Informacje

Informacje 2016-12-30

Całość propylenu z Polic ma trafiać do Kędzierzyna

Tamtejsze Zakłady Azotowe część surowca będą przerabiać, a resztę sprzedawać innym odbiorcom. Spółki należące do Grupy Azoty tak ustaliły warunki handlowe umowy, której ostateczny kształt będzie jeszcze negocjowany.

Projekt instalacji do produkcji propylenu metodą PDH /fot.: mat. prasowe / Projekt instalacji do produkcji propylenu metodą PDH /fot.: mat. prasowe /

Szacunkowo dostawy mają wynieść ponad 400 tys. ton propylenu rocznie przez co najmniej siedem lat. Wartość umowy, której tzw. warunki handlowe zostały podpisane w grudniu przez PDH Polska S.A. i Grupę Azoty Kędzierzyn (GA ZAK), określona została na podstawie prognozowanych cen na ok. 3 - 3,5 mld dolarów.

Kędzierzyńska fabryka wykorzystuje propylen do produkcji alkoholi OXO i aldehydów. Alkohole OXO służą do wytwarzania m.in. plastyfikatorów (dodawanych np. do PCW w celu zwiększenia elastyczności tworzywa) oraz jako dodatek do olejów napędowych i jako rozpuszczalniki w produkcji farb oraz lakierów. Z kolei aldehydy mają zastosowanie w produkcji tworzyw sztucznych i aromatów. Zakład w województwie opolskim zużywa w ciągu roku ok. 120-140 tys. ton propylenu, czyli większość krajowego importu (ok. 150 tys. ton, z czego 75 proc. trafia do kraju z Niemiec).

Zgodnie z warunkami handlowymi, propylen, którego GA ZAK nie wykorzysta dla potrzeb własnej produkcji, będzie sprzedawać  innym podmiotom. GA ZAK będzie wyłącznym sprzedawcą propylenu produkowanego w Policach. Od początku 2017 roku rozmowy z potencjalnymi nabywcami, prowadzone dotychczas przez PDH Polska, kontynuowane będą przez GA ZAK, który od wielu lat zaangażowany jest w handel propylenem i posiada również odpowiednią liczbę cystern do jego przewozu.

– Podpisane porozumienie jest kolejnym krokiem w ramach integracji Grupy Azoty. Zacieśniamy współpracę między podmiotami grupy, jednocześnie stabilizujemy warunki handlowe i zapewniamy rynek zbytu dla propylenu, który będzie wytwarzany w Policach. Korzyści są obustronne, my mamy pewność, że sprzedamy surowiec, a kędzierzyńska spółka będzie mieć zagwarantowane jego dostawy – mówi Artur Więznowski, wiceprezes zarządu i dyrektor handlowy PDH Polska S.A.

Budowa instalacji do produkcji propylenu metodą PDH to jedna z kluczowych inwestycji Grupy Azoty Police. Ma ona na celu uniezależnienie się polskich producentów od zagranicznych źródeł dostaw tego surowca. Jednocześnie, w związku ze spodziewanym znaczącym spadkiem produkcji propylenu w Europie Zachodniej, Polska z instalacją w Policach może w krótkim okresie stać się ważnym graczem na tym rynku. W efekcie propylen stanie się bazą do dalszego rozwoju polskiego przemysłu chemicznego. Realizacja projektu pochłonie kwotę 1,7 mld zł. Uruchomienie instalacji zaplanowano na 2021 rok.

ak

Tematy: Police (76) | Grupa Azoty (29) | branża chemiczna (25) | Zakłady Chemiczne Police (24) |
aktualizowano: 2017-01-05 13:11
Wszystkich rekordów:

Społeczność