Prezentacje

Prezentacje 2019-03-20

Ważne zmiany dla przedsiębiorców – to warto wiedzieć w 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 r. weszło w życie wiele zmian podatkowych. O najważniejszych mówi Katarzyna Sadowska, Doradca Podatkowy/Tax Supervisor w RSM Poland.

Katarzyna Sadowska, Doradca Podatkowy/Tax Supervisor w RSM Poland /fot.: mat. RSM Poland / Katarzyna Sadowska, Doradca Podatkowy/Tax Supervisor w RSM Poland /fot.: mat. RSM Poland /

Które ze zmian podatkowych, jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku można określić mianem tych najistotniejszych?

To prawda, zmianie uległo wiele ustaw, m.in. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Wśród tych najważniejszych zmian dotyczących przedsiębiorców wymieniłabym wprowadzenie nowej stawki CIT, nowych zasad rozliczania strat podatkowych z lat poprzednich, podatku od przychodów z budynków, zmian w podatku u źródła i w zasadach rozliczenia wydatków związanych z samochodami osobowymi, jak również wprowadzenie obowiązku przesyłania informacji o schematach podatkowych, czy też zmiany w zakresie klauzuli obejścia prawa.

Czy są to zmiany korzystne dla przedsiębiorców?

Część z nich na pewno tak. Wielu przedsiębiorców z pewnością skorzysta z nowej, niższej stawki CIT, która wynosi 9 proc. Możliwość jej stosowania jest co prawda uzależniona od spełnienia szeregu warunków, m.in. posiadania statusu małego podatnika oraz nieprzekroczenia w danym roku podatkowym określonego limitu przychodu, tj. 1.200.000 euro, jednak jestem przekonana, że wielu małych i średnich przedsiębiorców zauważy zmniejszenie kwoty zapłaconego podatku dochodowego od osób prawnych.

Do korzystnych modyfikacji przepisów można także zaliczyć zmianę zasad rozliczania straty podatkowej. Dotychczas dochód z danego źródła można było obniżyć o stratę z tego źródła w najbliższych następujących po sobie pięciu latach podatkowych, przy czym kwota obniżenia w jednym roku nie mogła przekroczyć 50% straty. Obecnie dodano zapis umożliwiający obniżenie dochodu z danego źródła o stratę z tego źródła jednorazowo o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł (z tym, że dotyczy to dopiero strat poniesionych po 1.1.2019 roku).

Pozytywną zmianą dla przedsiębiorców jest także możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia małżonków i małoletnich dzieci podatnika (lub wspólnika spółki), co do tej pory było niemożliwe. Warto też wspomnieć o nowym rozwiązaniu, jakim jest IP Box, czyli preferencyjne opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wynosi jedynie 5% podstawy opodatkowania.


Szczecińskie biuro RSM Poland mieści się przy al. Wojska Polskiego /fot.: mat. RSM Poland /

Ciekaw jestem, które zmiany można uznać zatem za niekorzystne?

Z całą pewnością te, które powodują zwiększenie obowiązków dokumentacyjnych lub fiskalnych przedsiębiorców. Mowa między innymi o wprowadzeniu podatku od przychodów z budynków, daniny solidarnościowej, czy też wprowadzeniu zmian w podatku u źródła i klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Nowością w polskim prawie podatkowym jest także tzw. exit tax, czyli podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków. Bardzo ogólnie rzecz ujmując, podatek ten wystąpi w przypadku zmiany rezydencji podatkowej lub przeniesienia składnika majątku podatnika poza terytorium Polski. Podstawą opodatkowania jest suma dochodów z niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników majątku, stawka podatku wynosi natomiast co do zasady 19%. Wprowadzono również obowiązek raportowania schematów podatkowych, który budzi wiele wątpliwości i kontrowersji.

Wiem, że dużo wątpliwości budzą także zmiany związane z samochodami osobowymi. Czego one dotyczą?

Przede wszystkim możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów określonych wydatków dotyczących samochodów osobowych. Temat leasingu i nowych zasad z nim związanych jest rzeczywiście gorący i burzliwy. Zgodnie z nowymi przepisami, do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć odpisów amortyzacyjnych w tej części, która została ustalona od wartości samochodu przewyższającej 150.000 zł. Wcześniej obowiązujący limit wynosił 20.000 euro, więc można uznać to za korzystną zmianę. Ograniczenie  to dotyczy teraz jednak także opłat leasingowych w zakresie umów zawartych lub zmienionych w 2019 r., podczas gdy do tej pory wydatki na opłaty leasingowe stanowiły koszt uzyskania przychodów w całości, niezależnie od wartości samochodu osobowego.

