Informacje

Informacje 2024-02-12

Perły Biznesu 2023: znamy zwycięzców!

Oddanie do użytku tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu wydarzeniem gospodarczym Pomorza Zachodniego 2023 roku. Agnieszka Chmielewska, prezeska zarządu i właścicielka innowacyjnej firmy dogadamycie.pl Osobowością Biznesu 2023 roku.

Laureaci nagród Perły Biznesu 2023 /fot.: Świat Biznesu / Laureaci nagród Perły Biznesu 2023 /fot.: Świat Biznesu /

Zobacz galerię zdjęć z gali Pereł Biznesu 2023>>

Redakcja Świata Biznesu już po raz 20. wręczyła statuetki Perły Biznesu. Jak co roku nagrody główne i wyróżnienia w kategoriach Osobowość Biznesu i Wydarzenie Gospodarcze przyznała kapituła konkursu składająca się z zachodniopomorskich naukowców i dziennikarzy gospodarczych. Przewodniczący kapituły: prof. Juliusz Engelhardt z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, wiceprzewodnicząca kapituły: prof. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej.

Gala wręczenia nagród Perły Biznesu odbyła się 8 lutego 2024r. w hotelu Novotel Szczecin Centrum w Szczecinie.

KATEGORIA OSOBOWOŚĆ BIZNESU

Nagroda Główna – Agnieszka Chmielewska, prezeska zarządu i właścicielka innowacyjnej firmy dogadamycie.pl sp. z o.o., pierwszego polskiego internetowego serwisu tłumaczeń z języków obcych. Agnieszka Chmielewska stworzyła go w 2012 r., początkowo pod nazwą Brillant Partner. Firma jest w stanie zapewnić klientom błyskawiczne tłumaczenia tekstów wszystkich języków świata. Działa globalnie. Aktualnie firma obsługuje klientów na bazie zaawansowanej technologii, w tym AI, w oparciu o zasoby własnego działu IT i współpracujących tłumaczy. Agnieszka Chmielewska jest liderką, innowatorką, menedżerką, osobą podejmującą wyzwania i umiejącą poruszać się w świecie nowoczesnych technologii. Poza działalnością biznesową angażuje się w wiele działań charytatywnych. Jest między innymi inicjatorką #BiegiemNaPomoc – lokalnej akcji charytatywnej, która  polega na dorocznym biegu z Mielna do Kołobrzegu, przy jednoczesnym prowadzeniu zbiórki pieniędzy online, jak i na mecie. W ramach akcji wsparto Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie, koszaliński oddział Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych oraz Związek Ukraińców w Polsce. Pani Prezes również aktywnie wspiera Fundację Pomocy Dzieciom MAGIA. Swoją wiedzą dzieli się w ramach różnych działań dodatkowych, niezwiązanych z biznesem, takich jak debat tematycznych dedykowanych studentom i studentkom, a także osobom poszukującym pracy, czy też początkującym przedsiębiorcom, w tym również w ramach Środkowopomorskich Targów Pracy organizowanych corocznie przez Politechnikę Koszalińską.

Cztery Wyróżnienia:

1. Rafał Osypiuk, współwłaściciel i założyciel, członek zarządu, dyrektor ds. technologii firmy Aerobits ze Szczecina. Dr inż. Rafał Osypiuk od prawie 25 lat jest pracownikiem naukowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, innowatorem, specjalizującym się w robotyce i automatyce, z powodzeniem realizującym projekty o zasięgu międzynarodowym. Jednym z takich projektów, jest opracowany wraz z Marcinem Spychałą, najmniejszy na świecie układ gwarantujący zachowanie bezpiecznej separacji statków powietrznych lotnictwa załogowego i bezzałogowego w przestrzeni powietrznej, spełniający restrykcyjne wymogi lotnicze.  Zaowocowało to założeniem w 2017 roku spółki Aerobits, której dr inż. Rafał Osypuik jest współwłaścicielem i członkiem zarządu. Spółka po roku działalności opatentowała w USA oraz UE koncepcję sprzężonego z poprzednim systemem, świetlnego ostrzegania, aktywowanego zależnie od poziomu ryzyka kolizji, w otoczeniu kilkudziesięciu kilometrów. Rafał Osypiuk pełni w Spółce rolę mentora, wizjonera i pioniera rozwiązań awioniki dla obiektów bezzałogowych. Spółka zatrudnia obecnie 17 pracowników, ma przedstawicielstwa handlowe w 8 krajach w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Australii, a jej produkty używane są przez ponad 400 klientów z 56 krajów świata.  Dzięki kontaktom Pana dra, Spółka Aerobits nawiązała współpracę z Deutsche Flugsicherung oraz Deutsche Telcom i opracowała pierwszy i do dziś najbardziej zaawansowany tracker lotniczy, (system polegający na śledzeniu na żywo lotów) który jest obecnie stosowany w operacjach bezzałogowych przez różne służby. Inne produkty spółki Aerobits pozwalają na budowanie naziemnych sieci odbiorczych do dozorowania załogowego i bezzałogowego ruchu lotniczego i są obecnie wdrażane w Niemczech  i w Polsce. Warto dodać, że Rafał Osypiuk, oprócz intensywnej działalności w swojej Spółce jest również bardzo aktywnym nauczycielem akademickim i opiekunem Studenckiego Koła Naukowego SARIS, którego członkowie zdobyli wiele nagród ogólnopolskich.

