Prezentacje 2017-12-07

Pani kanclerz, czekamy na połączenie kolejowe z prawdziwego zdarzenia!

Działacze gospodarczy apelują do Angeli Merkel: zbudujmy wreszcie dwutorowe, wygodne połączenie kolejowe między Szczecinem a Berlinem. Pod listem w tej sprawie podpisało się ponad 50 reprezentantów izb przemysłowych i samorządowców z Brandenburgii, Berlina i Pomorza Zachodniego.

30-kilometrowy odcinek trasy Berlin-Szczecin między
Passow a niemiecko-polską granicą ma pozostać
jednotorowy. - Ta luka hamować będzie efektywny ruch
kolejowy pomiędzy Berlinem a Szczecinem i jest symbolem
porażki współpracy polsko-niemieckiej - alarmuje Silvio
Moritz, prezes Investor Center Uckermark. 30-kilometrowy odcinek trasy Berlin-Szczecin między Passow a niemiecko-polską granicą ma pozostać jednotorowy. - Ta luka hamować będzie efektywny ruch kolejowy pomiędzy Berlinem a Szczecinem i jest symbolem porażki współpracy polsko-niemieckiej - alarmuje Silvio Moritz, prezes Investor Center Uckermark.

Dziś 150-kilometrową trasę do stolicy Niemiec pociąg ze Szczecina pokonuje w ponad dwie godziny. Większość kursów jest z przesiadkami. Przyczyną jest brak elektryfikacji części linii i tylko jeden tor po stronie niemieckiej. W zawartej w 2012 roku polsko-niemieckiej umowie rządowej mowa była o rozbudowie dwutorowego i zelektryfikowanego połączenia między obydwoma miastami. Obecnie Federalne Ministerstwo Transportu planuje budowę dwóch torów, ale na odcinku pomijającym 30 kilometrów między Passow w powiecie Uckermark, a niemiecko-polską granicą. Ten ostatni fragment pozostanie jednotorowy - łącznie z wiaduktami.  

Tak być nie powinno - uznały władze instytucji wspierających rozwój gospodarczy powiatów Uckermark (Investor Center Uckermark) i Barnim (Wito GmbH) oraz zrzeszającej wiele firm izby przemysłowo-handlowej IHK Ostbrandenburg. Pod koniec października szefowie tych instytucji wysłali wspólnie list w tej sprawie do kanclerz Angeli Merkel. Określają w nim plany niemieckiej kolei jako nieadekwatne do potrzeb i cementujące na długi okres ograniczoną wydajność trasy kolejowej zarówno dla ruchu pasażerskiego, jak i towarowego. Pod listem podpisało się ok. 50 osób reprezentujących środowisko gospodarcze i samorządowe pogranicza, a także organizacje od lat budujące polsko-niemieckie relacje - w tym m.in. włodarze Szczecina, Angermünde, Templin, Eberswalde, Gartz i berlińskiej dzielnicy Pankow, a także decydenci ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny, IHK Neubrandenburg, IHK Potsdam, Förderund Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald, Stowarzyszenia Polsko-Niemiecka Kolej Pasażerska, Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich oraz niemieccy parlamentarzyści z regionu przygranicznego.

- Ta luka hamować będzie efektywny ruch kolejowy pomiędzy Berlinem a Szczecinem i jest symbolem porażki współpracy polsko-niemieckiej - alarmuje Silvio Moritz, prezes Investor Center Uckermark. - Jeśli chcemy zapewnić jakiekolwiek perspektywy ludziom żyjącym na pograniczu i zwiększyć konkurencyjność gospodarki, infrastruktura musi zostać poprawiona. Jest to również niezbędne dla integracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego w regionie. Zdaniem autorów listu, na obecnym etapie planowania nieefektywnemu połączeniu można jeszcze zapobiec. Tym bardziej że - jak przekonują - przeszkodą nie są pieniądze.

- Dostępne są środki z Unii Europejskiej w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom budowy drugiego toru na odcinku 30 km, lecz ani Republika Federalna Niemiec, ani kraj związkowy Brandenburgia ani Koleje Niemieckie nie złożyły odpowiednich wniosków w tym zakresie. Kontrastuje to z deklaracjami politycznymi, które od lat słyszymy w tej kwestii - zwraca uwagę Silvio Moritz. Zdaniem autorów listu, zarówno transgraniczne połączenia kolejowe i drogowe, jak i kwestia udrożnienia dróg wodnych to obszary, które były dotychczas zaniedbywane przez podlegające kanclerz Federalne Ministerstwo Transportu. Dlatego zwracają się bezpośrednio do niej: „...apelujemy do Pani o osobiste zaangażowanie na rzecz dwutorowej rozbudowy odcinka i umieszczenie rozbudowy transgranicznej infrastruktury jako ważnego zadania w umowie koalicyjnej” - czytamy w liście do Angeli Merkel.

Autorzy listu liczą, że Bundestag w reakcji na zdecydowany głos sprzeciwu płynący z regionu podejmie uchwałę w sprawie utworzenia dwutorowego połączenia na całej trasie z Berlina do Szczecina. Jest o co walczyć. Gdyby ten plan został zrealizowany, czas podróży między miastami skróciłby się poniżej 90 minut, a pociągi kursowałyby częściej. Przełożyłoby się to na większy ruch pasażerów i transport towarów, a co za tym idzie - rozwój gospodarczy i integrację regionów po obu stronach Odry.
 

ICU Investor Center Uckermark GmbH
Berliner Str. 52e
16303 Schwedt/Oder
Tel. +49 33 32 53 890
www.ic-uckermark.de/pl/home.html
info@ic-uckermark.de

 

artykul promocyjny

aktualizowano: 2017-12-07 19:44
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: