Start!

Start! 2013-11-12

Start!: Trzy lata z Jeremie

Już 150 przedsiębiorców skorzystało z pomocy Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina w ramach funduszu Jeremie.

Giełda produktów finansowych JEREMIE /fot.: archiwum / Giełda produktów finansowych JEREMIE /fot.: archiwum /

„Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina” Sp. z o.o. działalność poręczeniową prowadzi już 10 lat. Powołana do życia Spółka stanowi jeden z instrumentów realizacji założeń polityki wspierania rozwoju gospodarczego Miasta Szczecina. Celem jest pomoc w realizacji przedsięwzięć gospodarczych zapewniających rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez udzielanie zabezpieczeń spłat kredytów bankowych.

Pierwsze siedem lat, a więc przed rozpoczęciem projektu Jeremie, pozwoliło na udzielenie 456 poręczeń na kwotę ponad 160 mln zł, w tym dla spółek, które przekształciły bazary w zadaszone targowiska lub centra handlowe; firm, które posiłkując się finansowaniem zewnętrznym, koszty dzierżawy zamieniły na raty kredytu tworząc własne siedziby; czy też tych zakupujących specjalistyczne maszyny, samochody lub towary.

Od listopada 2010 roku Fundusz realizuje Inicjatywę Jeremie. Jest to unijny projekt zapewniający zwrotne instrumenty finansowe przeznaczone dla MSP. Fundusz korzysta z produktu reporęczenia, co umożliwia udzielanie przedsiębiorcom preferencyjnych poręczeń do kredytów zaciąganych w bankach PKO BP SA (Szczecin: Oddział 1 – al. Niepodległości 40, Oddział 2 – Plac Orła Białego 5, Oddział 3 – Rydla 41/42; Goleniów: ul. Szczecińska 4; Pyrzyce: Pl. Wolności 2/1; Gryfino: 1 Maja 15H); Banku Spółdzielczym Rzemiosła (Szczecin: ul. Jagiellońska 97), Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku (Szczecin: ul. Partyzantów 3/3, Al. Bohaterów Warszawy 31), Getin Noble Bank SA (Szczecin: Al. Niepodległości 30, ul. Księcia Bogusława X 8/6), Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie (Choszczno: ul. Rynek 6), Banku Ochrony Środowiska (Szczecin: ul. Monte Cassino 16) oraz Powiatowym Banku Spółdzielczym w Policach (Police: ul. Piastów 46).
Poręczenia udzielane są w formie pomocy de minimis, dzięki czemu koszty ustanowienia takiego zabezpieczenia są dużo niższe. Kwota maksymalnego wsparcia wynosi obecnie 350 tyś. zł (jej wartość uzależniona jest od przyznanej Funduszowi wartości reporęczenia w poszczególnych projektach).

Trzy lata z Jeremie to trzy projekty i pomoc udzielona na rzecz 150 przedsiębiorców, w tym 120 z terenu Szczecina, 6 z gminy Dobra, 9 z gminy Goleniów, 4 z gminy Kołbaskowo, 9 z gminy Police oraz 2 z gminy Stare Czarnowo. Częściowo przedsiębiorcy korzystali z produktu poręczenia kilkakrotnie, podpisując łącznie 178 umów.

Inicjatywa Jeremie jest produktem, który wspiera firmy już istniejące na rynku, ale także kieruje pomoc do Start- upów, którym często bardzo trudno jest pozyskać środki finansowania zewnętrznego – zarówno z powodu braku historii kredytowej, jak również braku wystarczających zabezpieczeń. Dzięki współpracy z bankami, które zdecydowały się udzielić kredytów nowopowstającym firmom, Fundusz zawarł 21 umów, które zabezpieczyły finansowane przedsięwzięcia.
Kredyty zaciągnięte przez firmy w łącznej kwocie 49.800.802,55 zł przyczyniły się w znaczący sposób do ich rozwoju na rynku, ale także do rozwoju gospodarczego województwa zachodniopomorskiego.

Dzięki wsparciu Funduszu powstały m.in.:

  • siedziba firmy zajmującej się konserwacją wózków specjalizowanych i podestów ruchomych, która koszty najmu zamieniła w raty kredytu,
  • placówka podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
  • budynek handlowo – usługowy z pawilonami na wynajem,
  • lokal gastronomiczny,
  • budynek wielorodzinny mieszkalno-usługowy przeznaczony na sprzedaż,
  • myjnia bezdotykowa sześciostanowiskowa,
  • siedziba przedsiębiorstwa zajmującego się świadczeniem usług w zakresie naprawy i serwisowania samochodów ciężarowych i dostawczych,
  • biuro firmy świadczącej usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, maszyn i urządzeń.
     

Zakupiono m.in. wyposażenie restauracji serwującej dania kuchni hiszpańskiej, specjalistyczną maszynę budowlaną do robót ziemnych, sprzęt do natrysku piany poliuretanowej, powierzchnię pod magazyny. Ponadto, stworzono nowe miejsca pracy, przeprowadzono modernizację centrum handlowego.

W oczach Beneficjentów produkty, jakie oferuje Inicjatywa Jeremie są potrzebne na rynku i dają wymierne korzyści. „Kredyt, zabezpieczony poręczeniem Funduszu, pozwolił na nawiązanie współpracy z nowymi odbiorcami naszych usług. Pozwolił na kooperację z firmami, które oferują atrakcyjniejsze ceny, przy dłuższych terminach płatności. Finansowanie znacząco przyczyniło się do wzrostu przychodów, a tym samym do zwiększenia dochodów. Zwiększenie obrotów przyczyniło się w znaczący sposób jeśli chodzi o strukturę zatrudnienia. W 2012 roku do firmy Red Cargo zostało przyjętych na umowę o pracę 12 osób.” powiedział Daniel Chudzikowski – współwłaściciel firmy transportowej Red Cargo Sp. z o.o. (www.redcargo.pl).

Obecnie do wykorzystania jest coraz mniej środków przeznaczonych na lata 2007 – 2013. Firmy, które planują rozwój w najbliższym czasie już teraz powinny orientować się w możliwych sposobach jego wsparcia. Spotkania, jak i kampanie reklamowe organizowane przez pośredników, jak i Menadżera Inicjatywy Jeremie stale podnoszą wiedzę właścicieli firm na ten temat, a na indywidualne konsultacje można umówić się w każdym czasie.

Przyszłe lata wsparcia unijnego to odejście od form dotacyjnych na rzecz zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej, co pozwoli firmom również z naszego województwa stale zwiększać konkurencyjność, w tym na rynku globalnym; rozwijać się w przedsięwzięciach innowacyjnych, jak i zwiększać podaż pracy. Oznacza to, iż zarówno fundusze poręczeniowe, takie jak „Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina” Sp. z o.o. i pożyczkowe jak „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy” Sp. z o.o. będą mogły startować w kolejnych konkursach, aby móc realizować swoje cele statutowe – stymulowanie rozwoju gospodarczego Miasta Szczecin.

Siedziba „Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina” Sp. z o.o. znajduje się w Szczecinie przy ul. Bogusława 7/LU4. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.fundusz.szczecin.pl.

SG

Artykuł jest częścią cyklu Start!, w którym prezentujemy młode firmy z województwa zachodniopomorskiego.

                      Partner główny:

        Partnerzy:


 


aktualizowano: 2013-12-08 18:17
Wszystkich rekordów: