Prezentacje

Prezentacje 2020-09-30

Wydział Informatyki ZUT: Dalszy rozwój i nowa siedziba

Rozmowa z Jerzym Pejasiem, dziekanem Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Dr hab. inż. Jerzy Pejaś dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 /fot.: SG / Dr hab. inż. Jerzy Pejaś dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie /fot.: SG /

Rozpoczął pan drugą kadencję dziekana Wydziału Informatyki ZUT. Jakie kwestie uznaje pan za priorytetowe na najbliższe cztery lata?

Moje najważniejsze cele nie zmieniły się i nadal są takie same: dydaktyka na najwyższym poziomie, współpraca z firmami i otoczeniem gospodarczym oraz rozwój wydziału i badania naukowe. Jeśli chodzi o przykłady działań w tym pierwszym obszarze, to dotyczą one m.in. dostosowania treści kształcenia do standardów opracowanych przez Association for Computing Machinery (ACM) i IEEE Computer Society oraz uproszczenia i przeorganizowania siatkę zajęć. W efekcie zamiast dużej liczby kursów w trakcie całych studiów, studenci mają obecnie pięć-sześć w semestrze. Zajęcia są bardziej skomasowane w bloki wykładów, laboratoriów i ćwiczeń adytoryjnych. Treści kształcenia są mocno powiązane z oczekiwaniami rynku, np. firm informatycznych pracujących na potrzeby motoryzacji. Dobrze poradziliśmy sobie z reorganizacją kształcenia w związku z COVID-19. Wydział był i jest przygotowany do zajęć prowadzonych zdalnie. Pomogło nam w tym m.in. to, że w skali uczelni zaopatrzyliśmy się w pakiety Microsoftu z aplikacją Teams. W efekcie, po wybuchu pandemii, w ciągu tygodnia przeszliśmy na naukę zdalną. Wyzwaniem były zaliczenia i sesja egzaminacyjna, ale z tym poradziliśmy sobie za pomocą platformy Moodle. Przy okazji okazało się, że wyniki egzaminów zdalnych były często podobne do tych prowadzonych tradycyjnie.

Jak przygotować studentów do pracy w tak szybko zmieniającym się środowisku – z wykorzystaniem nowych narzędzi i nowych metod pracy?

Myślę, że przychodzi to naturalnie. Podam przykład: od piątego semestru studenci stopnia pierwszego zaczynają realizować inżynierski projekt zespołowy. Polega on na tym, że członkowie grupy większość zadań wykonują w domu zgodnie z określonymi metodykami projektowymi oraz zasadami pracy grupowej, a potem spotykają się na uczelni ze sobą i z prowadzącym, który udziela im wskazówek i sprawdza, co zostało wykonane. Teraz wszystko to odbywa się zdalnie. A przecież dokładnie tak samo pracują firmy. Oprócz tego zajmujemy się tymi problemami od strony naukowej i dydaktycznej. Prowadzimy specjalność dotyczącą systemy komputerowych zorientowanych na człowieka, tym interfejsów komunikacji, inteligencji obliczeniowej, itd.

Czy szczecińskie firmy IT nadal mają możliwość angażowania się w proces dydaktyczny?

Wrócę tu do projektu inżynierskiego. Projekt jest dwusemestralny i idea jest taka, żeby doprowadzić go aż do pracy inżynierskiej. Opiekunami zespołów są nasi nauczyciele. Ale rozmawiamy też z firmami, które mają ciekawe potrzeby – np. chcą opracować nowe produkty lub zająć się nowym rozwiązaniem. Firmy nie mogą najczęściej poświęcić na to zbyt dużo czasu ani też działów badawczo-rozwojowych, bo koncentrują się na produkcji. U nas w ramach projektu inżynierskiego, współpracując z naszymi pracownikami i grupą studentów, mogą zbadać dane zagadnienie, rozeznać rynek, przeanalizować podobne rozwiązania. Taka kooperacja obejmuje m.in. zabranie studentów do firmy w przypadku np. zapoznania się z aparaturą związaną z celem projektu. Jej efektem może być nawet prototyp jakiegoś rozwiązania.

A czy biznes korzysta z wydziału w zakresie prac badawczo-rozwojowych?

Dzisiaj możliwość realizacji projektów badawczo- rozwojowych z firmami wiedzie głównie przez NCBIR oraz programy regionalne. Zasada jest taka, że głównym beneficjentem są firmy i to one powinny aktywnie występować o projekty i nawiązywać współpracę z uczelnią. Owszem, zgłaszają się do nas firmy, ale w ostatnim okresie nie doszło do spektakularnych przykładów współpracy. Realizujemy natomiast mniejsze projekty, np. związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w ramach którego nasi pracownicy realizują projekt zmierzający do automatyzacji w produkcji przyłbic ochronnych. Aktywnie bierzemy udział w projektach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki. Dotyczą one np. szybkiej ekstrakcji cech uczenia maszynowego w zadaniach detekcji, badania wpływu internetu na człowieka oraz analizy danych. Prowadzimy także badania dotyczące reakcji mózgu człowieka, np. kierowcy samochodu, na różnego rodzaju impulsy i czynniki zewnętrzne. Mamy urządzenia do analizy fal mózgowych. Badania w tym obszarze mogą doprowadzić do powstania zaawansowanych interfejsów do sterowania myślą. Inny ważny i ciekawy obszar badań to biometryczna identyfikacja człowieka i rzeczywistość wirtualna.

Jak wygląda zaplecze laboratoryjne wydziału?

Cały czas rozbudowujemy laboratoria dotyczące powyższych badań, ale z nadzieją patrzymy przede wszystkim na niezwykle ważny dla nas projekt, na rzecz którego starania czyni zarówno wydział, jak i władze uczelni. Chodzi o stworzenie w ramach uczelnianego campusu ICT zupełnie nowej siedziby dla wydziału. Plan jest taki, aby wybudować nowy obiekt na terenie ZUT przy ul. 26 Kwietnia, obok budynku Wydziału Elektrycznego. Ten budynek mógłby powstać w ciągu trzech-czterech lat. Pozwoliłoby nam to doskonale wyposażyć laboratoria badawcze i sale laboratoryjne dla studentów. Budynki przy ul. Żołnierskiej, w których obecnie mieści się wydział, mają pod tym względem sporo ograniczeń. Sąsiedztwo z Wydziałem Elektrycznym ZUT, który zajmuje się m.in. robotyką i automatyką, pozwoliłoby łatwiej tworzyć wspólne projekty.

Rozpoczyna się nowy rok akademicki. Czy wydział nadal cieszy się dużym powodzeniem?

Na studia dzienne pierwszego stopnia zgłosiło się ok. 460 chętnych. Przyjęliśmy ok. 320 osób. Dodatkowo przewidzieliśmy ok. 120 miejsc na studia drugiego stopnia. Przyjęliśmy ok. 20 osób z Ukrainy. W przyszłości myślimy o pozyskaniu studentów z Europy Zachodniej oraz z Indii. Będzie to o tyle łatwiejsze, bo od roku akademickiego 2021/2022 zamierzamy uruchomić studia w języku angielskim.

Wydział Informatyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin
wi.zut.edu.pl

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2020-09-30 08:29
Wszystkich rekordów:

Społeczność