Prezentacje

Prezentacje 2017-12-07

Powstają Polimery Police

Rozmowa z prezesem zarządu PDH Polska SA Andrzejem Niewińskim

Andrzej Niewiński, prezes zarządu PDH Polska SA Andrzej Niewiński, prezes zarządu PDH Polska SA

W Policach budowana będzie nie tylko wytwórnia propylenu, ale również instalacja produkująca z niego polipropylen. Zamiast wielkiej inwestycji planowanej i oszacowanej w 2016 roku na ok. 2,7 mld zł netto (ok. 0,6 mld EUR) powstanie jeszcze większa - jej wartość wyniesie ok. 1,27 mld EUR netto. Skąd ta decyzja? Polipropylen to taka żyła złota?

Zarabia się na nim dużo lepiej niż na propylenie. A wydłużenie łańcucha technologicznego poprawia ekonomikę procesu produkcyjnego i daje nad nim większą kontrolę. Polipropylen jest najpowszechniej stosowanym tworzywem sztucznym. W Niemczech zużycie tworzyw sztucznych na głowę mieszkańca to 132 kg rocznie, w Europie 94 kg, a w Polsce 82 kg. Gdybyśmy chcieli dołączyć do średniej europejskiej, to zużywalibyśmy w Polsce znacznie ponad 400 tys. ton rocznie tworzyw sztucznych, z czego znakomitą część stanowi polipropylen.

Kto go kupuje?

Produkuje się z niego zarówno wiaderka dziecięce, które widzimy w piaskownicach, jak i urządzenia medyczne - np. strzykawki i wenflony. Bardzo rentowna jest sprzedaż polipropylenu do specjalistycznych zastosowań. Zamierzamy dostosowywać naszą ofertę produktową, tak aby uczestniczyć w sprzedaży w najbardziej rentownych segmentach. Co ważne, popyt na polipropylen dynamicznie rośnie, szczególnie jeśli spojrzymy na środkową i wschodnią Europę. Wynika to z tempa i kierunków rozwoju gospodarki. Weźmy przykładowo przemysł samochodowy. Dąży się tam m.in. do oszczędności paliwa i ograniczania kosztów produkcji, co można uzyskać, stosując różnego rodzaju polipropylen w produkcji części (podzespołów) i zmniejszając wagę samochodu. W kontekście dystrybucji, ale i pozyskiwania surowców (propanu, etylenu), ogromnym atutem jest nasza lokalizacja i dostęp do portu. Mamy blisko do ważnych odbiorców, którymi są duże fabryki samochodowe ulokowane np. na południu Polski, w Czechach, na Słowacji i Węgrzech.

Co obejmuje inwestycja i kiedy zostanie zrealizowana?

Rozpoczęcie prac przewidziane jest na koniec roku 2019, natomiast uruchomienie komercyjne instalacji - na rok 2022. Całość zadania inwestycyjnego, czyli budowa instalacji do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą o nazwie „Polimery Police” obejmuje następujące elementy: instalacja PDH, instalacja PP, instalacje pomocnicze i połączenia międzyobiektowe, terminal przeładunkowo- magazynowy.

Jak będzie wyglądał produkt opuszczający policką instalację? Będzie miał postać granulek. Ale polipropylen może być różnego typu. My chcemy produkować zaawansowane polimery, czyli tzw. kopolimery, do których produkcji używamy dwóch monomerów - wytwarzanego przez nas propylenu oraz etylenu. Oprócz tego do naszych produktów dodawać możemy związki chemiczne, takie jak stabilizatory czy modyfikatory zmieniając ich pierwotne właściwości i będziemy mogli projektować polimery o zróżnicowanych właściwościach.

Projektować?

Tak, bazując na wynikach z prac laboratorium badawczo-rozwojowego będzie możliwe reagowanie na potrzeby naszych klientów. Chcemy przy tym, aby licencja na instalację była bardzo elastyczna i umożliwiała nam dopasowywanie oferty produktowej do oczekiwań rynku.

Co stworzenie zakładu nazywanego - „Polimery Police” będzie oznaczało dla Pomorza Zachodniego?  Przyczynimy się do powstania w naszym w regionie firm, które zajmować się będą kolejnymi etapami wzbogacania i przetwarzania polipropylenu z Polic. Stworzymy możliwości dla lokalnych firm w podjęciu działalności w nowych obszarach. Wykorzystując produkowany polipropylen będą mogły one rozpocząć działalność wytwarzając zaawansowane, wyspecjalizowane produkty. Stworzymy tym samym bazę do rozwoju branży tworzyw sztucznych w regionie. Dla gminy i powiatu nasza inwestycja wiąże się z istotnymi wpływami podatkowymi. W skali ogólnopolskiej przyczynimy się do zwiększenia konkurencyjności i pewności dostaw dla firm przetwórstwa tworzyw sztucznych. Udział całego polskiego przemysłu w UE sięga ok. 4 proc., zaś w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych udział ten sięga ok. 8 proc. Ale obecnie surowiec, jakim jest polipropylen, jest w znacznej części importowany do Polski.

Proszę przedstawić spółkę, którą pan kieruje.

PDH Polska SA jest spółką celową Grupy Azoty. Jej akcjonariuszami są Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA i Grupa Azoty SA. Naszym zadaniem jest przygotowanie budowy przez pozyskanie dokumentacji, przeprowadzenie przetargu i wyłonienie generalnego wykonawcy, który zrealizuje całość przedsięwzięcia. W następnym etapie musimy wyszkolić pracowników, którzy zajmą się eksploatacją instalacji. Po uruchomieniu i przetestowaniu instalacji przyjdzie czas na końcowe odbiory. W PDH Polska pracuje około 40 osób i stale pozyskujemy dodatkowych fachowców.

O ile wzrośnie ta liczba po oddaniu instalacji do użytku?

Instalacja będzie mocno zautomatyzowana. Jednak wymagać będzie nadzoru i bieżącego serwisu. Łącznie powstanie jednak kilkaset stanowisk pracy, w tym wiele wysoko wyspecjalizowanych.

PDH Polska Spółka Akcyjna
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police
pdhpolska.eu

 

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2017-12-15 12:11
Wszystkich rekordów: