Prezentacje

Prezentacje 2018-07-19

PolTiss: Biomateriały w rekonstrukcji przepukliny

Prace badawcze związane z najnowszym projektem firmy PolTiss wkraczają w kolejną fazę. Rozpoczęły się bowiem badania nad zastosowaniem nowych biomateriałów polimerowych do rekonstrukcji przepukliny na zwierzętach.

Zespół badawczy PolTiss. Od lewej: dr inż. Agata
Goszczyńska, prof. dr hab. inż. Mirosława
El Fray, dr inż. Ewa Wiśniewska, inż. Karol Rogalski
i inż. Martyna Możyc /fot.: mab / Zespół badawczy PolTiss. Od lewej: dr inż. Agata Goszczyńska, prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, dr inż. Ewa Wiśniewska, inż. Karol Rogalski i inż. Martyna Możyc /fot.: mab /

Firma PolTiss sp. z o.o. została założona w 2015 roku jako firma typu spin-off w celu wdrożenia do praktyki patentów, które zostały opracowane na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. W oparciu o udzielone licencje utworzona została firma, której celem jest komercjalizacja technologii o nazwie PhotoBioCure, która ma znaleźć zastosowanie przy wytwarzaniu innowacyjnych materiałów do rekonstrukcji przepukliny.

Prof. Mirosława El Fray, prezes zarządu PolTiss, dyrektor Instytutu Polimerów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz dyrektor Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii ZUT tak wypowiada się na temat tego wynalazku: – Innowacyjność naszych materiałów polega na tym, że są one wstrzykiwane w obręb nieciągłości tkanek powstających wtedy, gdy wytwarza się przepuklina. Zadaniem tych materiałów jest utworzenie, pod wpływem bezpiecznego dla organizmu promieniowania UV, elastycznej łatki, która zamyka tzw. wrota przepukliny i docelowo ulega degradacji. Tak więc pacjent w dłuższej perspektywie nie będzie martwić się pozostałością ciała obcego w organizmie, co ma miejsce w obecnie stosowanych w rekonstrukcji przepukliny siatkach polipropylenowych. Technologia PhotoBioCure opracowana przez chemików z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (prof. Mirosława El Fray, dr inż. Jędrzej Skrobot) została opatentowana w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, a firma PolTiss korzysta z licencji wyłącznej, jaka została udzielona na dwa patenty. Jeśli chodzi o praktyczne efekty wykorzystania tych patentów, to pierwsze prace na zwierzętach, a były nimi króliki, zostały już wykonane na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Współautorem jednego z tych wynalazków od strony medycznej jest naukowiec z PUM, dr Labib Zair. Aby ten innowacyjny materiał był wykorzystany w badaniach klinicznych, które są niezbędne do wprowadzenia go na rynek, prowadzone są dalsze badania w certyfikowanym laboratorium. Są to długoterminowe badania na zwierzętach, dzięki którym badacze z PolTissu uzyskają szczegółową wiedzę na temat mechanizmu degradacji tego materiału w żywym organizmie oraz odpowiedzi biologicznej tkanek. Kolejnym etapem na drodze komercjalizacji projektu chemików z ZUT będzie wystąpienie do komisji etycznej o zgodę na przeprowadzenie badań klinicznych z udziałem pacjentów.

Badania nad innowacyjną technologią rekonstrukcji przepukliny mogą być kontynuowane dzięki pozyskaniu solidnego inwestora, jakim jest fundusz inwestycyjny YouNick Mint ze Złotnik k. Poznania oraz dzięki wsparciu ze środków programu Bridge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ten sposób firma PolTiss uzyskała wsparcie na zapoczątkowanie kolejnego etapu na drodze do komercjalizacji, czyli opracowania strategii wejścia na rynek, wykonanie badań długoterminowych na zwierzętach i zaprojektowanie badań klinicznych na ludziach.

– Równocześnie – opowiada prof. El Fray – firma wraz z uczelnią myślą o tym, jak tą innowacyjną technologię można rozwinąć. Jest to bowiem technologia platformowa, czyli taka, która daje możliwości projektowania bazowego materiału i jego modyfikacji, tak aby nadawał się on nie tylko do rekonstrukcji przepukliny, ale również do rekonstrukcji innych elementów organizmu ludzkiego. Myślimy – dodaje szefowa PolTiss – o zastosowaniu naszej technologii docelowo także w ortopedii i kardiologii.

Firmę PolTiss, założoną przez prof. Mirosławę El Fray i Tomasza Łaseckiego, tworzy dziś kilka osób. Na ogół są to pracownicy i studenci ZUT, którzy w ramach swoich dodatkowych zajęć bardzo aktywnie uczestniczą w rozwijaniu technologii PhotoBioCure i wykonują na co dzień czynności eksperymentalne przy tym projekcie.
 


POLTISS sp. z o.o.
al. Piastów 45
71-311 Szczecin
poltiss.com

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2018-07-19 19:29
Wszystkich rekordów: