Prezentacje

Prezentacje 2021-03-26

Pandemia przeminie. Relacje biznesowe pozostaną

Przygraniczny region Uckermark nie zaprzestaje współpracy z firmami i samorządami z regionu Szczecina z powodu pandemii. Przeciwnie – trwają prace nad stworzeniem campusu innowacji z udziałem m.in. partnerów z Polski.Nazwa MeBeSt Campus pochodząca od Metropolregion Berlin – Stettin wyraźnie wskazuje na umiejscowienie powiatu Uckermark na mapie Europy. Twórcy campusu zapraszają do współpracy zachodniopomorskie firmy, uczelnie i samorządy zainteresowane m.in. tematyką bioekonomii, recyklingu, czystej energii (szczególnie wodorowej) oraz cyfryzacji.
 Nazwa MeBeSt Campus pochodząca od Metropolregion Berlin – Stettin wyraźnie wskazuje na umiejscowienie powiatu Uckermark na mapie Europy. Twórcy campusu zapraszają do współpracy zachodniopomorskie firmy, uczelnie i samorządy zainteresowane m.in. tematyką bioekonomii, recyklingu, czystej energii (szczególnie wodorowej) oraz cyfryzacji.

Dojeżdżając do ruchliwego skrzyżowania al. Piastów, ul. Mieszka I i al. Powstańców Wielkopolskich nie sposób nie zauważyć ogromnego billboardu z hasłem „Odważ się i zainwestuj teraz w Niemczech w Uckermark”.

To kolejna inicjatywa Investor Center Uckermark – samorządowej spółki promującej współpracę gospodarczą i obsługującej inwestorów na terenie powiatu Uckermark, który obejmuje m.in. takie miasta jak Prenzlau, Schwedt nad Odrą, Templin i Angermünde.

– To nasza kolejna prezentacja w formie billboardu w Polsce. Wcześniejsze reklamy zewnętrzne w Szczecinie oraz przy prowadzącej do granicy z Niemcami autostradzie A2 w województwie lubuskim spotkały się z dużym zainteresowaniem. Kontynuując tego rodzaju przedsięwzięcia w okresie pandemii, chcemy zademonstrować naszą gotowość do kontynuacji i nawiązywania współpracy również w tej trudnej sytuacji. Jesteśmy przekonani, że kontakty polsko-niemieckie można rozwijać również telefonicznie i online. Dlatego kierujemy nasz billboard do przedsiębiorców i inwestorów, ale faktycznie mamy wiele do zaoferowania np. naukowcom, studentom czy osobom szukającym pracy – mówi Silvio Moritz, prezes Investor Center Uckermark.

Jednym z kół zamachowych współpracy przygranicznej będzie kampus biznesowo-naukowy, który powstać ma w Schwedt nad Odrą. Będzie on miejscem i narzędziem współpracy, nawiązywania kontaktów przez firmy z uniwersytetami i szkołami wyższymi w Berlinie, Brandenburgii i Polsce oraz przyciągnie nowe firmy, start-upy i przedsiębiorcze osoby. To jeden z największych projektów z zakresu rozwoju gospodarki i przemysłu w rejonie przygranicznym zainicjowany przez miasto Schwedt nad Odrą oraz największe przedsiębiorstwa z tego regionu – rafineria PCK, Leipa, Butting i Verbio.

Obecnie trwają prace koncepcyjne dotyczące utworzenia campusu. W grudniu twórcy projektu powołali sześć grup robo-czych, które intensywnie pracują nad optymalną realizacją przedsięwzięcia. Nie brakuje uwzględnienia współpracy z Polską.
Nauka ustawiczna – czyli kształcenie zawodowe, podnoszenie kwalifikacji. To ważne, m.in. w kontekście zapewnienia firmom z regionu wykwalifikowanych pracowników, zdolnych do pracy w coraz bardziej zaawansowanych technologiach.
Zespół zajmujący się marketingiem projektu opracował nazwę obiektu: MEBEST Campus. To zarazem skrót od Metropolregion Berlin – Stettin (Region metropolitalny Berlin – Szczecin). Nazwa wyraźnie wskazuje na umiejscowienie powiatu Uckermark na mapie pogranicza.

Nieodzownym elementem campusu jest cyfryzacja. Już teraz do projektu włączyło się kilkadziesiąt spółek technologicznych z różnych krajów Europy. Są też firmy ze Szczecina.

Ważnym zagadnieniem będzie bioekonomia i recykling – różne tematy. Te branże są mocno reprezentowane w Schwedt (papiernia, biogazownia), a co za tym idzie, jest duże zainteresowanie tworzeniem i wdrażaniem nowych rozwiązań w tym zakresie.

– Powstają np. projekty badające możliwość wykorzystania nowych materiałów do produkcji papieru. Na miejscu działają już np. firmy, które pracują nad produkcją sztućców i naczyń z odpadów po uprawie pomidorów, czy papieru z rożnika przerośniętego. Bardzo ważne są także kwestie recyklingu i ponownego zagospodarowania odpadów – tłumaczy Aleksander Buwelski z zespołu ds. rozwoju projektu.

Ważnym zagadnieniem jest energia neutralna klimatycznie. Tu współpraca biznesowa i naukowa skoncentruje się na wykorzystaniu wodoru jako paliwa przyszłości.

– To bardzo perspektywiczny temat. Za pięć lat będzie o nim zapewne bardzo głośno, a za dziesięć może się wręcz stać jedną z wiodących technologii, m.in. w dziedzinie motoryzacji. Zarówno my, jak i firmy, które z nami współpracują, chcemy być na to gotowi. Już teraz nawiązaliśmy kontakt w tej sprawie z polskimi miastami oraz z naukowcami z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – mówi Aleksander Buwelski.

Cały czas trwają też prace nad fizycznym przygotowaniem projektu campusu – planowaniem powierzchni, wyposażenia itp. Są one niezbędne przed wystąpieniem o uchwalenie planu zagospodarowania terenu po dawnym basenie w Schwedt, gdzie ulokowany ma być campus. Pierwsze listy intencyjne zmierzające do pozyskania finansowania i doprowadzenia do realizacji campusu zostały już podpisane.

MEBEST Campus ma być zaczynem skupiającym średnie i duże firmy, start-upy, naukowców (we współpracę zaangażowany jest m.in. Fraunhofer Institut), z którego powstawać będą nowe biznesy, rozwiązania i technologie.
Twórcy przedsięwzięcia są bardzo otwarci na polską stronę i zapraszają do rozmowy wszystkie firmy, organizacje, uczelnie i samorządy, które mają pomysł i chęć, aby wspólnie działać i realizować projekty z partnerami w Schwedt nad Odrą. Investor Center Uckermark zapewnia przy tym, że w kontaktach nie przeszkodzi bariera komunikacyjna. „Oczywiście, że mówimy po polsku” – czytamy na billboardzie, który firma zawiesiła w Szczecinie. Dodatkowo zespół i partnerzy porozumiewają się po angielsku.
 

ICU Investor Center Uckermark GmbH
Berliner Str. 52e
16303 Schwedt/Oder
Tel. +49 33 32 53 890
www.ic-uckermark.de/pl/home.html
info@ic-uckermark.de

 

artykul promocyjny

aktualizowano: 2021-03-26 12:19
Wszystkich rekordów:

Społeczność