Prezentacje

Prezentacje 2017-07-18

ZUT: Renomowana uczelnia z licznymi patentami

Prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o jubileuszowych obchodach, zarobkach absolwentów i rewelacyjnym silniku do e-samochodów.

Prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Obchodziliście niedawno jubileusz 70-lecia uczelni.

Jesteśmy już po głównych obchodach jubileuszu 70-lecia tradycji akademickich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Rozpoczęliśmy je od nadania doktoratu honoris causa profesorowi Joostowi Valrowenowi, który jest wybitnym uczonym, światowej klasy autorytetem w zakresie konstrukcji betonowych i technologii betonu. Wśród wielu uroczystości uczelnianych i wydziałowych warto wspomnieć o koncercie w Filharmonii Szczecińskiej z udziałem Chóru im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie, znanego na całym świecie. Zwieńczeniem obchodów 70-lecia było uroczyste posiedzenie senatu naszego uniwersytetu z udziałem Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Przy okazji rozmawialiśmy z premierem, w obecności rektorów innych zachodniopomorskich uczelni, o przygotowywanej nowej ustawie 2.0 i roli naszych uczelni w rozwoju Pomorza Zachodniego.

Przypomnijmy krótko historię uczelni.

Uczelnia pod pierwotnym szyldem Szkoła Inżynierska rozpoczęła działalność 1 lutego 1947 r. W jej skład wchodziły trzy wydziały: mechaniczny, elektryczny i inżynierii lądowej. W 1955 r. Szkołę Inżynierską podniesiono do rangi uczelni akademickiej – Politechniki Szczecińskiej.

Z kolei Wyższa Szkoła Rolnicza została utworzona w 1954 roku, a w 1972 roku została przekształcona w Akademię Rolniczą. Te dwie uczelnie po kilkudziesięciu latach zjednoczyły swoje siły i od 1 stycznia 2009 roku funkcjonują pod jednym szyldem – Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Dodam jeszcze, że w ciągu 70 lat mury naszej uczelni łącznie ukończyło prawie 108 tys. absolwentów, tj. ok. 46 tys. absolwentów Politechniki Szczecińskiej, 38,6 tys. absolwentów Akademii Rolniczej w Szczecinie, a od 1.01.2009 r. ponad 23 tys. absolwentów ZUT.

A czym jest uczelnia dziś?

Uczelnią nowoczesną, innowacyjną, opartą na wiedzy, o wysokim poziomie kształcenia i badań naukowych, otwartą na współpracę z otoczeniem gospodarczym, przy tym pamiętającą o tradycjach i swoich korzeniach. W roku jubileuszu 70-lecia tradycji akademickich Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ma 10 wydziałów, około 11 tysięcy studentów, 47 kierunków studiów, ponad 900 nauczycieli akademickich, w tym: 115 profesorów tytularnych, 180 doktorów habilitowanych, 506 adiunktów oraz 110 asystentów. ZUT to także nowoczesne laboratoria, obiekty i centra naukowo-dydaktyczne. Prowadzimy kierunki studiów zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Niektóre wygaszamy w związku ze zmniejszeniem zainteresowania studiowaniem na nich – otwieramy nowe, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Przykładem są: kynologia na WBiHZ, czy też projektowanie architektury wnętrz i otoczenia na WBiA, gdzie rekrutacja już po raz drugi z rzędu przebiega sprawnie. W najbliższym roku akademickim uruchamiamy nowy kierunek pn. uprawa winorośli i winiarstwo.

W końcu maja rozpoczęliśmy rekrutację na studia. Jestem dobrej myśli i wierzę, że będzie udana – pomimo pogłębiającego się niżu demografi cznego w naszym regionie.

O ile wiemy, jesteście zaliczani do renomowanych uczelni nie tylko w Polsce.

Jesteśmy dobrą i rozpoznawalną uczelnią w kraju, ale i też za granicą. Ostatnio uzyskaliśmy kilka znaczących osiągnięć. Jesteśmy jedną z dziesięciu uczelni w Polsce, które uzyskały nadane przez Komisję Europejską prestiżowe logo HR Excellence in Research. W ten sposób ZUT dołączył do 35 instytucji elitarnych w Polsce. Logo takie jest nadawane tym instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oparte o przejrzyste procedury.

Zostaliśmy także, jako jedyna szkoła wyższa w Polsce, laureatem VIII edycji konkursu Strona Internetowa bez barier za swoją stronę główną. Konkurs organizowany był przez kilka ministerstw przy współudziale pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Warto też odnotować, że jedno z naszych czasopism naukowych Polish Journal of Chemical Technology, którego redaktorem naczelnym jest prof. Ryszard Kaleńczuk, dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, uzyskało w światowym rankingu wzrost wskaźnika Impact Factor z wartości 0,575 do 0,725. Z kolei nasz nowy kierunek studiów projektowanie architektury wnętrz i otoczenia uzyskał ogólnopolski certyfikat Studia z Przyszłością. Oceniony został bardzo wysoko za dążenie do przekazywania nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych oraz inwestowanie w najwyższą jakość edukacji.

Jeśli zaś chodzi o sukcesy naukowe na skalę nie tylko ogólnokrajową, to ostatnio najwyższe uznanie zdobyła praca prof. Ryszarda Pałki z Katedry Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych, który wraz z zespołem stworzył silnik elektryczny, który jest bardziej oszczędny od stosowanych aktualnie silników konwencjonalnych, w tym silników renomowanej firmy Tesla! Może on mieć zastosowanie w napędach samochodów elektrycznych oraz jako generator w elektrowniach wiatrowych. Wynalazek ten posiada już patenty krajowe. Nasi naukowcy i doktoranci są bardzo wysoko oceniani przez otoczenie gospodarcze. Jesteśmy drugą uczelnią w Polsce, tuż za Politechniką Wrocławską, na ponad czterysta uczelni, pod względem liczby zgłaszanych patentów. To świadczy o dużej innowacyjności naszej uczelni.

A jest to często efektem współpracy z otoczeniem gospodarczym?

Zgadza się. Coraz częściej zwracają się do nas zakłady pracy i podmioty gospodarcze, które nie tylko partycypują w kształceniu studentów, ale też wykonują z nami projekty badawcze. Dobrym przykładem na to jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA. Od kilku lat w ramach współpracy z „Policami” na specjalności inżynieria procesowa wytwarzania olefin kształci się przyszła kadra przyszłej fabryki propylenu w Policach.

Kolejnym przykładem jest trwający od kilku lat projekt Samsung Labo, który monitorowany jest przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT. Od wielu lat studenci Wydziału Informatyki i Wydziału Elektrycznego zdobywają w ramach tego projektu certyfi katy światowe świadczące o ich umiejętnościach programistycznych.

Stwarzamy naszym absolwentom możliwość uzyskania dobrze płatnej pracy. Znajdujemy się na siódmym miejscu wśród kilkudziesięciu uczelni technicznych w Polsce, jeśli chodzi o wysokość zarobków naszych absolwentów. Absolwenci ZUT cieszą się dużą renomą i są chętnie zatrudniani przez pracodawców.

Dziękujemy za rozmowę.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastow 17, 70-310 Szczecin
www.zut.edu.pl

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2017-07-18 07:50
Wszystkich rekordów:

Społeczność