Prezentacje

Prezentacje 2021-10-24

Wodorowe projekty dla szczecińskiego obszaru metropolitalnego

Stwórzmy razem silny ośrodek gospodarczy w zakresie wykorzystania technologii wodorowych - apeluje do biznesu, uczelni i samorządów Pomorza Zachodniego przygraniczny powiat Uckermark oraz tamtejsze firmy.

Wprowadzenie
autobusów z ogniwami
wodorowymi to
zaledwie zapowiedź
szerokich działań
w zakresie tej
technologii w regionie
graniczącym ze
Szczecińskim Obszarem
Metropolitalnym. Wprowadzenie autobusów z ogniwami wodorowymi to zaledwie zapowiedź szerokich działań w zakresie tej technologii w regionie graniczącym ze Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym.

Nie są to słowa rzucone na wiatr. Zaledwie 40 km od Szczecina, między Schwedt a Prenzlau oraz między Schwedt a Angermünde pasażerów wozić będą bezemisyjne autobusy wykorzystujące ogniwa wodorowe. Oba pojazdy to standardowe Mercedesy-Benz Citaro, doposażone w napęd wodorowy z ogniwami paliwowymi przez firmę Clean Logistics z Hamburga. Ich zasięg to ponad 300 kilometrów. Autobusy eksploatuje samorządowa spółka komunikacyjna Uckermärkische Verkehrsgesellschaft. Autobusy zostały przekształcone w pojazdy wodorowe w ramach projektu pilotażowego, z rządowym dofinansowaniem. Dzięki zdobytej na jego podstawie wiedzy możliwy będzie w przyszłości rozwój bezemisyjnego transportu publicznego w całym powiecie Uckermark. Ma to szczególne znaczenie biorąc pod uwagę, że na jego terenie znajduje się park narodowy, a bezemisyjny transport pozwoli przewieźć turystów ze stacji kolejowej z Angermünde (na której zatrzymują się m.in. pociągi ze Szczecina) do lokalnych atrakcji na łonie natury.

Wodorowe know-how

Do końca 2025 r. miejskie przedsiębiorstwa transportowe w Uckermark planują przekształcić prawie połowę swojej floty na pojazdy niskoemisyjne lub bezemisyjne. Powiat zamierza zdyskontować fakt wdrożenia tej technologii dla swojego rozwoju gospodarczego. – Gdy wprowadzonych zostanie więcej pojazdów tego rodzaju, niezbędne będzie zapewnienie im choćby zaopatrzenia w wodór, specjalistycznego serwisowania i zarządzania tego rodzaju flotą. Do tego potrzeba nie tylko infrastruktury, ale przede wszystkim ludzi posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności. Postrzegamy to jako szansę dla Uckermark na budowę lokalnego know-how i specjalizacji w tym zakresie, ale także jako szansa na wspólne polsko-niemieckie projekty w tym obszarze. Wodór jest perspektywiczną technologią wpisującą się w unijne plany w zakresie ograniczenia emisji CO2. Z naszej wiedzy korzystać będą mogli więc również partnerzy z sąsiednich regionów, w tym z Pomorza Zachodniego – przekonuje Silvio Moritz, prezes Investor Center Uckermark, spółki promującej rozwój gospodarki w regionie.

Na rozwój transportu wodorowego w przygranicznym powiecie stawia również biznes. W listopadzie Enertrag, jeden z największych w Niemczech dostawców energii, otwiera tam pierwszą, ogólnodostępną stację tankowania wodoru. Będzie to najbliższy tego typu obiekt od Szczecina.

– Będzie to stacja ogólnodostępna, położona niedaleko stolicy Pomorza Zachodniego i w pobliżu autostrady Szczecin-Berlin. Otwarcie stacji jest nie tylko znakomitą informacją dla tych, którzy myślą o wodorowej motoryzacji na Pomorzu Zachodnim, ale przede wszystkim sygnałem, że nasz region na serio wkracza w najnowsze obszary elektromobilności – mówi Silvio Moritz.

Enertrag dodatkowo planuje budowę w Uckermark dużej instalacji do produkcji wodoru w wyniku elektrolizy wody. Będzie ona działała w oparciu o zieloną energię ze źródeł odnawialnych zlokalizowanych w Uckermark. Instalacja ma zaopatrywać w wodór odbiorców w promieniu 150 km, a więc również stanowić będzie ofertę Szczecina i innych gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. – Wierzymy, że otwiera to możliwość współpracy z polskimi samorządami zainteresowanymi przekształceniem swoich flot autobusów czy innych samochodów ciężarowych w pojazdy wodorowe. Mamy sygnały, że koncern rozważyłby budowę niezbędnych stacji tankowania wodoru dla autobusów np. w Szczecinie czy Stargardzie – mówi Aleksander Buwelski z Investor Center Uckermark.

