Dom Gospodarki

Dom Gospodarki 2022-04-04

Bio-współpraca na pograniczu

Działania i projekty w zakresie biogospodarki po obu stronach granicy poznali uczestnicy marcowego Kręgu Gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Kręgu Gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego /fot.: SG / Kręgu Gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego /fot.: SG /
Kręgu Gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  /fot.: SG /
Kręgu Gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
/fot.: SG /
Kręgu Gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  /fot.: SG /
Kręgu Gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
/fot.: SG /
Kręgu Gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  /fot.: SG /
Kręgu Gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
/fot.: SG /
Kręgu Gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  /fot.: SG /
Kręgu Gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
/fot.: SG /

Dr Christian Theel przedstawił sojusz „Plant3”, za którym stoi ponad 90 partnerów z dziedziny biogospodarki w meklemburskim Pomorzu Przednim. Projekt koncentruje się na wykorzystaniu surowców pochodzenia rolnego, morskiego oraz torfowisk. Produktami ich przetwarzania mogą być zrównoważone materiały budowlane, bioplastiki i opakowania, suplementy żywnościowe i pasza dla zwierząt, precyzyjnie działająca chemia, fitofarmaceutyki i tekstylia. Projektowi towarzyszą zespoły partnerów zajmujące się: modyfikację fizyczną surowców, np. przez zastosowanie plazmy, promieniowania UV i pola elektrycznego, wykorzystaniem sztucznej inteligencji w rolnictwie oraz pozyskiwaniem biogazu z odpadów bioprodukcji.

7 kwietnia Plant3 organizuje spotkanie grupy roboczej "Biogospodarka obiegu zamkniętego: Biopolimery i opakowania". Organizatorzy zapraszają do współpracy również firmy z Polski. Szczegóły można znaleźć na stronie plant3.de.

Przemysław Wojdyła, wiceprezes Klastra „Zielona Chemia” w Szczecinie, skupiającego firmy i instytucje zajmujące się m.in. badaniami nad innowacyjnymi produktami biogospodarki i ich wprowadzaniem na rynek. Jeden z ostatnich zrealizowanych przez klaster projektów pn. BiOPEN to konsorcjum składające się z europejskich klastrów biotechnologicznych, firm zajmujących się innowacjami i ośrodka badawczego. Jego celem było stworzenie otwartej platformy innowacji i dzielenia się wiedzą w ramach przemysłu bioprodukcyjnego oraz zapewnienie jednolitego głosu bioprzemysłu w Europie.

Innowacyjne produkty i przełomowe wyniki badań przyniesie kolejny projekt o nazwie FARMŸNG, który koncentruje się na zrównoważonej produkcji z owadów: mączki białkowej, oleju i nawozów organicznych. Elementem projektu jest m.in. budowa w pełni zautomatyzowanej pionowej instalacji przemysłowej zdolnej do produkcji 20 tys. ton białka rocznie. Z kolei projekt BIOBESTicide zweryfikuje i zademonstruje produkcję skutecznego i opłacalnego biopestycydu chroniącego winorośle. Projekt jest na etapie patentowania. Jego osiągnięcia będą dostępne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Przemysław Wojdyła zapowiedział też projekt BIOMODEL4REGIONS, który umożliwi konsumentom, przemysłowi i instytucjom publicznym zwrócenie się w kierunku ochrony środowiska za pomocą bioproduktów i usług.

Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak z Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT przybliżył działalność stowarzyszenia Natureef, które zajmuje się innowacyjnymi technologiami w przemyśle opakowaniowym, chemicznym i spożywczym.

Organizacja dostarcza firmom wiedzy dzięki współpracy z największymi polskimi europejskimi organizacjami zajmującymi się recyklingiem i technologiami w tym zakresie. Natureef opracował też m.in. podręcznik służący do obliczania śladu środowiskowego dla  przedsiębiorców branży opakowaniowej. Organizacja doradza firmom m.in. w zakresie wytycznych i praktycznych rozwiązań odnośnie znakowania opakowań, a także promuje fakty na temat opakowań. Natureef inicjuje i realizuje projekty badawczo-rozwojowe we współpracy z polskimi i europejskimi jednostkami badawczymi. Najnowszy z nich, Repac2 skupia się na badaniu, wyborze i wykorzystaniu funkcjonalnych i recyklingowalnych opakowań z powlekanego papieru do produktów żywnościowych.

- Bardzo ważne, aby pracować w oparciu o cały łańcuch wartości. Skupiamy firmy opakowaniowe, producentów żywności, producentów materiałów opakowaniowych - mówi prof. Artur Bartkowiak.

Krąg gospodarczy był tradycyjnie okazją do wymiany kontaktów i poznania się dla naukowców i menedżerów z dwóch stron granicy. A także do poznania działań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Kolejne spotkanie Kręgu gospodarczego odbędzie się 26 kwietnia.
 

SG

Partner artykułu:


Projekt "Dom Gospodarki"
Izba Przemysłowo-Handlowa Neubrandenburg Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
71-332 Szczecin
dg.szczecin.pl
Tel. +48 9148 607-73
Fax +48 9148 747-44
kontakt@dg.szczecin.pl

 

aktualizowano: 2022-12-24 08:18
Wszystkich rekordów:

Społeczność