Prezentacje

Prezentacje 2018-04-05

CORNET: To był dobrze spędzony czas

Radex z podszczecińskiego Kamieńca dostarcza środki czystości do zakładów przetwórstwa spożywczego w całej Polsce. W celu poszukiwania nowych produktów firma wzięła udział w dwóch projektach międzynarodowej inicjatywy CORNET łączącej w praktyczny sposób naukę z biznesem.

Inicjatywa CORNET umożliwia wymianę doświadczeń biznesu i nauki /fot.: mat. Klastra Zielona Chemia / Inicjatywa CORNET umożliwia wymianę doświadczeń biznesu i nauki /fot.: mat. Klastra Zielona Chemia /

Radex z podszczecińskiego Kamieńca dostarcza środki czystości do zakładów przetwórstwa spożywczego w całej Polsce. W celu poszukiwania nowych produktów firma wzięła udział w dwóch projektach międzynarodowej inicjatywy CORNET łączącej w praktyczny sposób naukę z biznesem.

Radex jest jednym z najaktywniejszych członków Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia ze Szczecina, który skupia firmy z szeroko rozumianego sektora biogospodarki oraz jest w stałym kontakcie z jednostkami naukowymi w Polsce i w Europie. To właśnie Klaster jest Polskim koordynatorem sześciu projektów w ramach inicjatywy CORNET na Pomorzu Zachodnim. Radex brał udział w dwóch z nich.

Celem współpracy w ramach pierwszego, o akronimie Subwex, było uzyskanie środków bakteriostatycznych i biobójczych z resztek spożywczych.

- Jako firma działająca w przemyśle spożywczym mamy stosunkowo łatwy dostęp do odpadów pochodzenia roślinnego. Mieliśmy nadzieję, że z odpowiednio przetworzonych wytłoczyn jabłek uzyskamy biocydy, które uda się zastosować w komercyjnych zastosowaniach - mówi Wojciech Obrzut, dyrektor produkcji chemicznej w firmie Radex.

Okazało się jednak, że otrzymanie produktu o pożądanych właściwościach zależy od wielu czynników - np. od gatunku jabłek, terminu wytłaczania, warunków wytłaczania oraz od warunków samego procesu ekstrakcji (który wymaga dużych nakładów energii). W tej sytuacji wytwarzanie nowej substancji na skalę komercyjną nie jest ekonomicznie opłacalne.

Niezwykle interesująco prezentują się badania którymi zajmowały się firmy i instytucje badawcze w projekcie o akronimie Freshcoat. Polegał on na takim udoskonaleniu folii spożywczych poprzez dodanie do nich aktywnych składników pochodzenia naturalnego, aby w efekcie pakowana w nie żywność miała dłuższy termin przydatności do spożycia. Partnerzy naukowi projektu to Fraunhofer IVV Niemcy, IVLV Niemcy, CBIMO ZUT oraz firmy Klastra Chemicznego Zielona Chemia: Bahpol, Chespa, Drukpol.Flexo, E-condimenta, Interplastik, Radex i Resko.

- Mamy dostęp do bardzo wielu firm z branży rybnej, drobiarskiej i mięsnej. Tam wydłużenie życia produktu o jeden dzień przekłada się na gigantyczne pieniądze. Uczestnicząc w projekcie Freshcoat chcieliśmy rozwiązać ten konkretny problem branży - mówi Wojciech Obrzut.

Tu co prawda również nie udało się jednak uzyskać jednoznacznego sukcesu w postaci nowego produktu, który dałoby się skierować na rynek, ale uczestnicy projektu podkreślają, że nie był to czas zmarnowany.

- Udział w projektach międzynarodowej inicjatywy CORNET był fascynującym doświadczeniem i dobrze spędzonym czasem. Wiele spotkań z innymi firmami, a także z jednostkami naukowymi i w ogóle z sektorem B+R pomogło nam w biznesie. Szczególnie ciekawa była możliwość poznania najnowszych technologii stosowanych w naszej branży, a także rozwój każdego uczestnika projektu. Mamy oczywiście wykształcenie zdobyte podczas studiów i doświadczenie wyniesione z pracy, ale kontakt z nauką w formie usystematyzowanych spotkań w ramach projektu to dla nas wielka wartość dodana - mówi Wojciech Obrzut i dodaje: - W przypadku projektów tego typu wiadomo, że tylko jeden na kilka ma szansę się udać. Podobnie jak w przypadku start-upów.
 
A wnioski na przyszłość? Zdaniem przedstawiciela firmy Radex wybierając tematy projektów warto bliżej patrzeć na bieżące problemy firm.

W ramach inicjatywy CORNET sześć projektów zrealizowały wspólnie Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia skupiający firmy działające w obszarze biogospodarki, wraz z Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, działającym przy Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Obecnie końca dobiega projekt o akronimie Actipoly. Badania wykonywane w ramach projektu polegają  na modyfikacji  tacek przeznaczonych do pakowania żywności. Tacki dostarczył partner z Belgii, a badania prowadzą  instytucje z Polski (CBiMO), Belgii (Walonii i Flandrii) oraz z Niemiec.

Klaster Chemiczny Zielona Chemia już złożył wnioski dotyczące udziału w kolejnej edycji inicjatywy CORNET. Będziemy teraz czekać na kolejne innowacyjne rozwiązania w których uczestniczy nauka i przemysł.


artykuł promocyjny

aktualizowano: 2018-04-05 19:09
Wszystkich rekordów:

Społeczność