Prezentacje

Prezentacje 2018-11-14

Rozwiń swoją firmę dzięki unijnym pieniądzom

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy po raz kolejny otrzymał środki, które może pożyczyć lokalnym firmom na rozwój i poprawę ich konkurencyjności. O szczegółach rozmawiamy z Krzysztofem Nowakiem, prezesem spółki.

Krzysztof Nowak, prezes Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Krzysztof Nowak, prezes Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy ma do pożyczenia kolejne prawie 30 mln zł w ramach Jeremie 2, czyli inicjatywy służącej rozwijaniu lokalnej gospodarki. Na co poszły poprzednie środki?

Krzysztof Nowak, prezes Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego: Tak, działając w konsorcjum, którego jesteśmy liderem, ponownie dysponujemy taką niebagatelną kwotą. Poprzednie środki musieliśmy rozdysponować w 18 miesięcy, a udało się nam to zrobić w niecały rok. Firmy pożyczały na różne cele, spektrum było dość szerokie – m.in. na rozwój turystyki w regionie, branży medycznej, na wsparcie projektów deweloperskich, na wyposażenie obiektów sportowych. Widząc to ogromne zainteresowanie przedsiębiorców, wystąpiliśmy do Banku Gospodarstwa Krajowego o kolejne środki, które zostały nam przyznane.

Jakiego rodzaju są to pożyczki?

Mamy do wyboru dwie pożyczki – inwestycyjną i obrotowo-inwestycyjną. W pierwszym wariancie kwota jednostkowej pożyczki wynosi powyżej 500 tys. do 1 mln zł, maksymalny okres spłaty to 10 lat i nawet do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Drugi wariant, to pożyczka obrotowo-inwestycyjna. Tu kwotę jaką możemy wydać jednostkowo to powyżej 100 tys. do 500 tys., maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 7 lat i do 8 miesięcy karencji w spłacie kapitału.

Do kogo kierowane są pożyczki?

Mogą je otrzymać przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego zatrudniający do 250 pracowników, mający obrót roczny w wysokości do 50 mln euro oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln euro. Działania, na które można wziąć dofinansowanie muszą wiązać się z poprawą konkurencyjności przedsiębiorstwa. W praktyce znaczy to, że pożyczkę mogą otrzymać np. przedsiębiorcy chcący zakupić maszyny lub inny sprzęt do swojej firmy, zrobić remont lokalu, czy też kupić lokal handlowy. Możliwości jest naprawdę wiele.  Zachęcamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. Właśnie ruszył nabór wniosków, zachęcamy do zajrzenia na naszą stronę www.fundusz.szczecin.pl do zakładki „Jeremie 2”.

Dlaczego warto starać się o pożyczki właśnie z inicjatywy Jeremie 2?

Bo są bardzo konkurencyjne na rynku, atrakcyjnie oprocentowane, nie wymagamy wkładu własnego. Dodatkowo – nie ma żadnych prowizji i opłat związanych z jej udzieleniem. Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, ale również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.

A na co najczęściej pożyczają nasi przedsiębiorcy?

Ponieważ w naszej ofercie są dość wysokie pożyczki, firmy najczęściej pożyczają na cele inwestycyjne, a trzeba przyznać, że inwestycji w naszym regionie niemało. Przedsiębiorstwa najczęściej decydują się na zakup sprzętu, wyposażenie, modernizację i przystosowanie obiektu do prowadzenia działalności gospodarczej.
 Szczeciński Fundusz Pożyczkowy
ul. Księcia Bogusława X, nr 7, lok. LU4,
(deptak Bogusława), 70-440 Szczecin
www.fundusz.szczecin.pl
 

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2018-11-14 11:13
Wszystkich rekordów: