Dom Gospodarki

Dom Gospodarki 2022-12-05

O energii na Kręgu Gospodarczym

Temat energii dominuje w tym roku i będzie nas jeszcze bardziej zajmował w przyszłości – tymi słowami Torsten Haasch, dyrektor generalny Izby przemysłowo-handlowej w Neubrandenburgu otworzył listopadowe spotkanie Kręgu Gospodarczego w Szczecinie.

Krąg Gospodarczy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego /fot.: SG / Krąg Gospodarczy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego /fot.: SG /

Dlaczego kwestie energetyczne nie miałyby być rozpatrywane ponad granicami? Tak właśnie stało się w projekcie Interreg „MoRE – Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”. Dr Karolina Kurtz-Orecka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie przedstawiła dorobek naukowy trwającego niespełna dwa lata projektu. Jego partnerzy rozpoczęli przygotowania do transformacji energetycznej na wyspach Uznam i Wolin.

Z jednej strony ambitne cele Unii Europejskiej dotyczące zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej muszą zostać zrealizowane. Z drugiej zapotrzebowanie na energię rośnie, a efektem tego jest dalsze zanieczyszczenie środowiska. Karolina Kurtz-Orecka zauważa, że rozwiązanie tych problemów, a przede wszystkim przyszłościowe rozwiązania transgraniczne, są często bardziej skomplikowane niż można się spodziewać, ponieważ podstawy prawne transformacji energetycznej często dotyczą szczebla  lokalnego lub krajowego.

W projekcie temat został potraktowany obszernie, zaczynając od portretu energetycznego wysp Uznam i Wolin, opracowania karty charakterystyki energetycznej, planu zagospodarowania przestrzennego oświetlenia przestrzeni publicznych w Świnoujściu, po opracowanie warunków dla e-mobilności i dostosowanie miejsc parkingowych w lokalizacjach turystycznych. Działania te zostały połączone z akcjami informacyjnymi dla mieszkańców. Wcześniejsze badanie wykazało bowiem, że ogólna populacja ma niewielką wiedzę na temat energii odnawialnej. Wszystkie wyniki zostaną wkrótce zebrane w monografii, która zostanie wydana w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Bogactwo danych z badań i ewaluacji jest skarbem dla społeczności na obu wyspach. Ze strony uczestników spotkania od razu padło pytanie, w jaki sposób wyniki można wykorzystać w praktyce.

- Projekt zawiera zalecenia, wdrożenie należy do gmin – wyjaśniła dr Kurtz-Orecka. - Wskazane byłoby, aby gminy współpracowały przy podejmowaniu decyzji i wspólnie ubiegały się o dofinansowanie na tej podstawie. Planowana jest wstępna współpraca po stronie polskiej w obszarze oczyszczalni ścieków oraz wykorzystania ścieków jako źródła energii. To również potencjalny obszar współpracy kilku gmin.

- Do realizacji przedstawionych koncepcji niezbędna jest wola polityczna – podsumował dyrektor Torsten Haasch. - Nasz Krąg Gospodarczy otwarcie porusza również kwestie różniące stronę polską i niemiecką i to właśnie uważamy za nasze zadanie. Potrzebujemy rozwiązań transgranicznych opartych na dostępnych obecnie podstawach naukowych.

Prezentacja multimedialna przedstawiona na Kręgu dostępna jest tutaj.
 

Partner artykułu:


Projekt "Dom Gospodarki"
Izba Przemysłowo-Handlowa Neubrandenburg Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
71-332 Szczecin
dg.szczecin.pl
Tel. +48 9148 607-73
Fax +48 9148 747-44
kontakt@dg.szczecin.pl

utworzono : 2022-12-05 23:22
Wszystkich rekordów:

Społeczność