2. Jacek Drożdżal, prezes Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona Chemia” w Szczecinie.  Jacek Drożdżal z sukcesem angażuje się w projekty na styku nauka-biznes i B2B. Swoją pracę we wspieraniu przedsiębiorczości oraz firm ubiegających się o dostępne fundusze pomocowe UE rozpoczął w 2000 r. jako prezes Zarządu Szczecińskiej Fundacji TPP. Od 2005 r. pełnił funkcję kierownika działu Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Nabyta wiedza oraz doświadczenia pozwoliły mu być również ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie (PARP). Obecnie Klaster rozwija kooperację między przedsiębiorcami regionu, promuje działania regionalne oraz biznesowe na arenie krajowej i międzynarodowej. Jest kierownikiem projektów międzynarodowych oraz krajowych realizowanych przez Klaster. Dzięki aktywnemu działaniu udało się Jackowi Drożdżalowi stworzyć w siedzibie klastra Ogólnopolskie Biuro Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego (realizowanego w ramach unijnego projektu POWER).

3. Janusz Marcin Ejma, prezes firmy Eagle z Wałcza. Janusz Marcin Ejma jest założycielem i prezesem firmy Eagle z Wałcza. Eagle to zaawansowana technologicznie firma B+R. specjalizująca się w produkcji maszyn i  systemów cięcia laserem. Portfolio EAGLE obejmuje także innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyzacji i oprogramowania. W 2023 roku wdrożyła do produkcji wycinarkę laserową iNspire 2.0.

Działa od 18 lat w Wałczu, posiadając oddziały w całej Europie, m.in.: we Włoszech, w Niemczech, Skandynawii oraz rozwiniętą globalną sieć dystrybutorów. Sprzedaje swoje maszyny i produkty w 27 krajach. W firmie zatrudnionych jest ponad 380 pracowników.

Janusza Ejma angażuje się również w działania społeczne w regionie. Sponsoringiem firmy objęte zostały wałeckie kluby sportowe: Orzeł Wałcz , a także Wałecka Liga Siatkówki. Obok sportu, Pan Prezes Ejma wspiera również kulturę, udzielając m.in. dofinansowań do Festiwalu Dwóch Jezior. Pan Janusz Ejma jest również prezesem Stowarzyszenia MadeByWałcz, które ma za zadanie wspierać i rozwijać  lokalną społeczność.

4. Wojciech Kłodziński, właściciel i prezes firmy Rentumi ze Szczecina . Wojciech Kłodziński prowadzi kilka prężnie działających firm. W ramach spółki  „Rentumi Sp. z o.o.”, której jest właścicielem i prezesem, swoją aktywność koncentruje na rozwijaniu aplikacji do zarządzania najmem mieszkań rentumi.pl oraz systemem do rozliczenia podatków MojWynajem.pl. Jest także właścicielem firmy „Wojciech Kłodziński” – Hostel w Gryfinie. Pan Wojciech Kłodziński jest również właścicielem i prezesem zarządu „Rentumi Tower Sp. z o.o.”, która zajmuje się rewitalizacją wieży Bismarcka oraz organizacją tam eventów dla Szczecinian. W swojej działalności. Wojciech Kłodziński skupia się również na przedsięwzięciach charytatywnych. Jest m.in. prezesem i fundatorem „How Aid Foundation”, która koncentruje się na wsparciu dzieci w Afryce (Gambii).

KATEGORIA WYDARZENIE GOSPODARCZE 2023

Nagroda Główna:

Oddanie do użytku tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu. Perła Biznesu przyznana została Miastu Świnoujście.

Tunel w Świnoujściu to marzenie kilku pokoleń Polaków. Stałe połączenie wysp Wolin i Uznam stało się faktem 30 czerwca 2023 r. (oddanie inwestycji do użytku). Tunel liczy około 1800 metrów, a cała inwestycja 3200 metrów. Inwestorem tunelu było miasto Świnoujście, zaś inwestorem zastępczym szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przejazd nową trasą zajmuje 3-4 minuty. Maksymalne zagłębienie tunelu to 37,5 m pod powierzchnią terenu i 11 m pod dnem Świny. Jest to najdłuższy podwodny tunel w Polsce. Tunel kosztował 912 mln zł. Przejechało nim już ponad 2 mln samochodów.

