo. Organizowane są indywidualne spotkania z doradcami, podczas których wyjaśniana jest procedura udziału w projekcie oraz udzielana pomoc w dopełnieniu formalności. Podczas spotkania konsultanci dopasowują też ofertę szkoleniową do potrzeb danego pracodawcy, tak by usługa była szyta na miarę.

Szkolenia motywują

Niezależnie od poziomu kompetencji pracowników, osoba zarządzająca kadrami, menedżer czy właściciel firmy powinien zainwestować w szkolenia, które zainspirują do działania w sposób inny niż dotychczasowy. Zdobywanie wiedzy to dla członków zespołu poszerzanie perspektyw, a równocześnie możliwość rozwoju. Perspektywy i rozwój to doskonałe motywatory!

Szkolenia, które zaproponujemy pracownikom nie mogą być przypadkowe, wybrane z katalogu szkoleń realizowanych dla setek innych firm. Powinny być dopasowane do potrzeb organizacji, charakteru działalności, efektów, jakie chcemy osiągnąć i indywidualnych potrzeb pracowników.

Rozwój w branży produkcyjnej

Specyfika branży produkcyjnej powoduje, że firmy dążą do ciągłego zwiększania produktywności i maksymalizacji zysku. Zatem każda inwestycja w szkolenie, którego efektem będzie udoskonalony proces produkcji, jest tak naprawdę zwiększeniem możliwości zarządzanego zespołu.

Osoby zarządzające firmami z branży produkcyjnej mogą zainwestować w dwa rodzaje szkoleń. Z jednej strony warto popracować nad kompetencjami kierowniczymi liderów i menadżerów stojących na czele zespołów (np. Akademia Kompetencji Kierowniczych, Motywowanie i ocenianie pracowników lub Akademia przywódcy i menadżera w firmie produkcyjnej). Takie szkolenia mogą przygotować pracowników do pełnienia funkcji kierowniczych, ale mogą też pomóc w ustrukturyzowaniu i uzupełnieniu wiedzy.

Z drugiej strony konieczne jest zwiększanie kompetencji pracowników produkcyjnych poprzez np. kursy bezpieczeństwa, szkolenia językowe, informatyczne czy inne.

 W ofercie LSJ HR Group są m.in. kursy techniczne uwzględniające polskie i międzynarodowe normy oraz umożliwiające uzyskanie certyfikatu VCA, SCC, czy Paragraf 17 (46C), kursy zarządzania gospodarką magazynową lub zarządzania łańcuchem dostaw i wiele innych.

Doskonalenie kompetencji miękkich

Kompetencje miękkie pracowników są niezwykle istotne, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i potencjalnego klienta. Komunikatywność, umiejętność zarządzania czasem, kreatywność, czy umiejętność pracy w zespole wydają się bezcenne. Czy wymagają one szkolenia i/lub ćwiczenia? Zdecydowanie tak! Dlatego w ofercie LSJ HR Group znalazły się szkolenia takie jak: Efektywne zarządzanie sobą w czasie, Warsztat kreatywności i niestandardowego myślenia, czy Radzenie sobie z negatywnymi emocjami i stresem.
Doskonalenie umiejętności miękkich może odbywać się w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości, czy branży. Jeśli zatem pracodawca nie do końca jest zadowolony z kompetencji miękkich członków zarządzanego przez siebie zespołu, albo chciałby uzupełnić pewne deficyty w tym zakresie, powinien zgłosić się do firmy szkoleniowej, która dopasuje szkolenie do potrzeb obu stron.

Konsultacje kadrowe również dofinansowane

Dofinansowane są zarówno szkolenia podnoszące kwalifikacje, językowe, czy też wspierające kompetencje miękkie pracowników, jak również doradztwo.

 LSJ HR Group oferuje swoim klientom szeroki wachlarz konsultacji biznesowych: od strategii HR, przez employer branding, po procesy kadrowe.

