Prezentacje

Prezentacje 2017-05-23

Wiarygodny partner za granicą? Znajdź go z nami.

Enterprise Europe Network działający przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskim Centrum Przedsiębiorczości zaprasza do korzystania z bezpłatnych usług.

Zespół EEN ZSRG-SCP. Od lewej: Piotr Sylwestrzak, Marek Leśniak, Anna Łotocka, Marta Kuzio-Wojda, Katarzyna Męcińska Zespół EEN ZSRG-SCP. Od lewej: Piotr Sylwestrzak, Marek Leśniak, Anna Łotocka, Marta Kuzio-Wojda, Katarzyna Męcińska

Poszukując nowych możliwości rozwoju firmy poprzez pozyskanie nowych zleceń, poszerzenie portfela zamówień, czy poprzez dystrybucję i promocję swoich produktów i usług na rynkach zagranicznych, często staramy się bazować na własnej sieci kontaktów, internetowych bazach danych, uczestnictwie w imprezach targowych czy wreszcie na wsparciu instytucji i firm oferujących takie usługi. Poszukiwania na własną rękę bywają bardzo czasochłonne i często nie przynoszą pożądanych rezultatów.

W sytuacji, kiedy nie posiadamy żadnego punktu zaczepienia na danym rynku ani też rekomendacji osób trzecich, bardzo trudne jest choćby nawiązanie pierwszego kontaktu, zaaranżowanie spotkania czy wreszcie podjęcie rzeczowych rozmów. Nie wspominając już o kwestii wiarygodności potencjalnych partnerów biznesowych, których wyszukaliśmy za pośrednictwem ogólnodostępnych baz danych.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskim Centrum Przedsiębiorczości świadczy bezpłatnie szereg usług wspierających rozwój przedsiębiorców z sektora MŚP z obszaru województwa zachodniopomorskiego. Jedną z kluczowych usług jest wsparcie przedsiębiorców w procesie wyszukiwania właściwego partnera do międzynarodowej współpracy gospodarczej.

- Naszym zadaniem jest kojarzenie partnerów gospodarczych, tj. pomaganie zachodniopomorskim firmom w nawiązaniu kontaktu z właściwymi firmami na rynku europejskim, a także na innych kontynentach. Nasza pomoc zaczyna się od sporządzenia szczegółowego profilu-oferty firmy, który umieszczamy w największej znanej bazie biznesowej, a następnie promujemy ją na wskazanych przez przedsiębiorcę rynkach.  Naszym klientom dostarczam również tzw. pakiety ofert, które dają im możliwość znalezienia właściwego partnera. Ponadto jest to znakomita forma zapoznania się z tendencjami panującymi na światowych rynkach. Wspieramy również firmy poprzez kompleksową organizację misji wyjazdowych na targi, gdzie Nasi klienci na tzw. giełdach kooperacyjnych mają okazję do przeprowadzenia licznych rozmów z wybranymi przez siebie wcześniej podmiotami gospodarczymi z zagranicy – mówi Marek Leśniak, Kierownik ośrodka Enterprise Europe Network przy ZSRG-SCP.

Taką pomoc uzyskało od EEN już wiele firm. W latach 2013-2016 Ośrodek zorganizował 25 międzynarodowych biznesowych spotkań kooperacyjnych i misji gospodarczych dla blisko 185 przedsiębiorstw. W tym czasie obsłużył też ponad 275 zapytań o współprace otrzymanych od lokalnych firm jako odpowiedz na międzynarodowe oferty handlowe i technologiczne i – vice versa - blisko 250 zapytań o współprace otrzymanych od firm z zagranicy złożonych jako odpowiedz na oferty polskich przedsiębiorstw z regionu. Efektem było zawarcie międzynarodowych umów handlowych i technologicznych przez 22 zachodniopomorskie firmy.

- Bezpłatne wsparcie udzielane firmom przez ośrodek Enterprise Europe Network przy ZSRG-SCP nie kończy się na tym. Obok wspomnianych usług, firmy otrzymują bezpłatną pomoc doradczą związaną z funkcjonowaniem na zagranicznych rynkach, np. dotyczącą delegowania pracowników do pracy za granicę czy ochrony własności intelektualnej (know-how). Ważnym elementem naszej pracy jest też wspieranie innowacyjności i wdrażaniu nowych technologii w firmach naszego regionu. Robimy to aby firmy z naszego regionu mogły przekształcić ciekawe i innowacyjne pomysłu na komercyjny sukces na nowych rynkach – dodaje Marek Leśniak.

Enterprise Europe Network jest największą siecią kontaktów handlowych i technologicznych utworzoną przez Komisję Europejską, która swym zasięgiem obejmuje ponad 60 krajów z całego świata, w tym Europę, Bliski Wschód, Azję, Amerykę. Usługi sieci Enterprise Europe Network są bezpłatne dzięki dofinansowaniu działalności przez Komisję Europejską.

- Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskim Centrum Przedsiębiorczości, działa od 2008 r. i kontynuuje zadania wcześniejszych projektów Komisji Europejskiej skierowanych do mikro, małych i średnich firm. Obecnie w nowym składzie zespołu ekspertów i konsultantów ośrodek realizuje zadania projektu wsparcia przewidzianego na lata 2017-2018, którego partnerem jest ZSRG-SCP, a kolejne projekty są przed nami – mówi Zbigniew Pluta, Prezes ZSRG-SCP.

Więcej informacji na temat świadczonych usług można uzyskać w ośrodku Enterprise Europe Network przy ZSRG-SCP w Szczecinie, ul. Kolumba 86.

www.zsrg.szczecin.pl

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2017-05-29 12:32
Wszystkich rekordów:

Społeczność