Enertrag myśli też o dalszej przyszłości, planując stworzenie w Prenzlau laboratorium do badania i udoskonalania różnych typów instalacji do elektrolizy wody potrzebnych do produkcji wodoru. Otwiera to pole do współpracy dla zachodniopomorskich uczelni, np. ZUT, zarówno w obszarze badawczym, jak i w zakresie praktyk dla studentów oraz pracy dla absolwentów.

Campus dla paliw przyszłości

Technologie wodorowe będą jednym z wiodących kierunków rozwoju campusu technologiczno- biznesowego meBest, którego koncepcja powstaje obecnie w Schwedt. Wprowadzenie autobusów z ogniwami wodorowymi to zaledwie zapowiedź szerokich działań w zakresie tej technologii w regionie graniczącym ze Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym.  
Zakres tematyczny prac badawczych, rozwijanych technologii i nabywanych umiejętności przydatnych firmom z regionu (również ze Szczecina) jest szeroki i obejmuje m.in. produkcję wodoru, technologie tankowania oraz serwisowanie pojazdów z napędem wodorowym. – Już dzisiaj rozmawiamy o zaangażowaniu w ten projekt z partnerami z obu stron granicy. Zainteresowanie technologią produkcji wodoru wyraża np. rafineria PCK ze Schwedt. To naturalne, biorąc pod uwagę globalne trendy dotyczące ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych. Z kolei po stronie polskiej nie brakuje firm dysponujących wiedzą w tym zakresie, takich jak Mpower Technologie ze Szczecina – mówi Aleksander Buwelski. Już teraz do projektu włączyło się kilkadziesiąt spółek technologicznych z różnych krajów Europy. Są wśród nich również firmy ze Szczecina. Ważnym zagadnieniem będzie bioekonomia i recykling. Te branże są mocno reprezentowane w Schwedt (papiernia, biogazownia), a co za tym idzie jest duże zainteresowanie tworzeniem i wdrażaniem nowych rozwiązań w tym zakresie. Campus będzie oferował możliwość kształcenia zawodowego i podnoszenie kwalifikacji w dziedzinach w których aktywne są firmy z regionu, w coraz bardziej zaawansowanych technologiach.


Wprowadzenie autobusów z ogniwami wodorowymi to zaledwie zapowiedź szerokich działań w zakresie tej technologii w regionie graniczącym ze szczecińskim Obszarem Metropolitalnym.

Obecnie trwają prace nad fizycznym przygotowaniem projektu campusu – planowaniem powierzchni, wyposażenia itp. Lokalizacja kompleksu to teren dawnych boisk sportowych w Schwedt. Campus biznesowo-naukowy meBest ma być jednym z kół zamachowych współpracy przygranicznej w naszym regionie. Będzie on miejscem współpracy, nawiązywania kontaktów przez firmy i uczelnie z Berlina, Brandenburgii i Polski oraz przyciągnie przedsiębiorstwa i start-upy z obu stron granicy. To jeden z największych projektów z zakresu rozwoju gospodarki i przemysłu w rejonie przygranicznym zainicjowany przez miasto Schwedt nad Odrą oraz największe przedsiębiorstwa z tego regionu – rafineria PCK, Leipa, Butting i Verbio. meBest Campus ma być zaczynem skupiającym średnie i duże firmy, startupy, z którego powstawać będą nowe biznesy, rozwiązania i technologie.

Twórcy przedsięwzięcia rozmawiają o współpracy w zakresie technologii wodorowych z uczelniami, samorządami i biznesem na Pomorzu Zachodni. Z ich doświadczeń wynika, że gdy przedstawiają temat podczas rozmów w Polsce, zainteresowanie jest duże, ale obserwują też po stronie polskiej pewną niepewność co do tego, czy partnerzy z Niemiec są zainteresowani współpracą: – Otóż są i to bardzo. Firmy z regionu przygranicznego, w tym duże przedsiębiorstwa przemysłowe z dużą nadzieją patrzą na metropolię szczecińską jako miejsce, w którym działają partnerzy posiadający know-how, pomysły biznesowe, kontakty i kapitał potrzebne do wspólnego rozwoju ambitnych projektów. Wsparciem dla wspólnych przedsięwzięć mogą być wielomilionowe fundusze, które na rozwój projektów wodorowych przeznacza niemiecki rząd i Unia Europejska. Zapraszamy do kontaktu. Niech będzie on początkiem stworzenia dużych projektów wykorzystujących technologię, która jest obecnie na topie.

 

ICU Investor Center Uckermark GmbH
Berliner Str. 52e
16303 Schwedt/Oder
Tel. +49 33 32 53 890
www.ic-uckermark.de/pl/home.html
info@ic-uckermark.de

 

artykul promocyjny


 

aktualizowano: 2021-10-24 15:48
Wszystkich rekordów:

Społeczność