Warto podkreślić, że konsultacje kadrowe mogą dotyczyć zarówno struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, nowego podziału obowiązków pomiędzy pracownikami, systemu zarządzania, jaki i umiejętności menadżerskich, czy komunikacji. Każde z tych zagadnień może się okazać kulą u nogi, jeśli w wyniku rozwoju firmy zaszły zmiany uniemożliwiające trwanie w dotychczasowym stanie.

Doświadczeni doradcy LSJ HR Group korzystają z narzędzi takich jak: FRIS, Facet5, Disc, które uzupełniają informacje na temat predyspozycji zawodowych pracowników, najważniejszych kompetencji interpersonalnych, preferencji dotyczących zachowań w sytuacjach trudnych czy nieprzewidzianych, sposobu budowania relacji w pracy i dochodzenia do założonych celów. Doradzają praktycy biznesu z wieloletnim doświadczeniem, którzy w trakcie swojej kariery zawodowej zarządzali zespołami liczącymi nawet 2000 osób w organizacjach funkcjonujących na rynkach międzynarodowych.
Skorzystanie z usług doradcy LSJ HR Group pomoże usystematyzować działania firmy, nadać odpowiedni kierunek rozwoju oraz zoptymalizować procesy. Może wesprzeć przedsiębiorcę w dostrzeżeniu słabych ogniw, wyeliminowaniu ich, a przez to w zwiększeniu konkurencyjności na rynku.

Szkolenia dostosowane do potrzeb

Dobre szkolenie to proces, podczas którego pracownicy uświadamiają sobie, że działanie na rzecz rozwoju organizacji jest jednocześnie działaniem na rzecz korzyści osobistych. Dlatego tak ważny jest wybór nie tylko tematu szkolenia, ale i firmy, która dane szkolenie poprowadzi.

Wstępna oferta to dopiero początek procesu dostosowywania szkolenia do potrzeb organizacji.

Profesjonalna usługa LSJ HR Group  opiera się na zbadaniu potrzeb, dopasowaniu trenera do specyfiki grupy, a po przeprowadzonym szkoleniu – zbadaniu poziomu zadowolenia uczestników oraz przygotowaniu raportu poszkoleniowego. Tylko takie podejście gwarantuje najwyższy poziom usług pod względem merytorycznym i organizacyjnym.

Rozwój potencjału pracowników

Pracownik, który odczuwa, że pracodawca inwestuje w jego rozwój, czuje się doceniony, zauważony i bardziej zmotywowany. Wie, że jest częścią organizacji, którą współtworzy, dzięki swoim umiejętnościom i doświadczeniu.

Taki pracownik, czyli doceniony i zmotywowany członek zespołu, buduje konkurencyjność organizacji na rynku pracy. Tego typu ambasadorów potrzebuje dzisiaj każda firma, która chce się rozwijać. Nie można osiągnąć sukcesu, jeśli nie dba się o kapitał ludzki, współtworzący organizację.

Zainteresowanie pracodawców większą dbałością i inwestycjami w kompetencje pracowników wynika bezpośrednio z sytuacji na rynku pracy. Im lepiej opracowana ścieżka rozwoju i awansu, połączona z systemem szkoleń, tym bardziej atrakcyjny wydaje się pracodawca. Dobra oferta finansowa, benefity pozapłacowe, czy ciekawie wyglądające miejsce pracy mogą skusić kandydata do podjęcia pracy, ale nie spowodują jego zatrzymania w organizacji. Dlatego tak istotne jest wypracowanie lojalności pracowników – to ona jest miarą atrakcyjności pracodawcy na współczesnym rynku pracy

Szczegółowe informacje na temat szkoleń realizowanych przez LSJ HR Group dostępne są na stronie szkolenia.lsj.pl

Aleksandra Kowalczykowska
PR&Marketing Manager LSJ HR Group

 

artykuł promocyjny
 

aktualizowano: 2017-09-08 08:41
Wszystkich rekordów: