Dom Gospodarki

Dom Gospodarki 2020-02-25

Dane rozwiną metropolię

Leszek Jastrzębski, dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Detlef Herz, referent we Wspólnym Biurze Planowania Berlina i Brandenburgii oraz Thomas Meyer, kierownika Biura ds. Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w Anklam byli gośćmi lutowego Kręgu Gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Detlef Herz (Wspólne Biuro Planowania Berlina i Brandenburgii) /fot.: mab / Detlef Herz (Wspólne Biuro Planowania Berlina i Brandenburgii) /fot.: mab /

Dyskusja dotyczyła w dużej mierze projektu, którego celem jest stworzenie modelu spójnego monitoringu i zbierania danych statystycznych w całym obszarze metropolitalnym Szczecina. Ma on zapewnić spójne gromadzenie i wykorzystanie danych statystycznych dla tworzenia wspólnego, polsko-niemieckiego regionu. Działanie to prowadzone jest z wykorzystaniem funduszy z unijnego projektu INTERREG i dotyczy różnych sfer działalności - np. kwestii transportowych, rozwoju obszarów wiejskich czy gospodarki. Ten ostatni temat obejmuje wykorzystanie danych z regionu jako narzędzia benchmarkingowego w przygotowaniu oferty inwestycyjnej, pomoc we wdrożeniu inteligentnych specjalizacji, i stworzeniu Raportu o stanie województwa.


Krąg Gospodarczy Obszaru Metropolitalnego Szczecin. Od lewej: Thomas Meyer, kierownika Biura ds. Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w Anklam,  Detlef Herz, referent we Wspólnym Biurze Planowania Berlina i Brandenburgii, Leszek Jastrzębski, dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego i Torsten Haasch, dyrektor generalny IHK Neubrandenburg

W tworzenie modelu zaangażowane są samorządy i ich jednostki oraz urzędy statystyczne po obu stronach granicy. Model ma ułatwić podejmowanie decyzji gospodarczych i politycznych, w efekcie czego powstać mogą nowe usługi w rodzaju wspólnych, transgranicznych biletów kolejowych.

Podczas dyskusji padały tez głosy na temat konieczności rozwiązywania konkretnych problemów - np. w zakresie rozbudowy dróg kolejowych, zamiast inwestowania w projekty związane z wymianą danych.

Uczestnicy spotkania poznali aktualne zagadnienia Biura ds. Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w Anklam. To m.in. działania na rzecz nauki języka sąsiada i wsparcia w zakresie budowy partnerstw między polskimi a niemieckimi szkołami.

Partner artykułu:


Projekt "Dom Gospodarki"
Izba Przemysłowo-Handlowa Neubrandenburg Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
71-332 Szczecin
dg.szczecin.pl
Tel. +48 9148 607-73
Fax +48 9148 747-44
kontakt@dg.szczecin.pl

aktualizowano: 2020-09-24 14:00
Wszystkich rekordów:

Społeczność