Informacje

Informacje 2020-12-09

Kongres Klastrów w Szczecinie

Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” ze Szczecina wraz ze Związkiem Pracodawców Klastry Polskie postanowili tegoroczny VI Kongres Klastrów Polskich zorganizować w Szczecinie.

Od lewej : Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie i Jacek Drożdżal, prezes Zielonej Chemii zainaugurowali szczeciński kongres. /fot.: Klaster Zielona Chemia / Od lewej : Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie i Jacek Drożdżal, prezes Zielonej Chemii zainaugurowali szczeciński kongres. /fot.: Klaster Zielona Chemia /

Z uwagi jednak na obostrzenia epidemiczne związane z COVID-19, jej przebieg odbył się w w dniach 9-10 listopada w formule on-line. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszone zostały wszystkie klastry z całej Polski  oraz zaprzyjaźnione klastry europejskie. Patronaty nad tym wydarzeniem objęło kilku marszałków województw w tym m. in. marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele  kilku ministerstw oraz przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem VI Kongresu Klastrów Polskich była dyskusja na temat roli klastrów we wspieraniu polityki rozwoju regionalnego kreowanej na szczeblu Unii Europejskiej, Polski i polskich regionów samorządowych.

- Nie ma skutecznej polityki rozwoju regionalnego bez klastrów, za to klastry nie mogą skutecznie wspierać firm bez współpracy z samorządami - tłumaczy Jacek Drożdżal, prezes zarządu klastra Zielona Chemia.

Kongres  był realizowany na żywo ze studia telewizyjnego zorganizowanego w pomieszczeniach Netto Arena w Szczecinie. Poszczególni rozmówcy łączyli się za pomocą łączy internetowych.  Specjalnie dla potrzeb tego wydarzenia zostało zorganizowane też drugie studio telewizyjne w Katowicach.W ciągu 2 dni kongresu oglądało go ponad 1770 osób, zaś panelistami było 41 prelegentów w 7 sesjach panelowych (w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej i klastrów europejskich oraz przedstawiciele ministerstw RP oraz marszałkowie województw).

Podczas VI Kongresu Klastrów Polskich rozmawiano nie tylko o klastrach,  ale także o europejskiej, krajowej i regionalnej polityce rozwoju gospodarczego oraz o możliwościach wsparcia konkurencyjności firm, a przez to regionów w których działają, przy pomocy środków unijnych w nadchodzącej nowej perspektywie programowania.

wab

fot. mat. Klastra Zielona Chemia
 

aktualizowano: 2020-12-09 20:07
Wszystkich rekordów:

Społeczność