Prezentacje

Prezentacje 2019-12-13

Klaster Zielona Chemia dla przemysłu chemicznego

Ogromny sukces Klastra Zielona Chemia: organizacja będzie animatorem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego – ciała doradczego władz na szczeblu ministerialnym. W szczecińskiej siedzibie Klastra funkcjonować będzie sekretariat rady.

Klaster rozwija współpracę z USA. Skupieni w nim przedsiębiorcy będą mogli liczyć m.in., na wsparcie Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. /fot.: mat. Klastra Zielona Chemia / Klaster rozwija współpracę z USA. Skupieni w nim przedsiębiorcy będą mogli liczyć m.in., na wsparcie Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. /fot.: mat. Klastra Zielona Chemia /

Utworzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego jest możliwe dzięki pozyskaniu przez Klaster Zielona Chemia projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) finansowanego ze środków krajowych. Warty 2 mln zł projekt przewidziany jest na trzy lata, a realizowany będzie w ramach ww. programu: działanie 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno- zawodowych”, finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Europejski Fundusz Społeczny. Klaster Zielona Chemia pełni funkcję lidera przedsięwzięcia i jednocześnie animatora Rady Sektorowej, zaś partnerami w projekcie są: Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie i Eurokreator z Krakowa.


Projekt utworzenia i koordynowania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego poprzedziły spotkania w gronie ekspertów. 

– Rada ma być ciałem doradczym dla władz na poziomie ministerialnym. Będzie ona opiniować nowe projekty w nowym okresie programowania, a także wysuwać nowe pomysły na projekty w nowej perspektywie unijnej – tłumaczy Przemysław Wojdyła z Klastra Zielona Chemia, animator projektu.  Projekt jest odpowiedzią m.in. na dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Globalizacja sprawia, że powstają nowe stanowiska pracy, a na rynku poszukiwane są nowe kompetencje. Rada ma oceniać nowe kwalifikacje na rynku pracy i będzie przyczyniać się do wytyczania nowych kierunków rozwoju w tym zakresie. W kręgu jej zainteresowań leżeć będzie na pewno systematyzacja kwalifikacji zawodowych, która uprości procesy rekrutacyjne w firmach z sektora chemicznego. Do ważnych tematów, jakimi zajmować się będzie Rada należy także aktywizacja osób do pracy w sektorze chemicznym, m.in. poprzez wspieranie dualnego systemu kształcenia. Zespół Klastra Zielona Chemia prowadzi obecnie rozmowy z kandydatami do Rady. Są to wiodące postacie ze świata biznesu, nauki i samorządu z całej Polski. Zainteresowanie współpracą wyrażają już przedstawiciele największych polskich firm w branży – m.in. Orlenu i puławskich Azotów. Zaproszenie do udziału w Radzie trafi również do firm zrzeszonych w Klastrze Zielona Chemia. Pierwszy termin spotkania Rady zaplanowany jest na 12 lutego 2020r.

– Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że jako jedyny klaster w Polsce tworzymy radę sektorową. Realizując projekt wykorzystamy wieloletnie doświadczenie klastra i kierować będziemy się najwyższymi standardami biznesowymi oraz wartościami takimi jak równość szans w dostępie do efektów naszych prac – podkreśla Przemysław Wojdyła.

Międzynarodowe sukcesy

Klaster Zielona Chemia konsekwentnie rozwija sieć kontaktów międzynarodowych. Owocny pod tym względem okazał się grudniowy wyjazd do USA.

– Udało nam się podpisać umowę z firmą Green Infinity Inc, która będzie naszym reprezentantem w Stanach Zjednoczonych. Będzie ona udostępniać firmom zrzeszonym w Klastrze swoje biura w Nowym Jorku, pomagać organizacyjnie w wyjazdach biznesowych do USA oraz prowadzić na nasze zlecenie działania zmierzające do rozpoznania tamtejszego rynku. Niezależnie od tego członkowie Klastra w razie potrzeby korzystają ze wsparcia kancelarii adwokackiej MaZ Legal International w Nowym Jorku – mówi Jacek Drożdżal, prezes Klastra Zielona Chemia. – Podczas wyjazdu prowadziliśmy też obiecujące rozmowy bilateralne z amerykańskimi firmami, działającymi m.in. w sektorze chemii budowlanej, przemysłu spożywczego, kosmetyków ekologicznych i ekologicznej żywności. Są one zainteresowane współpracą z naszymi członkami. Klaster Zielona Chemia zacieśnia też współpracę z Zagranicznym Biurem Handlowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

– Chcemy w przyszłym roku postarać się o wsparcie finansowe dla organizacji dwóch misji gospodarczych i wyjazd na targi branży spożywczej Fancy Food Show. Obecnie jesteśmy aktywni głównie w Nowym Jorku, ale dzięki nawiązanym kontaktom pojawiła się szansa na rozszerzenie zainteresowania ofertą naszych firm członkowskich o rynek Dystryktu Columbia i Kalifornii – tłumaczy Jacek Drożdżal. Klaster może zakończyć 2019 rok jeszcze jedną dobrą wiadomością. Pod koniec grudnia nastąpi rozstrzygnięcie projektów realizowanych w ramach Bio Based Industry (BBI) skupione wokół biotechnologii – projektów Komisji Europejskiej. Klaster Zielona Chemia liczy na zdobycie kolejnych tego typu projektów. BBI jest podgrupą tematyczną znajdującą się w programie Unii pod nazwą Horyzont 2020.


zielonachemia.eu

 

 

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2019-12-13 11:51
Wszystkich rekordów: