Prezentacje

Prezentacje 2020-03-19

„Zrobione w Szczecinie” na start!

Dołącz do grona najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorców. O markę mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy swoją działalność realizują nie tylko w samym Szczecinie, ale również  w miejscowościach należących do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Zgłszenia na arms-szczecin.eu

                            


Przyjazny klimat do prowadzenia biznesu, budowa pozytywnych relacji, lokalny patriotyzm oraz innowacyjne działania kreują wizerunek naszego miasta na arenie krajowej i  międzynarodowej.

Doceniając dotychczasowy dorobek lokalnych przedsiębiorców oraz ich znaczący wkład w budowanie potencjału Szczecina, ogłaszamy nabór do kolejnej,  czwartej już edycji programu o  przyznanie marki „Zrobione w Szczecinie”

Nowa odsłona programu to nowe wyzwania dla nowych uczestników.

O markę mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy swoją działalność realizują nie tylko w samym Szczecinie, ale również  w miejscowościach należących do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Przyznanie marki to niezwykła szansa na to, aby pokazać firmę z jak najlepszej strony i stać się bardziej rozpoznawalną na rynku.

O markę może zawalczyć produkt lub usługa. Ważne by były innowacyjne, prospołeczne, unikalne a nawet niebanalne.

Marka ma charakter honorowy i nie przysługują z tytułu jej przyznania żadne gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe.

Przedsiębiorca, któremu zostanie przyznana marka „Zrobione w Szczecinie” będzie miał możliwość bezpłatnego udziału w programach z zakresu promocji gospodarczej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz wykorzystać logotyp na swoich produktach i materiałach promocyjno-informacyjnych podnosząc rangę przedsiębiorstwa.

Wnioski o przyznanie marki należy składać w biurze Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.  pod adresem: ul. Niemierzyńska 17A, 71-441 Szczecin, (II  piętro, p. 205) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Marka Zrobione w Szczecinie”.

Dodatkowe informacje, w tym regulamin programu i formularz wniosku, znajdują się na stronie http://arms-szczecin.eu
oraz pod nr telefonu  91 333 97 67.

Terminy

  • od 1 marca do 30 czerwca – składanie wniosków o przyznanie marki
  • do 31 października - rozpatrzenie wniosków i przyznanie marki
artykuł promocyjny

aktualizowano: 2020-03-19 13:31
Wszystkich rekordów:

Społeczność