Cztery Wyróżnienia:

1. Oddanie do użytku doku pływającego NMG 1 o obniżonej masie własnej przez szczecińską Grupę Spółek Net Marine. Grupa poprzez zakup w 2018 r. Stoczni Pomerania – dawniej Stocznia Parnica – oraz wybudowanie w 2023 r. doku pływającego NMG 1 może pochwalić się komplementarnością oferowanych klientom usług.  Dok pływający oddany do użytkowana to unikatowy w skali kraju produkt współfinansowany przez Unię Europejską. Jego niezwykłość polega między innymi na tym, że dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych jest to pierwszy od kilku dekad wybudowany w Szczecinie mobilny dok pływający o obniżonej masie własnej. Wprowadzenie na doku nowoczesnych technologii umożliwiło optymalizację procesów antykorozyjnego zabezpieczenia remontowanych statków a ponadto zastosowano w nim system umożliwiający przeprowadzenie procesu przemieszczania doku na głębię dokową bez korzystania z holowników.

2. Otwarcie Morskiego Centrum Nauki im prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. Wyróżnienie przyznane MCN. MCN jest realizacją marzeń zachodniopomorskich środowisk morskich i żeglarskich. Prezentowane są w nim zjawiska naukowe przez pryzmat morskości a także codzienna praca i  życie ludzi związanych z zawodami morskimi. Celem MCN jest m.in. upowszechnianie wiedzy o morzu i zachęcanie młodych osób do podejmowania studiów na kierunkach okrętowych i pracy w firmach gospodarki morskiej. Na centrum składa się ponad 200, w większości interaktywnych eksponatów, planetarium oraz trzy pracownie edukacyjne dla dzieci: pracownia biologiczno- chemiczna, pracownia STEAM, w której odbywa się interdyscyplinarna forma nauki, łącząca naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę oraz modelarnia 2.0 wyposażona w nowoczesne technologie, w tym w drukarki 3D i ploter laserowy.

3. Inicjatywa „Naprawiaj, nie wyrzucaj” firmy North.pl z Koszalina. North.pl to duży sklep internetowy oferujący między innymi części zamienne  do sprzętu RTV i AGD. Hasło „Naprawiaj, nie wyrzucaj” jest misją firmy, która uświadamia, że uszkodzony sprzęt da się naprawić i każdy jest w stanie to zrobić. Firma udziela klientom wsparcia od momentu diagnozy problemu, aż po pomoc przy jej wymianie poprzez filmy instruktażowe na Youtube. Wspiera tym samym ekologiczne rozwiązania, przyczyniające się do ograniczenia ilości elektrośmieci. Inicjatywa „Naprawiaj, nie wyrzucaj” nabiera dużego rozpędu wraz z rozwojem firmy north.pl, która stworzyła największy w Polsce sklep internetowy, w swojej kategorii i oferuje ponad 13 mln rodzajów części zamiennych do sprzętu AGD większości światowych marek.

4. Otwarcie innowacyjnego poligonu przeciwpożarowego w Szczecinie przez Vulcan Training & Consultancy. Jest to obiekt będący jedynym tego typu w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej, zapewniający najwyższej jakości szkolenia dla członków grup gaśniczych oraz osób przyjmujących śmigłowce na statkach i instalacjach Offshore Wind i Oil & Gas. Najważniejszym elementem nowego poligonu jest pełnowymiarowy helideck, który pełnił funkcję aktywnego lądowiska śmigłowcowego na statku.  Na lądowisku stanął symulator śmigłowca, autorsko zaprojektowany przez kadrę VTC w taki sposób, aby oferował wiele scenariuszy jakie mogą mieć miejsce podczas prawdziwego lądowania śmigłowca na pokładzie.

***

Podczas gali wręczone zostały także nagrody „Gwiazdy Świata Biznesu” dla przedsiębiorców, którzy od lat współpracują z redakcja Świata Biznesu Honorowe statuetki Gwiazd Biznesu otrzymali :

– Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej Siemaszko
– Hanna Mojsiuk, wiceprezes firmy motoryzacyjnej Mojsiuk Mercedes, prezes Północnej Izby Gospodarczej
– Stanisław Gajda, właściciel Pierwszej Prywatnej Kliniki Stomatologicznej w Szczecinie
– Kacper Koryzna, właściciel gabinetu stomatologii i implantologii Koryzna Clinic w Szczecinie
– Remigiusz Kowalski, właściciel zakładu poligraficznego Rex Druk w Szczecinie

W czasie gali w minirecitalu pt. Klasycy piosenki wystąpił Krzysztof Róg,  aktor Teatru Polskiego w Szczecinie, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego.

Szczecinbiznes.pl był partenrem medialnym gali wręczenia nagród Perły Biznesu.

SG
 

aktualizowano: 2024-02-28 17:01
Wszystkich rekordów:

Społeczność