Prezentacje

Prezentacje 2021-06-24

Zielona Chemia stawia na rewolucję w biotechnologii

Konsorcjanci europejskiego projektu o akronimie: FARMŸNG, który skupia 20 fi rm, instytucji badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu z Europy, w tym Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” ze Szczecina, są o krok od wypełnienia misji projektu.

Julien Denormandie: – Nowa fabryka będzie miała znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale i środowiskowe. /fot.: PRZEMYSŁAW WOJDYŁA zielonachemia.eu  / Julien Denormandie: – Nowa fabryka będzie miała znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale i środowiskowe. /fot.: PRZEMYSŁAW WOJDYŁA zielonachemia.eu /

Celem projektu jest rozwój na skalę przemysłową i zautomatyzowaną hodowli i przetwarzania owadów do produkcji składników odżywczych. W czwartek 6 maja 2021 roku w Poulainville koło Amiens we Francji odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i ofi cjalnego rozpoczęcia budowy nowej fabryki Ÿnfarm, trzeciej jednostki operacyjnej fi rmy Ÿnsect, a zarazem największej wertykalnej farmy na świecie. W farmie na potrzeby projektu przetwarzane będą mączniki (łac. Tenebrio Molitor) – stadium larwy ciemnika. W majowej uroczystości inauguracyjnej Ÿnfarm wzięli udział wysoko postawieni urzędnicy rządu Francji, m.in. Barbara Pompili – minister transformacji ekologicznej, Julien Denormandie – minister rolnictwa i żywności, oraz Cédric O – sekretarz stanu odpowiedzialny za transformację cyfrową i komunikację elektroniczną.

– Działania podjęte przez firmę Ÿnsect są absolutnie konieczne dla gospodarki nie tylko Francji, ale i Europy oraz świata. Nowa fabryka będzie miała nie tylko znaczenie ekonomiczne tworząc nowe miejsca pracy w regionie, ale i środowiskowe. Produkcja w tej fabryce przyczyni się do spadku importu produktów białkowych z południowej Ameryki – powiedział naszej reporterce Julien Denormandie.

Na inauguracji obecny był też rezes zarządu Ÿnsect. Antoine Hubert, jego najbliżsi współpracownicy oraz konsorcjanci projektu FARMŸNG, w tym przedstawiciele Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona Chemia” ze Szczecina. Projekt FARMŸNG fi nansowany jest ze środków programu Unii Europejskiej na rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 837750.


W Poulanville koło Amiens powstaje fabryka przetwarzania owadów Ynfarm. | fot. PRZEMYSŁAW WOJDYŁA

Nowa fabryka wkrótce wyposażana będzie w najnowocześniejszy specjalistyczny sprzęt konieczny do hodowli mączników oraz produkcji mączki białkowej (ΫnHealthTM), oleju (ΫnOilTM) i nawozu organicznego (ΫnFrassTM). Ten Przemysłowy Zakład Flagowy – Industrial Flagship Plant – będzie zdolny do produkcji prawie 1 500 ton białka i 400 ton oleju miesięcznie. Osiągnie więc tempo produkcji dotychczas nieosiągnięte przez jakikolwiek inny zakład produkujący białko owadzie na świecie. Uruchomienie wertykalnej farmy Ÿnfarm zaplanowane jest na grudzień 2021. Projekt FARMŸNG jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na produkty białkowe, w tym mięso oraz ryby. Przy obecnym sposobie produkcji rolnictwo, akwakultura oraz rybołówstwo nie są w stanie zaspokoić ciągle zwiększających się potrzeb rynkowych. Innowacja projektu FARMŸNG polega nie tylko na znalezieniu rozwiązania w przetwórstwie owadów, ale również na wielkoskalowej produkcji składników oraz wykorzystanie w praktyce gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy).

Warto wspomnieć, że projekt FARMŸNG realizowany jest przez konsorcjum projektowe we współpracy z 20 kluczowymi podmiotami badawczymi i przemysłowymi z dziewięciu europejskich krajów, powiązanymi wspólnym łańcuchem wartości od surowców dostaw do ostatecznej transformacji owadów, skupiając potencjał europejskich przedsiębiorstw i organizacji. W proces zaangażowane są między innymi laboratoria badające karmy dla zwierząt i żywność oraz doświadczeni hodowcy owadów, oraz winnice odpowiedzialne za testowanie nawozów ΫnFrassTM. Projekt podkreśla także rosnącą rolę klastrów w przemyśle europejskim. FARMŸNG angażuje trzy klastry: francuski bioekonomiczny klaster Association Industries et Agroressources (IAR), niemiecki klaster biotechnologiczny Cluster Industrielle Biotechnologie 2021 e.V. oraz zachodniopomorski klaster chemiczny „Zielona Chemia”. Szczecinianie zaangażowani są głównie w Work Package 8 pn. Wykorzystanie i rozpowszechnianie, skupiające się na szerzeniu wiedzy o projekcie.

37-miesięczny projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Wspólne Przedsięwzięcie Przemysłu Biotechnologicznego Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU ), zaś dofi nansowanie projektu wyniosło ponad 20 milionów euro.   

 


 

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2021-06-24 19:27
Wszystkich rekordów:

Społeczność