Prezentacje

Prezentacje 2020-03-19

Zgłoś się na Targi INKONTAKT i zdobądź nowych klientów z Niemiec

Organizowane w Schwedt nad Odrą targi to największe wydarzenie gospodarcze w niemieckiej strefie przygranicznej w okolicach Szczecina. Dołącz do kilkudziesięciu polskich wystawców, którzy co roku znajdują tam klientów.

www.inkontakt-schwedt.de/pl

Organizowane w Schwedt nad Odrą, w dniach 13-14 czerwca 2020 r. Targi INKON­TAKT to największe wydarzenie gospodarcze w niemieckiej strefie przygranicznej niedaleko Szczecina. Impreza, która narodziła się 16 lat temu jako małe, lokalne targi, dziś jest waż­nym miejscem spotkań biznesu z regionów daleko wykraczających poza Schwedt, Szczecin i okolice. W ubiegłym roku w targach udział wzięło 270 wystawców. Były wśród nich świa­towe koncerny, duże zakłady przemysłowe ze wschodnich Niemiec oraz wielu mniejszych przedsiębiorców z różnych branż. W targach uczestniczyło 24 wystawców ze Szczecina i Pomorza Zachodniego, w tym hotele, ośrodki wczasowe, firmy motoryzacyjne, kamieniar­skie, budowlane, reklamowe oraz instalujące place zabaw i siłownie zewnętrzne.

– Dla przedsiębiorców i menedżerów ze Szczeci­na i Pomorza Zachodniego INKONTAKT będzie nie tylko okazją do znalezienia klientów w Niemczech, ale też do poznania gospodarczego środowiska przygranicznego powiatu Uckermark. Może to zaowocować nawiązaniem cennych transgranicz­nych relacji, które zaowocują przedsięwzięciami wzmacniającymi pozycję szeroko rozumianego ob­szaru metropolitalnego Szczecina – mówi Silvio Moritz, prezes Investor Center Uckermark, agen­cji promocji gospodarczej powiatu Uckermark.W 2019 roku przez tereny targowe przewi­nęło się 7500 odwiedzających. Tak liczna fre­kwencja jest rezultatem bogatego programu atrakcji i wydarzeń towarzyszących, świetnej organizacji i marketingu. Potwierdza ona, że formuła targów jest u naszych zachodnich są­siadów skutecznym sposobem dotarcia do sze­rokiej publiczności i dużego grona klientów.

W ramach 16. Targów INKONTAKT spo­tkają się nie tylko przedsiębiorcy, inwestorzy i konsumenci. Targi mają stać się dla młodych i kreatywnych osób stawiających pierwsze kroki w biznesie platformą do nawiązywa­nia kontaktów, rozwijania swoich pomysłów i dzielenia się nimi z innymi. Dzięki zaangażo­waniu wiodących firm oraz instytucji wspiera­nia biznesu w regionie przygranicznym, a tak­że ekspertów i inwestorów z całego regionu, organizatorzy stworzyli możliwość prezentacji start-upom szukającym klientów, partnerów biznesowych lub inwestorów.

Targi mają grono stałych wystawców (rów­nież z Polski). Ich skuteczność w rozwoju bizne­su potwierdzają też wyniki badań ankietowych wśród firm prezentujących się podczas wyda­rzenia. Wynika z nich, że 75 proc. wystawców jednoznacznie uważa INKONTAKT za warto­ściowe wydarzenie pozwalające na nawiąza­nie cennych kontaktów biznesowych, a aż 60 proc. jest bardzo zainteresowana nawiąza­niem relacji biznesowych z polskimi firmami.
 

Listę ubiegłorocznych  wystawców i formularz zgłoszeniowy na tegoroczne targi znaleźć można na stronie: www.inkontakt-schwedt.de/pl

ICU Investor Center Uckermark GmbH
Berliner Str. 52e
16303 Schwedt/Oder
Tel. +49 33 32 53 890
info@ic-uckermark.de
ic-uckermark.de/pl/home.html

 

artykuł promocyjny

aktualizowano: ponad 2 tygodnie temu, 2020-03-19
Wszystkich rekordów: