Prezentacje

Prezentacje 2019-01-07

Wpisz dotacje z Unii Europejskiej w strategię rozwoju swojej firmy! Cz. 6

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Poznaj nabory wniosków o dofinansowanie w 2019 roku dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

 /fot.: Pixabay.com / /fot.: Pixabay.com /

Przedstawiamy szóstą i ostatnią cześć przewodnika po Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2019. W tej części przyjrzymy się możliwościom zdobycia dofinansowania z Funduszy Europejskich na budowę, przebudowę i  modernizację jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł. Mowa tu o konkursie na działanie: 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Firma Najda Consulting może poszczycić się wyjątkową efektywnością, jeżeli chodzi o przygotowanie wniosków właśnie na działania 2.10. W ostatnim konkursie  uzyskaliśmy 100% skuteczności. Wszystkie 5 projektów, które przygotowaliśmy dla naszych klientów uzyskały dofinansowanie. Łączna wartość projektów przygotowanych przez nas w tym konkursie wyniosła 11 265 187,63 zł, natomiast wartość dofinansowania wyniosła 5 666 674,61 zł. Beneficjentami są: Gmina Kołbaskowo, Gmina Resko, Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Mac Drew Sp. z o.o.

Więcej o tych projektach znajduje się w naszej informacji: https://najdaconsulting.pl/100-skutecznosci-w-konkursie-na-odnawialne-zrodla-energii/

Jako najbardziej skuteczna firma w woj. zachodniopomorskim w pozyskiwaniu dotacji unijnych w 2017 roku (wg magazynu Fundusze Europejskie) opracujemy dla ciebie najlepszą strategię pozyskania funduszy w konkursie w ramach działania 2.10

4 mln euro w roku 2019 czeka na projekty  związane z odnawialnymi źródłami energii w województwie zachodniopomorskim

Działanie 2.10  przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego. Globalnie przyczyni się także do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Kto może być zainteresowany tym konkursem?

Podmioty, które wytwarzając energię na własne potrzeby stawiają na energię z odnawialnych źródeł.

Nazwa konkursu i podstawowe dane: 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

Data publikacji ogłoszenia: 30-08-2019
Otwarcie naboru wniosków: 30-09-2019
Zamknięcie naboru wniosków: 31-10-2019

Poziom dofinansowania: 

Wysokość środków w ramach konkursu: 4 000 000 euro.
Maksymalny poziom dofinansowania: do 85 proc.

Kto może się ubiegać?

Wnioski o dofinansowanie unijne mogą składać: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, jednostki sektora finansów publicznych, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje oświatowe i opiekuńcze, zakłady opieki zdrowotnej, grupy producentów rolnych, organy administracji rządowej prowadzące szkoły, organizacje pozarządowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działanie będzie polegało na wsparciu budowy, przebudowy, rozbudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł. Preferowanymi źródłami energii odnawialnej będą biomasa, biogaz i energia słoneczna.

Maksymalna moc instalowanych elektrowni/jednostek to:

  • dla energii wodnej (do 5 MWe),
  • dla energii wiatru (do 5 MWe),
  • dla energii słonecznej (do 2 MWe/MWth),
  • dla energii geotermalnej (do 2 MWth),
  • dla energii z biogazu (do 1 MWe),
  • dla energii z biomasy (do 5 MWth/MWe).
  • dla energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MWe)
  • dla energii wytwarzanej w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności (do 5 MWe) dla energii z biomasy
  • dla energii wytwarzanej w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności (do 1 MWe) dla energii z biogazu


Jeśli myślisz o pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych i sfinansowaniu tej inwestycji w dużej mierze poprzez fundusze europejskie - zaufaj profesjonalistom i dołącz do grona firm korzystających z sukcesem z usług Najda Consulting. 100 proc. skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania na tego typu projekty świadczy samo o sobie.

Firma Najda Consulting od 2004 roku pozyskuje z sukcesem dotacje unijne dla swoich klientów. W 2018 roku w ogólnopolskim rankingu przygotowanym przez magazyn Fundusze Europejskie po raz kolejny zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie zachodniopomorskim pod względem ilości projektów (40 projektów naszych klientów otrzymało dofinansowanie w 2017 roku), oraz drugie miejsce pod względem wartości pozyskanych dotacji w województwie zachodniopomorskim. Wynik ten sklasyfikował nas na 20 miejscu w Polsce.

Dołącz do grona firm, które powierzyły starania o pozyskanie dotacji unijnych najbardziej skutecznej firmie w województwie zachodniopomorskim. Czeka na ciebie grono wysoko wykwalifikowanych ekspertów, których doświadczenie i wiedza poparta jest międzynarodowymi certyfikatami. Dzięki naszej metodologii pracy, pomożemy ci osiągnąć najbardziej optymalny poziom wykorzystania dotacji unijnych.

Poznaj nas na: www.najdaconsulting.pl
#NajdaConsulting #PotęgujemyRozwój
 

Najda Consulting
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/1470 – 354 Szczecin
tel./fax: 091 4613 081
tel.: 091 432 01 60 – 65
office@najdaconsulting.pl


artykuł promocyjny

aktualizowano: 2019-01-07 12:00
Wszystkich rekordów:

Społeczność