Dom Gospodarki

Dom Gospodarki 2022-03-04

Biogospodarka dla biznesu i klimatu

Polscy i niemieccy naukowcy i przedsiębiorcy spotkali się podczas lutowego spotkania Kręgu Gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Krąg Gospodarczy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, luty 2022  Krąg Gospodarczy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, luty 2022

Biogospodarka to zastosowanie biotechnologii w nowych technologiach. Chodzi o takie obszary jak genetyka, mikrocząsteczki wykorzystywane w celu tworzenia nowych produktów, odnawialnej biomasy, czy wydajnych procesów biologicznych. Wykorzystanie biotechnologii umożliwia dostosowanie gospodarki do założeń nowego Zielonego Ładu. Torsten Haasch, prezes Izby Gospodarczej IHK Neubrandenburg podkreśla, że bioekonomia, która stanowi obecnie wiodący punkt wielu ważnych wydarzeń gospodarczych w regionie, jest też odpowiedzią na rosnące ceny energii odczuwalne przez przedsiębiorców.

Wyniki zakończonego niedawno projektu Interreg „Biogospodarka w Regionie Bałtyku Południowego” przedstawił uczestnikom Kręgu Gospodarczego prof. Dariusz Mikielewicz z Politechniki Gdańskiej.

Projekt BioBIGG miał na celu wskazanie atrakcyjnych możliwości biznesowych dla MŚP w zakresie produkcji innowacyjnej żywności, produktów nieżywnościowych i bioenergii, w oparciu o regionalnie dostępne zasoby i potencjał innowacyjny. Projekt przyczynił się jednocześnie do wzmocnienia potencjału innowacyjnego MŚP i zmniejszenia zanieczyszczeń w obszarze Południowego Bałtyku poprzez transgraniczny transfer wiedzy, działania doradcze i innowacyjne w celu przygotowania pilotażu i inwestycji.

Badacze z Polski, Niemiec i Szwecji zajęli się w nim niewykorzystanymi zasobami biologicznymi, zwłaszcza pozostałościami i produktami ubocznymi występującymi w produkcji rolno-przemysłowej, takiej jak produkcja zbóż, cukru, warzyw, leśnictwo i produkcja drewna, produkcja nowych roślin itp. Okazuje się bowiem, że materiały pochodzące z biomasy, występujące w rolno-przemysłowych łańcuchach wartości, mogą być przetwarzane na różnorodne innowacyjne produkty żywnościowe i paszowe, towary, bioenergię i biologiczne nawozy. W ramach projektu BioBIGG zostały zidentyfikowane i opracowane konkretne propozycje produktów i procesów produkcyjnych opartych na biomasie. Dobrym przykładem jest wykorzystanie piór z przemysłu drobiarskiego do produkcji hydrolizatu keratyniny wykorzystywanego w produkcji kosmetyków. W technologii tej drzemie duży potencjał, tym bardziej, że stawka jest duża: w Polsce do zagospodarowania jest rokrocznie 250 mln ton piór, które obecnie stanowią odpad. O ile problemu nie stanowi technologia, to do jej komercjalizacji i upowszechnienia potrzeba inwestycji i zmian w prawie. Co do zasady odpady nie mogą bowiem stanowić surowca do tego rodzaju produkcji.

Kolejne inicjatywy z obszaru biogospodarki w regionie południowego Bałtyku zaprezentował prof. Christian Theel z Uniwersytetu w Greifswaldzie. Pierwszy z nich zatytułowany jest "Przetwarzanie i przygotowanie organicznych odpadów z jabłek do produkcji wysokiej jakości białek". Chodzi w nim o wykorzystani odpadów z produkcji tych owoców do stworzenia podłoża, na którym doskonale rozwijają się specjalne gatunki grzybów, z których pozyskiwać można cenne proteiny. Kolejnym ciekawym obszarem badań jest energetyczne wykorzystanie biomasy z terenów podmokłych, takich jak torfowiska.

Spotkanie było szansą do wymiany opinii i kontaktów z postaciami tworzącymi świat biogospodarki w regionie. Obszary prac z tej dziedziny na Pomorzu Zachodnim i w Meklemburgii - Pomorzu Przednim omówił prof. Theel. Do współpracy ze swoimi ośrodkami zaprosili ponadto prof. Klaus-Dieter Weltmann, szef Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie z Greifswaldu oraz Beatrice Großjohann, szefowa projektu Centrum Biogospodarki w Anklam.
Krąg Gospodarczy jak zawsze odniósł się do aktualnych wydarzeń.

- Wojna na Ukrainie to ogromna próba również dla mieszkańców wspólnego, polsko-niemieckiego regionu i tutejszego biznesu. Niektóre media napisały, że Europa się skończyła. Tym ważniejsze jest, abyśmy w naszych staraniach pielęgnowali temat europejski - podkreślił Wolfgang Blank, prezydent IHK Neubrandenburg.

Następnę spotkanie Kręgu Gospodarczego odbędzie się 22 marca w Hotelu Radisson BLU w Szczecinie. Organizatorzy zapraszają przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z partnerami z Niemiec na godz. 16.30 do sali Copernicus.


SG

Partner artykułu:


Projekt "Dom Gospodarki"
Izba Przemysłowo-Handlowa Neubrandenburg Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
71-332 Szczecin
dg.szczecin.pl
Tel. +48 9148 607-73
Fax +48 9148 747-44
kontakt@dg.szczecin.pl

aktualizowano: 2022-07-10 23:09
Wszystkich rekordów:

Społeczność