Dom Gospodarki

Dom Gospodarki 2021-11-16

Transgraniczne fundusze również dla biznesu

116 mln Euro trafi do beneficjentów w ramach unijnego programu Interreg VI A na lata 2021-2027. W odróżnieniu od poprzedniej edycji, o środki będą mogły się starać małe i średnie firmy. Nabór ma ruszyć w sierpniu 2022 roku.

Krąg Gospodarczy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego odbyło się na platformie ZOOM Krąg Gospodarczy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego odbyło się na platformie ZOOM

Obecnie trwają konsultacje społeczne programu wsparcia UE skierowanego do regionów północno-zachodniej Polski oraz przygranicznych powiatów Meklemburgii i Brandenburgii. Okazją do zapoznania się z nim była prezentacja i dyskusja podczas listopadowego spotkania Kręgu Gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z udziałem Andrei Gronwald, dyrektora zarządzającego Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e. V. oraz Ireny Stróżyńskiej, wicedyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA, które wspólnie przybliżyły szczegóły programu.


Program zawiera cztery priorytety. W przypadku pierwszego, skupionego na rozwijaniu i wzmacnianiu zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywaniu zaawansowanych technologii w regionie transgranicznym, przewidziany jest w największym stopniu udział małych i średnich firm. Oczekiwane rodzaje projektów w tym zakresie mają zmierzać do tworzenia sieci innowacyjnych podmiotów oraz opracowywania i wdrażania innowacyjnych, transgranicznych rozwiązań. Odpowiedzią na obecne zjawiska i zmiany klimatyczne jest priorytet 2., pt. Wspólne przezwyciężanie skutków zmian klimatu i ochrona przyrody. Obejmuje on m.in. ochronę przed katastrofami. Najwięcej środków przeznaczono na Priorytet 3.: Umożliwienie lepszego uczestnictwa w transgranicznym życiu codziennym poprzez język, kulturę i turystykę. Powód? Nieznajomość języka sąsiada została zidentyfikowana jako największa bariera do zbudowania wspólnego regonu. Nauce języka towarzyszyć ma zdobywanie kompetencji niezbędnych w transgranicznym życiu zawodowym i prywatnym. Projekt zakłada też możliwość rozwoju transgranicznych cyfrowych platform nauki i edukacji. Czwarty priorytet skupia się na wzmocnieniu zaufania i wspólnym kształtowaniu rozwoju transgranicznego. Kryje się pod tym m.in. opracowanie wspólnych strategii i analiz na rzecz rozwoju transgranicznego.

Jakie nowości przynosi program na lata 2021 -2027 w stosunku do poprzedniej edycji? M. in. takie, że innowacyjność oraz ochrona środowiska i klimatu zostały określone jako odrębne priorytety. O dofinansowanie mogą starać się Małe i Średnie Przedsiębiorstwa – głównie w priorytecie poświęconym innowacyjności.

Tworzony program na lata 2021-2027 skonsultować można na stronie: https://interreg5a.info/pl/aktualnosci/przyszly-program-interreg-vi-a-2021-2027.html

Listopadowe spotkanie Kręgu Gospodarczego SOM odbyło się po wyborach parlamentarnych i regionalnych w Niemczech. Wolfgang Blank, prezydent IHK Neubrandenburg zauważył, że współpraca ze Szczecinem jest silnie zaakcentowana w umowie koalicyjnej między SPD i Die Linke, czyli partiami, które utworzyły nowy rząd w Meklemburgii - Pomorzu Przednim. Na 70 stronach dokumentu współpraca ze stolicą Pomorza Zachodniego pojawia się aż dziesięciokrotnie.

Nie obyło się też bez prezentacji politycznych zmian na samym spotkaniu. Znany bywalcom Kręgu Gospodarczego SOM Patrick Dahlemann, dotychczasowy parlamentarny sekretarz stanu ds. Pomorza Przedniego został szefem kancelarii premier landu Meklemburgia-Pomorze Przednie, Manueli Schwesig. Na stanowisku zastąpił go Heiko Miraß, dotychczasowy sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Meklemburgii.

SG
 

Partner artykułu:


Projekt "Dom Gospodarki"
Izba Przemysłowo-Handlowa Neubrandenburg Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
71-332 Szczecin
dg.szczecin.pl
Tel. +48 9148 607-73
Fax +48 9148 747-44
kontakt@dg.szczecin.pl

aktualizowano: 2022-01-30 22:22
Wszystkich rekordów:

Społeczność