Prezentacje

Prezentacje 2019-03-23

Współpraca ponad granicami: Czechy, Polska i Niemcy – Unia Izb Łaby i Odry

30 izb handlowo-przemysłowych, izb rzemieślniczych oraz stowarzyszeń działających na rzecz przedsiębiorców współpracuje     od kwietnia 2000 roku w Unii Izb Łaby i Odry obejmującej regiony Polski, Niemiec i Czech. Są wśród nich: Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie i Izba Przemysłowo-Handlowa z Neubrandenburga.

Uczestnicy zebrania generalnego Unii Izb Łaby
i Odry zorganizowanego w Magdeburgu w listopadzie ub. roku. /fot.: fot. Unia Izb Łaby i Odry / Uczestnicy zebrania generalnego Unii Izb Łaby i Odry zorganizowanego w Magdeburgu w listopadzie ub. roku. /fot.: fot. Unia Izb Łaby i Odry /

Obecnie Sekretariat Generalny Unii znajduje się przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Wschodniej Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą, będącym jednocześnie centrum regionu, który obejmuje Unia. Funkcję Sekretarza Generalnego organizacji pełni Prezes IHK Ostbrandenburg, Gundolf Schülke. Prezesem Unii jest natomiast Jiri Aster z Izby Gospodarczej regionu Ústí nad Łabą w Czechach.

Unia działa na rzecz ponadgranicznej współpracy regionów Polski, Czech i Niemiec oraz skutecznego włączania interesów regionalnych gospodarek w krajowe i międzynarodowe projekty. Unia działała m.in. na rzecz opracowania wspólnej koncepcji dotyczącej gospodarczego wykorzystania Łaby i aktywnie uczestniczyła w obchodach Roku Odry 2019, włączając się, wspólnie z wieloma partnerami, w rozmaite działania po polskiej i niemieckiej stronie granicy. Unia działa na trzech obszarach, poprzez zaangażowane w jej strukturach aktywne komitety: transportowy, turystyczny i zajmujący się strategią dotyczącą siły roboczej i rozwoju gospodarczego.

Infrastruktura

Rozbudowa infrastruktury leży w szczególnym zainteresowaniu Unii w związku z tym, że zrównoważony rozwój gospodarczy nie jest możliwy bez wydajnych, nowoczesnych sieci transportowych. Stan infrastruktury transportowej regionu Łaby i Odry jest następstwem wieloletniego podziału Europy i uwidacznia braki w połączeniach transgranicznych. Aby walczyć z tym zjawiskiem Unia stawia na wszystkie środki transportu. Dla Pomorza Zachodniego oznacza to w szczególności rozbudowę szlaku kolejowego Szczecin–Berlin, zagospodarowanie Odry jako śródlądowej drogi wodnej, ale również poprawę transgranicznych połączeń drogowych.

Turystyka należy do najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego regionu Łaby i Odry oferując wiele atrakcyjnych miejsc pracy. Podmioty z branży turystycznej wnoszą duży wkład w poprawę jakości życia w regionach i wzmacniają przywiązanie mieszkańców do tych terenów. Dobrym przykładem możliwych przedsięwzięć jest wspólny potencjał turystyki wodnej i kulturowej oraz pozytywne doświadczenia z funkcjonowania szlaków rowerowych wzdłuż Łaby i Odry.

Siła robocza

Brak wykwalifikowanych pracowników jest dużym ryzykiem dla konkurencyjności gospodarki. Polska i Czechy, podobnie jak Niemcy, wyróżniają się wysokim odsetkiem osób z wyższym wykształceniem. Widać obecnie, że zainteresowanie znanym w Niemczech dualnym systemem kształcenia (jednoczesna nauka i praca) jest w Polsce i Czechach duże. Należy znaleźć rozwiązania, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą zachęcać do wyboru tej ścieżki edukacji i kariery, aby zapełnić wolne miejsca pracy. Centralną rolę odrywa tu współpraca w obszarze edukacji.

kammerunion.eu/pl

 

 

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2019-03-23 10:41
Wszystkich rekordów: