Prezentacje

Prezentacje 2016-03-10

Pomagamy biznesowi rosnąć

Rozmowa z Markiem Kubikiem, prezesem zarządu Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina.

Marek Kubik, prezes zarządu Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Marek Kubik, prezes zarządu Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina

W jaki sposób Fundusz, którym pan kieruje, wspiera rozwój gospodarczy Szczecina?

Od samego początku za kluczowy cel Funduszu będącego spółką należącą w całości do Gminy Miasto Szczecin, uznano stworzenie możliwości do łatwiejszego rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Tym samym fundamentalną działalnością spółki stały się poręczenia. Dla przykładu dodam, że w ubiegłym roku udało nam się sfinalizować dwa duże projekty polegające na poręczeniu kredytów inwestycyjnych dedykowanych znanym firmom działającym na rynku szczecińskim.

Zrealizowaliśmy je, opierając się tylko i wyłącznie o kapitał własny Funduszu. Pierwszy projekt dotyczył stworzenia mechanizmu finansowania ekspansji i rozwoju nowych technologii przez firmę Copernicus, która specjalizuje się w wytwarzaniu w oparciu o indywidualny patent, innowacyjnych wstrzykiwaczy do insuliny. Dodam w tym miejscu, że już teraz są one dystrybuowane na skalę międzynarodową. Oznacza to, że dzięki naszemu wsparciu firma nieustannie się rozwija i poszukuje kolejnych rynków zbytu. Drugi projekt natomiast to poręczenie udzielone firmie Waimea. Jego przedmiotem było wsparcie we współfinansowaniu budowy kolejnej hali kompleksu logistyczno-produkcyjnego North-West Logistic Park przy ul. Kniewskiej w Szczecinie.

Zapotrzebowanie na tego rodzaju obiekty jest aktualnie bardzo duże, o czym świadczyć może obecne obłożenie niniejszego kompleksu. Przedmiotowe przykłady pokazują jedynie, że nasze miasto ma spory potencjał, którzy może być wykorzystany między innymi na realizację dużych przedsięwzięć. Ponadto warto dodać, że mamy na koncie bardzo dużo mniejszych, udanych przedsięwzięć, które zaistniały dzięki oferowanej przez nas pomocy. Wśród nich są także inwestycje realizowane w ramach programu Jeremie. Najważniejszy jest jednak fakt, że ich efekty przejawiają się w nieustannym wzroście gospodarczym naszego regionu oraz zmniejszeniu bezrobocia.

Jaka jest skala i zasięg działalności Funduszu?

Z kapitałem powyżej 64 mln zł jesteśmy niewątpliwie jednym z największych funduszy tego typu w Polsce, a z pewnością największym w regionie. Nasza działalność obejmuje Gminę Miasto Szczecin oraz wszystkie gminy bezpośrednio z nią graniczące. Tym co odróżnia nas od innych funduszy poręczeniowych, jest zasób nieruchomości, którymi dysponujemy. Stanowią one zabezpieczenie majątkowe w ramach oferowanych przez nas poręczeń. Taki stan rzeczy sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej wiarygodnym partnerem dla banków, ułatwiając tym samym podjęcie pozytywnej decyzji kredytowej.

Jak wygląda wasza standardowa oferta?

W ramach naszej standardowej oferty proponujemy przedsiębiorcom poręczenia ze środków własnych Funduszu, w wysokości od 15 tys. zł do 500 tys. zł, udzielane na okres kredytowania. Za każdorazowe rozpatrzenie wniosku pobieramy opłatę w wysokości 100 zł, zaś oprocentowanie, w zależności od ryzyka, wynosi około 1,5 proc. Od kilku lat udzielamy także poręczeń w ramach Inicjatywy Jeremie. Ich czas trwania to maksymalnie 66 miesięcy i udzielane są nieodpłatnie. Ponadto zajmujemy się też szeroko rozumianym doradztwem w zakresie finansowania biznesu, pomagamy w wypełnianiu dokumentów, w tym tych potrzebnych do banku. Oprócz tego posiadamy nieruchomości, które są nie tylko zabezpieczeniem dla naszej działalności, ale są też oddawane pod dzierżawę przedsiębiorcom.

Kto powinien zainteresować się ofertą FWRGMS?

Zapraszamy do nas wszystkich przedsiębiorców, którzy mają problem z uzyskaniem kredytu z banku, a ich zdaniem planowany biznes jest dobry i ma rację bytu. My oczywiście każdą koncepcję weryfikujemy w sposób indywidualny i jeśli uznamy, że ma ona szansę na sukces, chętnie pomożemy.

Jak trafiają do Funduszu klienci?

M.in. za pośrednictwem banków, z którymi współpracujemy. Ich lista rośnie, bo negocjujemy z kolejnymi bankami, ale na dzisiaj są to: PKO BP, banki spółdzielcze – Bank Spółdzielczy Rzemiosła, grupa SGB, GBS Barlinek, GBS Choszczno, Getin Bank, BOŚ oraz Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, a także Bank Spółdzielczy w Gryficach. Przedsiębiorcy trafiają też do nas bezpośrednio. Jesteśmy otwarci na to, by nawiązać współpracę również z osobami, które prowadzą rozmowy z innymi bankami. Oprócz tego ściśle współpracujemy ze Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. Możemy więc zaproponować naszym klientom rozmaite rozwiązania w zakresie finansowania pomysłów biznesowych.

Wspomniał pan o nieruchomościach, które posiada Fundusz.

Tak, mamy ich ponad sto w różnych częściach Szczecina - od Wielgowa po Skolwin. Grunty te dzierżawimy przedsiębiorcom. Jednak chcemy, żeby docelowo służyły rewitalizacji przemysłowych rejonów miasta.

Jakie są plany Funduszu na najbliższe miesiące?

Przygotowujemy dokumentację, aby ubiegać się o dalsze środki z Inicjatywy Jeremie. Do podzielenia w regionie jest ok. 100 mln zł. Jeżeli uda się nam pozyskać środki, istnieje szansa, że zaczniemy udzielać poręczeń w ramach Inicjatywy Jeremie już na wiosnę. Na tym nie koniec, w dalszej perspektywie są kolejne konkursy unijne z nowej perspektywy. W dalszym ciągu będziemy rozwijać naszą standardową ofertę i pracować nad ożywieniem gospodarczym naszych terenów. Ale myślimy również o poszerzeniu oferty Funduszu o nowe usługi. W związku z tym planujemy w najbliższych miesiącach przenieść się do większej siedziby i sprawić, że będziemy łatwiej dostępni dla klientów. Planując swój biznes w Szczecinie i okolicach warto odwiedzać naszą stronę www.fundusz. szczecin.pl, na której pojawiają się szczegółowe informacje o naszej aktualnej ofercie.


Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina
ul. Bogusława 7/LU4
70-440 Szczecin
tel./fax (91) 488 28 01
fundusz@fundusz.szczecin.pl
fundusz.szczecin.pl

 

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2016-06-02 13:37
Wszystkich rekordów:

Społeczność