Ponadto, jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu przyjmuje się – podobnie jak do tej pory w podatku od towarów i usług – że używa on samochodu zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. W konsekwencji jest on uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jedynie 75 proc. wydatków związanych z eksploatacją pojazdu. Do końca 2018 r. takie wydatki związane z pojazdem stanowiącym środek trwały podatnika mogły stanowić koszt uzyskania przychodów w całości.

Dodatkowo, w przypadku osób fizycznych korzystających w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej z samochodów osobowych niestanowiących jej środka trwałego, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć 20% wydatków związanych z jego eksploatacją. Limit ten zastąpił tzw. kilometrówkę.

Jakie zmiany czekają nas w przyszłości?

Kilka dni temu rząd przyjął nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą za kilka miesięcy ma zostać prowadzony nowy wykaz podatników VAT, tzw. biała lista. Przedsiębiorca, wśród znajdujących się w wykazie informacji o kontrahencie, znajdzie również jego rachunek bankowy. Co istotne, jeżeli przekaże on kontrahentowi należność na inne konto niż widniejące w wykazie, a kwota przelewu będzie wyższa niż 15.000 zł, to nie zaliczy on wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Czekamy również m.in. na nową matrycę stawek VAT, wprowadzenie Wiążących Informacji Stawkowych, obowiązkowego split payment dla określonych grup podatników oraz kas fiskalnych on-line, zatem wiele zmian dopiero przed nami.

Trzeba przyznać, że zmian jest naprawdę sporo. Ma Pani jakieś rady dla przedsiębiorców, jak się w tym wszystkim nie pogubić?

Tak, zmian jest dużo – rok 2019 przyniósł ich ponad 40 (wprowadzonych albo planowanych). Zwyczajny przedsiębiorca, który ma na głowie swoją codzienną działalność i prowadzenie firmy rzeczywiście może czuć się ich mnogością i skomplikowaniem mocno przytłoczony. Moja rada jest zawsze taka sama – nie warto na siłę działać na własną rękę, z trudem przedzierając się przez gąszcz zmian, które bez fachowej porady zwykle są po prostu niezrozumiałe i trudne do przerobienia i wprowadzenia. Takie działanie często kończy się popełnieniem wielu bolesnych w skutki błędów, wynikających z braku odpowiedniej wiedzy, którą z kolei posiadają doradcy podatkowi. Warto korzystać z ich wsparcia.

Co Państwa firma może zaoferować zagubionym przedsiębiorcom, którym wprowadzone w tym roku zmiany podatkowe spędzają sen z powiek?

Jako RSM Poland pozostajemy do dyspozycji przedsiębiorców, którym udzielamy wsparcia na każdym etapie prowadzenia działalności. W 2018 roku wypracowaliśmy jako firma najwyższe w swojej historii przychody na poziomie 29,2 mln złotych. Ten wynik to także efekt pracy naszych wykwalifikowanych doradców, których wiedza i umiejętności  pozwalają na to, by wyjaśnić wszelkie zmiany, które weszły w życie w 2019 roku oraz by rozwiać wątpliwości, które zrodziły się w przedsiębiorcach po ich wprowadzeniu. Realizując wspólną dla całej sieci RSM strategię opartą na doświadczonych i ambitnych pracownikach, koncentracji na potrzebach klientów i innowacyjnym spojrzeniu na biznes, jesteśmy w stanie kompleksowo zaopiekować się naszymi klientami i zaoferować im doradztwo na najwyższym, międzynarodowym poziomie.

Katarzyna Sadowska
Doradca Podatkowy/Tax Supervisor
RSM Poland

RSM Poland
Oddział Szczecin
Kosmos Art & Business Center
Al. Wojska Polskiego 8
70-471 Szczecin
rsmpoland.pl/pl/offices/szczecin
office@rsmpoland.pl
Tel. +48 91 4232 041
 

artykuł promocyjny


 

aktualizowano: 2019-03-20 11:37
Wszystkich rekordów: