Nauka&Biznes

Nauka&Biznes 2016-12-19

Biznes na Filipinach z Zieloną Chemią

Akuo Energy, Fosfan, Radex i Team-Rol są jednymi z pierwszych uczestników europejskiego projektu Natureef, które z pomocą zachodniopomorskiego klastra chemicznego łatwiej wejdą na rynek najszybciej rozwijającego się kraju azjatyckiego.

Spotkanie  project managerów Natureef z przedstawicielami władz Filipin /fot.: Jaśmina Solecka / Spotkanie project managerów Natureef z przedstawicielami władz Filipin /fot.: Jaśmina Solecka /
Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia to jeden z dziewięciu europejskich klastrów współdziałających na rzecz projektu Natureef, po to by promować współpracę pomiędzy różnymi sektorami gospodarki oraz ułatwiać internacjonalizację małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach pozaeuropejskich.
 
– Udzielamy wsparcia merytorycznego i promujemy innowacyjne technologie naszych firm za granicą jednocześnie szukając dla nich potencjalnych partnerów biznesowych. Pomagamy również znaleźć rozwiązania dla problemów technologicznych, jeśli takie są zgłaszane przez firmy – mówi Jaśmina Solecka, project manager Natureef ze strony Klastra Zielona Chemia i dodaje, że warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przynależność do Klastra Zielona Chemia.
 
Filipiny gościnne dla polskich firm
 
– W pierwszym kwartale tego roku Filipiny odnotowały 7,1-proc. wzrost PKB inwestując duże środki finansowe w infrastrukturę publiczną i budownictwo mieszkaniowe oraz rozwój rolnictwa. To kraj, który chce inwestować w nowe technologie, projekty inwestycyjne dla sektora opakowaniowego i energii odnawialnej. Szeroko otwarty na współpracę z polskimi firmami jest także agrorynek. Filipiny nie mają dostatecznej ilości żywności, chcą inwestować w rozwój rolnictwa, zwłaszcza ekologicznego, potrzeba więc będzie chociażby nowoczesnych nawozów mineralnych – opowiada Jaśmina Solecka.
 
 
Potencjalnych partnerów biznesowych na Filipinach znajdą więc producenci nawozów czy opakowań, jak również firmy oferujące innowacyjne technologie w dziedzinie recyclingu, oczyszczania ścieków oraz przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
 
Bardzo dobry klimat dla przedsiębiorców z Polski potwierdziła misja gospodarcza Jaśminy Soleckiej i innych menadżerów projektu Natureef i spotkania z przedstawicielami firm na Filipinach. – Rozpoznawaliśmy możliwości znalezienia potencjalnych partnerów dla naszych firm, były już także pierwsze rozmowy biznesowe m.in. z przedstawicielami oczyszczalni ścieków w Manili, którzy poszukują nowych technologii w zakresie energetycznego zagospodarowania odpadów – podsumowuje Jaśmina Solecka.
 
Spotkanie Jaśminy Soleckiej, project managera Natureef z przedstawicielami filipińskich firm /fot.: Jaśmina Solecka/
 
Najpierw warsztaty, potem Filipiny
 
By stworzyć jak najlepszy grunt do współpracy przedsiębiorców polskich z filipińskimi 17 stycznia organizowane są we Francji dwudniowe warsztaty VIBE-Natureef. Warsztaty odbędą się podczas targów spożywczych SIVAL w mieście Angers. Pierwszy dzień dostarczy wiedzy m.in. o możliwościach finansowania ekspansji na rynki zagraniczne, drugiego dnia zaplanowano bezpłatne spotkania B2B.
 
Każda z firm zainteresowanych udziałem w B2Match tworzy na stronie www.b2match.eu/natureef coś w rodzaju swojej wizytówki, w której określa rynki, na które chciałaby wejść ze swoją ofertę, potencjalnych partnerów z rynków zagranicznych i ewentualne wsparcie (technologiczne, naukowe, handlowe), jakiego od nich oczekuje. Jadąc więc do Francji wiemy z kim będziemy rozmawiać. Dotychczas udział w B2Match zadeklarowało 120 uczestników. Dopisanie się do listy jest nadal możliwe.
 
Z kolei podczas odwiedzin w wybranym kraju (wcześniej uczestnicy projektu Natureef pojechali do Ameryki południowej i do Chin) przedsiębiorcy otrzymują także pomoc tzw. ambasadora projektu, który dobrze zna dany region, koordynuje projekt na miejscu i wspomaga pozyskiwanie potencjalnych partnerów biznesowych. Na Filipinach tym partnerem jest firma z branży budowalnej Sta. Clara.
 
Członkowie Klastra Zielona Chemia, którzy zechcą pojechać na warsztaty mogą otrzymać dofinansowanie wyjazdu w wysokości ok. 1,5 tys. zł na uczestnika/firmę. Z budżetu projektu Natureef, którymi dysponuje Klaster Zielona Chemia, dofinansowany może być również wyjazd firmy na Filipiny. Wysokość dofinansowania nie jest ściśle określona. Zależy ona od ilości uczestników wyjazdu komercyjnego i rodzaju działań przeprowadzanych w miejscu wizyty.
 
Projekt Natureef potrwa do końca grudnia 2017 roku. Więcej informacji na stronie >> Zielona Chemia: COSME - Natureef oraz w artykule Hen, poza Europę z Zieloną Chemią.
 
ak
 

This article is part of the project NATUREEF EUROPEAN STRATEGIC CLUSTER PARTNERSHIP — NATUREEF which has received funding from the European Union’s COSME Programme (20142020).


 

 

aktualizowano: 2016-12-28 10:31
Wszystkich rekordów: