Prezentacje

Prezentacje 2018-11-21

Wpisz dotacje z Unii Europejskiej w strategię rozwoju swojej firmy!

Poznaj nabory wniosków o dofinansowanie w 2019 roku dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Część I - projekty B+R

 /fot.: Pixabay.com / /fot.: Pixabay.com /

W województwie zachodniopomorskim projekty dla MSP dotowane z Funduszy Europejskich cieszą się dużym powodzeniem. Dołącz do grona firm korzystających z dotacji europejskich i pozwól swojej firmie rozwinąć skrzydła. Jeszcze nie jest za późno, by dołączyć do grupy firm, które dzięki dotacjom zwiększyły konkurencyjność swojej oferty, ulepszyły własne produkty czy zdobyły nowe rynki.

Właśnie został ogłoszony harmonogram naboru wniosków na rok 2019 w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

W pierwszej części naszego przeglądu prezentujemy możliwości zdobycia dofinansowania z Funduszy Europejskich na poziomie regionalnym na projekty badawczo - rozwojowe.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że działalność badawczo-rozwojowa to jeden z głównych czynników wzrostu gospodarczego w skali każdego kraju.  Dla pojedynczego przedsiębiorstwa to istotny czynnik wzrostu konkurencyjności. Powala on  m.in. na wprowadzanie nowych lub ulepszonych wyrobów, technologii lub usprawnienie procesów produkcyjnych.  Każdy przedsiębiorca, któremu zależy na rozwoju własnej firmy powinien poznać możliwości, jakie niosą za sobą konkursy na ten rodzaj projektów.

24 mln EURO na projekty badawczo - rozwojowe w  Zachodniopomorskiem

Ponad 96 mln mln złotych trafi z konkursów ogłoszanych w roku 2019 do tych przedsiębiorców, którzy zdecydują się oprzeć rozwój swoich firm na innowacyjnych rozwiązaniach. Dotacje na działania badawczo - rozwojowe w województwie zachodniopomorskim będą możliwe do pozyskania w trzech konkursach charakteryzujących się odmienną specyfiką.

W każdym z tych konkursów Wnioskodawca musi być zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzić działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Eksperci Najda Consulting  - najbardziej skutecznej firmy w pozyskiwaniu funduszy unijnych w województwie zachodniopomorskim w roku 2017 (wg magazynu Fundusze Europejskie)  przygotowali  uproszczoną charakterystykę konkursów bazujących na pracach badawczo - rozwojowych. Jeżeli zamierzasz skorzystać z możliwości, jaką oferują te działania - spotkaj się z naszą kadrą, która oceni innowacyjność twojego pomysłu według kryteriów jednego z trzech programów i podpowie dalsze kroki.

1: Alians biznesu z nauką - projekty zakładające efektywną współpracę między firmą i organizacją prowadzącą badania naukowe

W  konkursie "Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw Typ 1"  - dofinansowanie z Funduszy Europejskich otrzymają te projekty, które polegają na zakupie usług typu B+R (badanie i rozwój).  Następnie należy wykorzystać wyniki badań opracowanych z podmiotami oferującymi usługi naukowe w rozwoju własnej firmy. Usługa badawczo-rozwojowa musi być związana z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub całej technologii produkcji albo powinna polegać na ich przetestowaniu.

Kto może być zainteresowany tym konkursem?

Jeśli wiemy, że  w celu rozwoju firmy niezbędne jest skorzystanie z prac niezależnej jednostki badawczej by opracować nowy produkt czy usługę, wdrożyć innowacyjną technologię albo udoskonalić technicznie produkty - to konkurs ten pomoże pokryć w znacznej części koszty z tym związane.

Nazwa konkursu i podstawowe dane: 1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw
Typ 1 Małe projekty B+R


Data publikacji ogłoszenia: 29-03-2019
Otwarcie naboru wniosków: 02-05-2019
Zamknięcie naboru wniosków: 31-12-2019

Poziom dofinansowania: 

Wysokość środków w ramach konkursu: 2 mln euro
Refundacja: do 85 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu
Minimalny wkład własny: 15 proc.

Kto może się ubiegać z województwa zachodniopomorskiego?

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa zamawiające usługę badawczo - rozwojową w:

 • jednostce naukowej
 • Centrum Transferu Technologii
 • spółce celowej (wg ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym);
 •  niezależnej jednostce stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium
 • u przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty wzmacniające Inteligentne Specjalizacje Pomorza Zachodniego i pozwalające firmom uzyskać szeroko pojętą przewagę konkurencyjną.

Inteligentne Specjalizacje Pomorza Zachodniego to:

 • Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe
 • Zaawansowane wyroby metalowe
 • Produkty drzewno-meblarskie
 • Opakowania przyjazne środowisku
 • Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej
 • Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze
 • Multimodalny transport i logistyka
 • Produkty oparte na technologiach informacyjnych


Kryteria premiowane

Dodatkowo premiowana jest między innymi innowacyjność projektu oraz rozwiązania posiadające co najmniej VI poziom gotowości technologicznej.


2. Projekty oparte o innowacyjny pomysł zakończone wdrożeniem do działalności gospodarczej

Jeżeli firma posiada pomysł na innowację i chciałaby zrealizować tę koncepcję oraz wprowadzić efekt tych prac do swojej działalności - może stanąć do konkursu na dofinansowanie dla "Projektów badawczo - rozwojowych Typ 2".

Kto może być zainteresowany tym konkursem?

