Prezentacje

Prezentacje 2017-10-06

Środki JESSICA i JEREMIE zarządzane już z regionu!

Z początkiem października br. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ZARR S.A.) stała się Regionalnym Funduszem Rozwoju – czyli podmiotem zarządzającym 430 milionami zł będącymi w obrocie w produktach finansowych w ramach inicjatyw JESSICA i JEREMIE. Jest to pierwszy etap długofalowego planu mającego na celu uczynienie z ZARR S.A. instytucji finansującej politykę rozwojową Pomorza Zachodniego, której działalność zminimalizuje efekt spodziewanego ograniczenia dopływu środków z Unii Europejskiej po 2023 r.

Podpisywanie jednego z 73 prorozumień trójstronnych z pośrednikami finansowymi. Na zdjęciu od lewej: Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Finansowych w BGK Wojciech Marcinkiewicz, Prezes Zarządu ZARR S.A. Robert Michalski oraz Wiceprezes Zarządu ZARR S.A. Renata Zaremba. Podpisywanie jednego z 73 prorozumień trójstronnych z pośrednikami finansowymi. Na zdjęciu od lewej: Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Finansowych w BGK Wojciech Marcinkiewicz, Prezes Zarządu ZARR S.A. Robert Michalski oraz Wiceprezes Zarządu ZARR S.A. Renata Zaremba.

ZARR S.A. przejmuje rolę, którą dotychczas pełnił Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), stając się menadżerem zarządzającym kapitałem zaangażowanym w instrumenty zwrotne, a pochodzącym ze środków powierzonych naszemu województwu przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007- 2013 Województwa Zachodniopomorskiego. ZARR S.A. to instytucja obecna od ponad dwóch dekad na Pomorzu Zachodnim, której podstawowym celem statutowym jest promocja oraz aktywizacja gospodarcza regionu. Misję tę ZARR S.A. wypełnia obecnie dystrybuując m.in. dotacje finansujące usługi rozwojowe w firmach (do 80 proc. na szkolenia dla pracowników) oraz bony na usługi doradcze dla przedsiębiorstw.

Już w pierwszej połowie września br. dla ZARR S.A przekazana została w zarządzanie pierwsza część środków z puli owych 430 mln zł., zaangażowana w pożyczki JESSICA udzielane przez Bank Ochrony Środowiska S.A. i Bank Zachodni WBK S.A. Oba banki, dysponując środkami JESSICA w wysokości 140 mln zł zdołały sfinansować 18 projektów rewitalizacyjnych o całkowitej wartości ponad 483 mln zł – a przed nami drugi obrót powracającymi środkami, który zwielokrotni ten, już imponujący, efekt dźwigni finansowej. Po przejęciu pieczy nad inicjatywą JESSICA ZARR S.A. zawarł kolejnych kilkadziesiąt porozumień, na mocy których w miejsce BGK przejmie prawa, obowiązki oraz wierzytelności i zobowiązania względem pośredników finansowych. Województwo zachodniopomorskie jest w niekwestionowanej czołówce wśród regionów wdrażających Inicjatywę JEREMIE w ubiegłej perspektywie finansowej pod względem wielkości wsparcia przekazanego przedsiębiorcom. Łącznie udzielone wsparcie wynosi obecnie 385 proc. pierwotnej kwoty.

Świetną okazją do zapoznania się z tajnikami instrumentów finansowych jest coroczna konferencja Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej (ZDIIF), na które serdecznie Państwa zapraszam.

Rejestracja na tę darmowa konferencję odbywa się poprzez stronę zdiif.zarr.com.pl.

Robert Michalski Prezes Zarządu ZARR S.A.

Wsparcie przekazane firmom w ramach Inicjatywy JEREMIE w wybranych województwach


Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Św.Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel. 91 432 93 21, 91 488 24 88
zarr.com.pl

 

 

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2017-10-09 15:55
Wszystkich rekordów:

Społeczność