Firmy szukające dofinansowania unijnego dla innowacyjnych pomysłów. Wsparciem objęte są przedsięwzięcia zapewniające możliwość realizacji pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania. Przedsięwzięcia te obejmują fazę badawczo-rozwojową (faza B+R) oraz fazę wdrożeniową.

Nazwa konkursu i podstawowe dane: 1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw
Typ 2 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej


Data publikacji ogłoszenia: 30-04-2019
Otwarcie naboru wniosków: 03-06-2019
Zamknięcie naboru wniosków: 29-11-2019

Kto może się ubiegać z województwa zachodniopomorskiego?

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz partnerstwa naukowo przemysłowe składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa oraz co najmniej jednej jednostki naukowej.

Poziom dofinansowania

Wysokość środków w ramach konkursu: 12 mln euro
Refundacja na badania przemysłowe - w zależności od statusu przedsiębiorstwa:

 •  mikro i małe przedsiębiorstwa – 70 proc.
 •  średnie przedsiębiorstwa – 60 proc.
 •  duże przedsiębiorstwa – 50 proc.


Refundacja na eksperymentalne prace rozwojowe - w zależności od statusu przedsiębiorstwa:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45 proc.
 • średnie przedsiębiorstwa – 35 proc.
 • duże przedsiębiorstwa – 25 proc.


Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu wynosi 5 mln zł

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem będą objęte projekty dla branż wzmacniających inteligentne specjalizacje Pomorza Zachodniego .

Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.


Projekt musi obejmować  badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od II poziomu gotowości technologicznej) albo eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od VII poziomu gotowości technologicznej).


Kryteria premiowane

Dodatkowo premiowany jest między innymi wpływ projektu na Strategię Unii     Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, sposób w jaki projekt wpłynie  na     konkurencyjność i potencjał rozwojowy samego Wnioskodawcy a także jego     współpracę z     lokalnymi i regionalnymi partnerami gospodarczymi. Innowacyjność,     rozwiązania proekologiczne czy czas realizacji projektu także uzyskają dodatkową     punktację.

3: Własna działalność badawczo-rozwojowa kluczem do sukcesu rynkowego

Dofinansowanie konkursie  "Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach
Typ 1" ma na celu wzmacniane możliwości przedsiębiorstw do podejmowania i prowadzenia własnej działalności badawczo-rozwojowej poprzez tworzenie i rozwój infrastruktury B+R.

Kto może być zainteresowany tym konkursem?

Firmy, które zamierzają prowadzić lub prowadzą prace B+R we własnym zakresie. Dofinansowaniu będą podlegały na przykład wydatki na nabycie aparatury badawczo-rozwojowej oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w przedsiębiorstwie.

Nazwa konkursu i podstawowe dane: 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach
Typ 1 Inwestycje w publiczną infrastrukturę B+R na rzecz przedsiębiorstw


Data publikacji ogłoszenia: 28-06-2019
Otwarcie naboru wniosków: 01-08-2019
Zamknięcie naboru wniosków: 30-09-2019

Kto może się ubiegać z województwa zachodniopomorskiego?

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania:

Wysokość środków w ramach konkursu: 10 mln euro

Refundacja:

 • 35 proc. wydatków kwalifikowalnych w przypadku dużych przedsiębiorstw
 • 45 proc. wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw
 • 55 proc. wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw


Maksymalna kwota dofinansowania: 5 mln zł
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 tys. zł

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące inwestycje w infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.

Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.


Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej.

Kryteria premiowane

Dodatkowo premiowany jest między innymi wpływ projektu na rozwój gospodarki regionu i na Strategię Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Wpływ na potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa,  na jego pozycję konkurencyjną czy stworzenie nowych miejsc pracy B+R także uzyska dodatkową punktację. Rozwiązania proekologiczne, rozwiązania dostosowujące infrastrukturę do skutków zmian klimatu to kolejny obszar, który uzyska dodatkową premię podczas oceny projektu.

Eksperci Najda Consulting  - najbardziej skutecznej firmy w pozyskiwaniu funduszy unijnych w województwie zachodniopomorskim w roku 2017 (wg magazynu Fundusze Europejskie)  przygotowali  uproszczoną charakterystykę konkursów bazujących na pracach badawczo - rozwojowych. Jeżeli zamierzasz skorzystać z możliwości, jaką oferują te działania oceń innowacyjność twojego pomysłu według kryteriów jednego z trzech działań. Jeżeli sami nie możemy sobie z tym poradzić warto umówić się ze specjalistami w tej dziedzinie, którzy podpowiedzą dalsze kroki.

Firma Najda Consulting świadczy od 2004 roku usługi związane z pozyskiwaniem dotacji unijnych. W 2018 roku w ogólnopolskim rankingu przygotowanym przez magazyn Fundusze Europejskie po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce w województwie zachodniopomorskim pod względem ilości projektów oraz drugie miejsce pod względem wartości pozyskanych dotacji w województwie zachodniopomorskim. Wynik ten sklasyfikował firmę na 20 miejscu w Polsce.

Sprawdź z gronem naszych ekspertów, czy twój projekt spełnia kryteria innowacyjności i pozwól nam opracować najbardziej optymalną strategię pozyskania dotacji unijnych na planowane przez ciebie innowacje i działania B+R.

Poznaj nas na: www.najdaconsulting.pl
#NajdaConsulting #PotęgujemyRozwój
 

Najda Consulting
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/1470 – 354 Szczecin
tel./fax: 091 4613 081
tel.: 091 432 01 60 – 65
office@najdaconsulting.pl


artykuł promocyjny

aktualizowano: 2018-11-22 10:01
Wszystkich rekordów: